Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Patronat de la Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

La Fundació IL3-UB per acord unànime del Patronat, de data 14 de desembre  de 2012, va donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò acordat en la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a lesPersones Jurídiques

Actualment  la composició del Patronat Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és :

President
 
Dídac Ramírez
Rector de la Universitat de Barcelona
 
Vicepresident primer

Salvador Alemany
President del Consell Social de la UB
 
Vicepresident segon

Josep A. Plana
Vicerector del Grup, UB, TIC i Serveis Comuns
 
Secretària

Isabel Miralles
Secretària general de la UB
 
Vicesecretari no patró

Miquel Amorós
Secretari del Consell Social de la UB
 
Vocals en representació de la Universitat de Barcelona

Jordi Codina
Gerent de la UB
 
Gaspar Rosselló
Vicerector de Política Acadèmica i Qualitat de la UB
 
Adolfo Sotelo Vázquez
Degà de la Facultat de Filologia de la UB
 
Antoni Sans Martí
Director de l’ICE
 
Elisenda Paluzie i Hernández
Degana de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB
 
Joaquim Prats Cuevas
Catedràtic de la UB
 
Francesc Cardellach López
Degà de la Facultat de Medicina de la UB
 
Vocals en representació del Consell Social

Francesc Boada Pallerés
Joan Corominas Guerín
 
Vocal en representació del Banc Santander

Alfredo Albáizar

Vocal en representació de Catalunya Caixa

Miquel Perdiguer
 

 

© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa