Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Termes legals

 
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter Personal, li informen que les de caràcter personal que es facilitin a través d’aquest formulari així com les que es puguin facilitar o generar durant la relació  com a alumne d’aquesta entitat, seran objecte de tractament i incorporades a un fitxer automatitzat anomenat “Serveis a la Comunitat ” el responsable del qual és la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat  de Barcelona (IL3-UB) ,amb domicili al carrer Ciutat de Granada, 131 (08018) de Barcelona i CIF G-64489172.
 
La finalitat del fitxer i tractament de les dades és que l’IL3-UB pugui gestionar la sol·licitud d’informació i posar-se en contacte amb la persona intestada per fer-li arribar, periòdicament , informació o publicitat de productes, esdeveniments i serveis relacionats amb el sector de la formació i l’ensenyament o els cursos de l’IL3-UB  que li puguin interessar al destinatari. L’enviament de les dades personals suposa l’autorització expressa per al seu tractament i ús en els termes informats en aquesta notificació , i se’n pot revocar el consentiment , sense efectes retroactius, en qualsevol moment en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
 
La persona interessada autoritza de manera expressa que la seva adreça de correu electrònic sigui utilitzada per a l’enviament de comunicacions comercials i publicitàries de productes i serveis de l’IL3-UB relacionades amb la formació a través d’e-mail , fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.
 
El consentiment s’entendrà prestat si no es comunica la seva revocació per escrit.
 
La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l’IL3-UB  mitjançant correu electrònic a la següent adreça bbdd.il3@ub.edu, indicant clarament el seu nom, cognoms, adreça i adjuntant una fotocòpia del document nacional d’identitat.
© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa