Institut de Formació Contínua

Màster en Dret Digital i Societat de la Informació

Modalitat Presencial

Sessions informatives
17 octubre 2017. 18:00h.

IL3-UB, Ciutat de Granada 131, Barcelona.

Vull assistir-hi
Eloy Velasco, ponent del Màster

"La formació en aquest camp juga un paper molt important"

Eloy Velasco,
magistrat de l'Audiència Nacional i ponent del Màster en Dret Digital.

Veure el vídeo

Vídeo de presentació

Sr. Rodolfo Tesone.
Advocat, President d'ENATIC.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
6.470 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
24 octubre 2017
Fi docència:
10 juliol 2018
Fi projecte:
24 juliol 2018 o
27 setembre 2018
 
Horari:

Dilluns, dimarts i dijous de 18:45h a 21:45h i 10 dimecres segons calendari (consulta'ns per confirmar les dates). Es realitzaran les sessions de tutories i Master Class en horari pendent de determinar.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Immersió al dret digital
1.1. Introducció al Dret de la Societat de la Informació.
1.2 Drets i llibertats digitals de les persones.
1.3. Dret i empresa en entorns digitals: IT Governance, Starts-ups i economia col•laborativa.
1.4. Actius intangibles i Internet.
1.5. Comerç Electrònic i Reputació Digital.
1.6. Privacitat i protecció de dades.
1.7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnic-jurídica.
1.8. Gestió de riscos i “Compliance”.
1.9. Processos, tecnologia i resolució de conflictes.
1.10. Il·lícits digitals.
1.11. Tecnologies de la informació i administracions publiques: “eGovernment”.
1.12. Estratègia Professional i especialització.
1.13. Introducció i Fonaments tecnològics.

2. Drets i llibertats digitals de les persones
2.1. El desenvolupament dels drets humans de “quarta generació”.
2.2. La llibertat d’accés a la informació en Internet: exclusions i inclusions digitals.
2.3. La llibertat d’expressió, d’associació i de pensament al ciberespai.
2.4. L’assessorament jurídic de Social Media Managers i Community Managers.
2.5. Dret, menors i família en entorns digitals.
2.6. La neutralitat a la Xarxa versus monopolis i oligopolis tecnològics.

3. Dret i empresa en entorns digitals: IT Governance, Starts-ups i economia col·laborativa
3.1. Corporate Governance, IT Governance: principis, normes i funcionament de les empreses orientades a tecnologia.
3.2. Nous models d’empresa i la qualitat de la gestió TIC .
3.3. Aspectes jurídics de l’economia col·laborativa.
3.4. L’assessorament jurídic d’emprenedors i start-ups digitals.
3.5. Outsourcing: contractació a tercers de béns i serveis.
3.6. Les noves relacions laborals a les empreses digitals: teletreball, control empresarial i dret a la intimitat.

4. Actius intangibles i Internet
4.1. Actius intangibles. Registre i gestió de marques. Propietat intel·lectual en entorns digitals.
4.2 Sistema de noms de domini.
4.3 Perspectiva legal del dret audiovisual.

5. Privacitat i protecció de dades
5.1. Privacitat en un entorn disruptiu: IoT, Big Data, Cloud, xarxes socials…
5.2. Marc normatiu de protecció de dades: Espanya, Unió Europea, Privacy Shield, BCR i un món global.
5.3. Reglament Europeu de Protecció de Dades: anàlisi sistemàtica. Principis, obligacions i règim aplicable.
5.4. El responsable de tractament i les seves obligacions: avaluacions d’impacte i un nou model de compliment en protecció de dades.
5.5. Data Protection Officer (DPO): anàlisi detallada de les seves funciones i obligacions. Formació específica i habilitadora per al perfil DPO.
5.6. La privacitat en models de compliance i de certificació de protecció de dades.

6. Comerç Electrònic i Reputació Digital
6.1. Marc normatiu i pràctic en la prestació de serveis per Internet.
6.2. E-commerce: aspectes legals i fiscals.
6.3. Responsabilitat jurídica dels prestadors de serveis a Internet.
6.4. Social media: Aspectes jurídics de les principals xarxes socials.
6.5 Reputació digital: gestió jurídica i comunicativa de les crisis.
6.6 Identitat corporativa i Publicitat online.

7. La seguretat de la informació i de les TIC: visió tècnic-jurídica
7.1. Fonaments i estàndards de Seguretat de la Informació.
7.2. El binomi seguretat de la informació com obligació legal i seguretat de la informació com bones pràctiques.
7.3. Visió pràctica de l’auditoria de sistemes d’informació. El perfil professional d’auditor de sistemes d’informació.
7.4. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (SGSI): ISO 27001:2013.
7.5. Auditoria i perfil jurídic: mètodes de treball d’auditoria de seguretat aplicada a les obligacions legals d’auditar sistemes de informació.

8. “Compliance” i Gestió de riscos
8.1. Marc normatiu i introducció al Compliance.
8.2. Metodologia per a la gestió del compliment normatiu (ISO 19600 - Compliance Management Systems (CMS).
8.3. Implantacions i casos pràctics.

9. Processos, la prova electrònica i resolució de conflictes
9.1. Incidència de la tecnologia en els processos judicials: l’advocat, la nova oficina judicial i el procés electrònic.
9.2. Fonts i mitjans de prova electrònics. Com dotar de seguretat jurídica els documents electrònics.
9.3. Règim jurídic de la prova electrònica en el procés civil: obtenció i aportació de prova electrònica.
9.4. Riscos associats en la prova electrònica i col·lisió amb drets fonamentals. La cadena de custòdia.
9.5. Anàlisi forense digital i la seva pràctica per mitjà d’experts forenses: ”computer forensics”.
9.6. Tendències i nous models de resolucions de conflictes digitals per canals digitals: arbitratge i mediació.

10. Il·lícits digitals
10.1. Ciberdelinqüència i criminalitat digital global.
10.2. Delictes tecnològics: dels fets digitals a la tipificació penal .
10.3. Col·lisió amb drets fonamentals: drets a la intimitat i secret de las telecomunicacions.
10.4. Problemes en la investigació digital en el procediment criminal: mitjans previstos a les normes processals penals.
10.5. Persecució de delictes tecnològics: comunicació amb ISP, Unitats tecnològiques de cossos de seguretat i altre operadors.
10.6. Recursos humans a l’empresa, ús de tecnologies i il·lícits laborals.

11. Tecnologies de la informació i administracions publiques: “eGovernment”
11.1. Marc normatiu. El procediment administratiu digital.
11.2. Aplicació de la normativa d’accés electrònic als serveis públics.
11.3. La regulació: motor o barrera de la Innovació en el sector públic.
11.4. Governança i democràcia electrònica: objectius generals i tàctics per al seu desplegament.
11.5. Xarxes socials i administracions públiques: nous canals de relació i participació ciutadana.
11.6. Ús intensiu de les TIC en el sector públic: “cloud computing”, “big data”, “Open data” i “Smartcities”.
11.7. Les TIC com a facilitadores de la transparència i de l’accés a la informació del sector públic.
11.8. Models d’aprovisionament de les TIC en el sector públic.
11.9. Les TIC en l’Administració de Justícia: l’expedient electrònic judicial.
11.10. “Ciberseguretat”: salvaguarda de la seguretat pública en relació a l’ús de les TIC.
11.11. “Ciberguerra”: desplegament de la defensa nacional a les xarxes i protecció d’infraestructures TIC crítiques.

12. Pla de carrera profesional

13. Estratègia professional i especialització

13.1. Estratègia i Planificació Professional
13.2. Mercat, competència i posicionament
13.3. Models Professionals i models de negoci
13.4. eMarketing, Xarxes Socials, Marca, i Reputació professional
13.5. Productivitat, operativitat i models de treball
13.6. Dret i Mobile
13.7. Dret i Joc Online
13.8. Dret i Intel·ligència Digital i Artificial
13.9. Altres (Cloud Computing, Big Data, Byod, Internet of Things, Neuromarketing, ...)

14. Projecte final de màster

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa