Institut de Formació Contínua

Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
3.070 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 novembre 2017
Final curs:
12 juliol 2018
Lloc:
Institut de Formació Continua - IL3

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Aprofundiràs en l’efecte que tenen les noves tecnologies en les addiccions comportamentals, tant en les noves com en les clàssiques.
 • Disposaràs de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic.
 • Compartiràs aula amb psicòlegs i psiquiatres que a la seva activitat diària es dediquen a la prevenció i intervenció de trastorns conductuals. Enfocament multidisciplinari.
Presentació

En els darrers anys, les addiccions comportamentals han experimentat un gran augment, fins al punt que aquests trastorns són considerats un dels més característics de la societat actual.

Les addiccions clàssiques com l'addicció al joc d'atzar, al sexe i a les compres s'han vist modificades per l'auge dels avenços tecnològics. De la mateixa manera, el mal ús de les noves tecnologies, acompanyat d’un conjunt de factors de risc individuals, ha comportat l’aparició de noves dependències com l'addicció a determinades aplicacions d'Internet, als videojocs en línia o a les xarxes socials.

També han augmentat significativament el nombre de casos de manipulació psicològica, ja sigui per vinculació a una persona o secta coercitiva, a una banda juvenil violenta, a un grup escolar que exerceix maltractament psicològic (bullying) o per situacions de dependència emocional.

El Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica de l'Institut de Formació Continua - IL3 de la Universitat de Barcelona et prepara per tractar aquest tipus de trastorns no només en la teoria, sinó també en la pràctica, a través d'exemples clínics i educatius. El programa ofereix els coneixements i eines necessaris per dur a terme tasques d'intervenció i orientació, així com accions de prevenció i avaluació dels casos.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

violencia
Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Objectius

L'objectiu principal del programa és formar experts en addiccions conductuals i manipulació psicològica. Per aconseguir-ho, el postgrau et prepara perquè siguis capaç de:

 • Comprendre de manera integral les addiccions comportamentals i la manipulació psicològica.
 • Dominar el vocabulari afí de les persones afectades, segons les tipologies.
 • Fer una exploració correcta dels pacients, tenint en compte aquells indicadors que et poden ajudar a determinar el diagnòstic.
 • Conèixer i aplicar els instruments d'avaluació més adequats segons la tipologia d'addicció.
 • Dissenyar i desenvolupar entrevistes a persones amb patologies conductuals o a la seva família seguint els protocols adequats per a les mateixes.
 • Conèixer eines necessàries per dissenyar programes d'intervenció, en el cas dels professionals amb un perfil clínic.
 • Disposar de les estratègies necessàries per aplicar programes d'intervenció amb assessorament psicològic, en el cas dels professionals amb un perfil professional orientat a la prevenció i educació.
 • Realitzar un seguiment i avaluació de les intervencions realitzades.
 • Realitzar tasques d'orientació tant a famílies com a altres professionals.
 • Dissenyar i implementar accions de prevenció amb col·lectius.
 • Elaborar informes quan hi ha implicacions legals.
Destinataris

Titulats en psicologia i medicina (sobretot de les especialitats de Medicina Familiar, Pediatria i Psiquiatria) que en la seva activitat diària es dediquin a la prevenció i intervenció de trastorns comportamentals conductuals, ja sigui des del sector sanitari o des de l’educatiu i/o social.

Programa

1. Addiccions comportamentals i altres formes de dependència
1.1. Definició i conceptes bàsics: addicció conductual, ús-abús-dependència, ús excessiu-problemàtic-patològic, tolerància, abstinència, impulsivitat, obsessivitat, compulsivitat...
1.2. Criteris diagnòstics adaptats d’altres trastorns, segons la CIE-10, el DSM-IV, el DSM-V i altres criteris)
1.3. Classificació de les addiccions conductuals
1.4. Epidemiologia i aspectes diferencials segons l'edat i el sexe
1.5. Similituds i diferències respecte a les drogoaddiccions
1.6. Factors de risc de la persona, de l’entorn i de la conducta addictiva
1.7. Models etiològics: processos psicològics. Mecanismes neurobiològics (hipòtesi de la desinhibició conductual i hipòtesis de dèficit en el sistema de recompensa). Genètica de les addiccions
1.8. Comorbiditat i característiques clíniques
1.9. Intervencions preventives i terapèutiques. Característiques generals
1.10. Aspectes socioètics i legals

2. Detecció i prevenció de les conductes addictives en la infància i adolescència
2.1. Aspectes diferencials de les conductes addictives en la infància i l’adolescència: el desenvolupament del cervell, el paper de la supervisió paterna, tipologies més freqüents, la manca de consciència, la hostilitat vers els pares, comorbiditats subjacents, el paper del fracàs acadèmic, la baixa autoestima i el rebuig social com a factors de risc
2.2. Prevalença i gravetat del problema
2.3. Estratègies i instruments per a la detecció precoç, el diagnòstic i l’avaluació dels factors de risc associats i la comorbiditat: entrevistes, qüestionaris i autoregistres per al nen o adolescent i per a la família
2.4. La prevenció i l’atenció precoç a l’escola i altres espais educatius
2.5. Altres formes de manipulació psicològica i de dependència social: bullyng i bandes juvenils.

3. Addiccions relacionades amb les noves tecnologies en joves i adults
3.1. Què són les noves tecnologies o les TIC?
3.2. Addiccions a les TIC vs. addiccions a través de les TIC?
3.3. Característiques de les TIC que afavoreixen comportaments addictius: disponibilitat elevada, comunicació ràpida i fàcil, dissociació, distorsió temporal, gratificació immediata, reforçaments múltiples, novetat contínua, anonimat...
3.4. Prevalença i gravetat del problema
3.5. Per què els nens i els adolescents s’enganxen més fàcilment a les TIC?
3.6. L’addicció a Internet i les seves aplicacions
3.7. L’addicció als videojocs i als jocs on-line
3.8. L’addicció al telèfon, al mòbil i les seves aplicacions (xats, missatgeria)
3.9. L’addicció a la TV: dibuixos animats, sèries juvenils, concursos, publicitat, reality-shows, “tele-basura”…
3.10. L’addicció als xats i a les xarxes socials
3.11. Són útils els recursos preventius i terapèutics on-line?
3.12. El treball amb les famílies

4. Avaluació i tractament en joves i adults
4.1. El tractament de joves
4.2. Addiccions comportamentals en adults. Aspectes generals
4.3. Característiques d’aquestes conductes
4.4. Tipus d’addiccions comportamentals
4.5. Addicció a les compres (oniomania), cleptomania, consumisme, acumulació...
4.6. Addicció al sexe
4.7. Addicció al menjar
4.8. Addicció al treball (laborodependència, workaholic...)
4.9. Addicció a l’esport o a l’activitat física
4.10. Ortorèxia
4.11. Vigorèxia
4.12. Addicció al mòbil i les seves apps
4.13. Aspectes ètics i legals

5. Joc patològic
5.1. Bases conceptuals i nomenclatura
5.2. Epidemiologia
5.3. Característiques clíniques i comorbiditat
5.4. Etiologia i factors de risc
5.5. Instruments d’avaluació
5.6. Tractaments indicats
5.7. Predictors de resposta al tractament
5.8. Prevenció: estratègies per al disseny, implementació i avaluació d’un programa de joc responsable

6. Grups de manipulació psicològica i altres dependències socials
6.1. Grups de manipulació psicològica
6.2. Dependència emocional

Experts

Sra. Vega González
Psicòloga clínica. Infermera. Gerent d’AIS (Atenció i Investigació de Socioaddiccions). Professora del Postgrau: “Adicción al Juego y otras Adicciones Comportamentales” de la Universitat de València. Professora/tutora del programa interdepartamental Salut i Escola. Coautora del llibre Las e-adicciones. Dependencias en la era digital.

Sra. Rosa Díaz
Psicòloga clínica a la Unitat de Conductes Addictives en Adolescents (UNICA-A) del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infantojuvenil de l’Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Susana Jiménez
Coordinadora de la Unitat de Joc Patològic, responsable de Psicologia General del Servei de Psiquiatria de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) i professora associada de l’assignatura Psicologia. Departament de Ciències Clíniques. Facultat de Medicina. Universitat de Barcelona. Investigadora Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge-IDIBELL. Membre grup investigació del Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa-Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (CIBERobn), Instituto de Salud Carlos III.

Sr. Santi Bertomeu
Diplomat en Educació Social per la Universitat Ramon Llull, Educador Social a l'Hospital de Dia del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sra. Rosa Díaz
Psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives en Adolescents (UNICA-A) del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Vega González
Psicòloga clínica. Infermera. Gerent d'AIS (Atenció i Investigació de Socioaddiccions). Professora del Postgrau en Addicció al Joc i altres Addiccions Comportamentals de la Universitat de València. Professora / tutora del programa interdepartamental "Salut i Escola".

Sra. Montserrat Gómez García.
Coordinadora del Grup de Treball de Joc Patològic i altres addiccions psicològiques del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Psicòloga Clínica a l'Associació Barcelonina de Ludopatia i Addiccions (ABLA) i a l'Institut de Diagnòstic Psicològic (Secció Joc Patològic i Addiccions) de Tarragona.

Sr. Santi Bertomeu
Educador social Hospital de Dia Infanto-Juvenil. Psiquiatria infantil. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.


Tutors de disseny

Sra. Rosa Díaz
Psicòloga clínica de la Unitat de Conductes Addictives en Adolescents (UNICA-A) del Servei de Psiquiatria i Psicologia Infanto-Juvenil de l'Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Vega González
Psicòloga clínica. Infermera. Gerent d'AIS (Atenció i Investigació de Socioaddiccions). Professora del Postgrau en Addicció al Joc i altres Addiccions Comportamentals de la Universitat de València. Professora / tutora del programa interdepartamental "Salut i Escola".

Sra. Montserrat Gómez García.
Coordinadora del Grup de Treball de Joc Patològic i altres addiccions psicològiques del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC). Psicòloga Clínica a l'Associació Barcelonina de Ludopatia i Addiccions (ABLA) i a l'Institut de Diagnòstic Psicològic (Secció Joc Patològic i Addiccions) de Tarragona.

Sr. Santi Bertomeu
Educador social Hospital de Dia Infanto-Juvenil. Psiquiatria infantil. Hospital Clínic i Provincial de Barcelona.

Sra. Neus Aymamí i Sanromà
Psicòloga adjunta de la Unitat de Joc Patològic del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB).
Sortides professionals

Algunes de les sortides professionals del Postgrau en Addiccions Comportamentals i Manipulació Psicològica són les següents:

 • Gabinets privats de psicologia
 • Centres sanitaris
 • Centres de desintoxicació
 • Centres especialitzats en addiccions conductuals especifiques
 • Administració pública en llocs de prevenció i orientació
 • Associacions i/o fundacions d’afectats
 • Equips d’investigació
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa