Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries

infeccions-ca

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Postgrau
Crèdits:
30 ECTS
 
Preu:
2.570 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
05 novembre 2015
Final curs:
30 juliol 2016

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Postgrau online pioner a nivell nacional, que compta amb el suport i patrocini de SEIMC i ACICI.
  • Formació bàsica i imprescindible per al professional sanitari orientat a la intervenció per a un diagnòstic i tractament eficients de la patologia infecciosa a l'entorn sanitari.
  • Dissenyat i tutelat per un equip multidisciplinari de professionals de prestigi amb una àmplia experiència en prevenció, vigilància i control d'infeccions.
Presentació

Infeccions de localització quirúrgica, bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars, autoprotecció del personal sanitari, bioseguretat ambiental, esterilització… són conceptes que cal tenir molt en compte en la prevenció, vigilància i control de les infeccions originades a l'entorn de l'atenció sanitària.

Diferents estudis mostren la relació directa entre risc biològic, morbiditat i mortalitat, essent la prevenció de les infeccions –o, en cas d'infecció, el control– un factor clau en aquesta relació.

A partir de la dècada dels 80 es comença a desenvolupar a Espanya la prevenció, vigilància i control de les infeccions, amb l'objectiu principal de prevenir els riscos biològics –tant en la població com en els professionals sanitaris– i de dotar als sistemes de salut i a la comunitat de mecanismes de vigilància i control, tant en situacions d'atenció normal com en emergències i catàstrofes.

El Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i ofereix la formació bàsica i imprescindible per al professional sanitari orientada a la intervenció en infeccions. L'objectiu és contribuir a un diagnòstic i tractament eficients i de qualitat de les patologies infeccioses nosocomials, garantint els coneixements i habilitats mínims necessaris per a una pràctica assistencial competent.

Si ets un professional de l'àmbit sanitari i estàs interessat en optimitzar el control de les infeccions hospitalàries en la teva pràctica clínica habitual, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Diploma d'Especialització/de Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.
© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa