Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

La comissària Kuneva inaugura el I Màster Europeu de Consum a I'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB).

08.10.2009

Comença la primera edició del Màster Europeu en Consum per a formar professionals que vetllin pels drets dels consumidors a les pròpies empreses.

La Dra. Meglena Kuneva, comissària europea de Protecció del Consumidor, ha obert avui el I Màster Europeu en Consum (European Master in Consumer Affairs, EMCA) amb la conferència “Política de consum: l’aventura contínua”.

L’obertura del curs ha comptat amb la presència de la comissària Kuneva en un acte en el que ha estat acompanyada per la Dra. Laura Costa, delegada del rector per a la coordinació de Màsters Oficials de la Universitat de Barcelona, pel Sr. Pedro Vázquez, director general de l’IL3-UB, i pel Sr. Josep Tous, director del Màster Europeu.

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) s’avança amb aquest màster a les necessitats de la Unió Europea de formar a professionals que vetllin i garanteixin els mateixos drets del consumidor a tota la Unió Europea i lidera un projecte en el que es crea una nova figura professional: el “Consumer Manager”, que treballarà dins de les pròpies empreses i que, per primera vegada, podrà aportar una visió multidisciplinar del món del consum.

La globalització ha fet que el consumidor, alhora que veu ampliada l’oferta de productes i serveis, també es troba cada vegada més, en situacions d’indefensió donat que el mercat va més ràpid que les polítiques de protecció del consumidor que s’han d’adaptar contínuament als nous escenaris.

Situacions tan variades com que Espanya lideri (juntament amb Itàlia) el rànquing de països de la Unió Europea amb les comissions bancàries més altes; els riscos que suposen per la salut l’exposició al soroll emès per els reproductors de música portàtils; o el desordre que es produeix encara en les compres de productes i serveis per internet, són alguns dels temes en els que s’han fixat les autoritats europees de consum. La formació multidisciplinar de professionals en consum a les empreses, sumat a les polítiques pro-actives de les diferents administracions i a la formació i informació als consumidors, són les claus per aconseguir garantir els mateixos drets a tots els consumidors.

L’IL3-UB posa en marxa el I Màster Europeu en Consum, focalitzat en la creació d’un nou lloc de treball: el “Consumer Manager”. Dins de l’estratègia de l’IL3-UB d'adaptar-se i donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la creació d’aquest màster és un pas en la direcció adient per oferir a les empreses un nou perfil professional format específicament en la gestió eficaç de les relacions amb els clients, alhora que es garanteixen els mateixos drets del consumidor a tota la Unió Europea.

La figura del “Consumer Manager” professionalitzarà les relacions entre les empreses i els seus clients, i ja són vàries les empreses de sectors molt diferents (telecomunicacions, serveis, productes alimentaris, etc) que han mostrat el seu interès en acollir en pràctiques als estudiants d’aquesta primera edició del màster.

La principal novetat d’aquest màster és que ofereix una visió global del consumidor des de totes les seves perspectives: psicologia, economia, dret, comercial, resolució de conflictes, etc. Fins ara, aquestes matèries es podien trobar de forma aïllada en diferents llicenciatures universitàries. En aquest màster, l’alumne tindrà la possibilitat de treballar des d’una perspectiva més amplia i, alhora, totalment focalitzada en el consumidors o usuari de béns i serveis.

El màster està orientat a entendre i fer servir de forma professional la normativa que regula les pràctiques empresarials que tenen una relació directa o indirecta amb el client i el consumidor. Per fer-ho, es basa en el marc normatiu de la Unió Europea i els seus estats membres, posant especial atenció en els temes relatius a la defensa del consumidor.

Enllaços relacionats:
Retransmissió en diferit
Màster europeu en consum: mercat, negoci, llei i polítiques
Comissió europea (amb representació a Barcelona)
© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa