Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Implantació de la plataforma Moodle a l'IL3-UB

09.07.2008

El proper mes d'octubre, es començaran a impartir alguns cursos en la nova plataforma

L’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) va optar per migrar el seu campus virtual del WebCT al Moodle. El proper mes d'octubre, l'IL3-UB iniciarà alguns dels seus cursos en la nova plataforma, mentre que d'altres s’aniran sumant a aquesta iniciativa durant el curs acadèmic 2009/10. Per tal de dur-ho a terme, s’han previst un seguit d'accions de divulgació i formació als equips tan interns com externs de l'IL3-UB, durant els mesos de juliol i setembre.

La nova plataforma, dóna resposta a un marc de d'educació constructivista social, ja que la seva filosofia radica en la cooperació en grup i en la idea de que el coneixement es pot crear o construir; igualment, Moodle potencia les eines que fonamenten l'aprenentatge col·laboratiu entre els participants del grup.

Amb aquesta nova plataforma virtual, el docent pot crear un entorn de treball ple d'activitats, propostes i dinamitzacions, on l'estudiant ha de crear coneixement en base a la informació disponible, així com adquirir habilitats de discussió, anàlisi, síntesi, aplicació, resolució de problemes, o gestió de la informació, entre d'altres. Així mateix, el professor reorienta el seu rol més enfocat a crear activitats, guia, dinamitzador i avaluador dels aprenentatges.

L’objectiu de la implantació del Moodle a l’IL3-UB, no només es actualitzar la plataforma i disposar de noves eines, sinó explotar, gradualment, les potencialitats i els usos didàctics de les eines per tal de reorientar el model formatiu vers aquesta línia de treball.

Enllaços relacionats:
Software lliure
Moodle Docs
Filosofia subjacent a la plataforma Moodle

© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa