Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Taula Rodona entre Responsables de Formació i Desenvolupament del sector Bancari i Financer.

15.04.2010
Taula Rodona entre Responsables de Formació i Desenvolupament del sector Bancari i Financer.

El dimarts 13 d’abril, va tenir lloc a l’IL3-UB una trobada entre responsables de formació i desenvolupament del sector Bancari i Financer. 
A la trobada, hi van assistir per part de l’IL3, el Sr. Pedro Vázquez, Director General, i el Sr. Oscar Dalmau, Director de Solucions Corporatives. Per part del sector Bancari i Financer hi van assistir: el Sr. Francesc Ventura, director de Selecció e Integració de La Caixa, el Sr. Miquel Angel Cortés, Director de Polítiques de Formació del Banc de Sabadell, el Sr. Francisco Segrelles, President del Grupo de Responsables de Formación del Sector Financiero (GREF) i la Sra. Montse Prats, Cap de Desenvolupament Professional de Caixa Catalunya. La trobada va estar dirigida per la Sra. Monica Gálvez, Directora Editorial de “Equipos  Talento”.

Els participants van analitzar l’impacte de la situació actual en que es troba el sector pel que afecta a les politiques de formació i desenvolupament de les diverses entitats, fent menció a la reducció del pressupost en polítiques de formació i remarcant quines son les necessitats que es detecten dins els sector actualment. Pel que respecta a la tendència dels departaments de formació i desenvolupament, s’aposta per adaptar la formació de les persones en funció del seu cicle de vida professional.

També es va analitzar quin ha estat l’impacte de l’elearning i les noves tecnologies aplicades a la Formació a les entitats. L’evolució de la tecnologia permet que la formació es pugui impartir des dels propis llocs de feina, fent que formació guanyi en eficàcia. Les eines a Internet i la introducció de les xarxes socials en la formació dona continuïtat a l’aprenentatge, impedint l’aïllament del mateix. Aiximateix, no s’ha d’oblidar els valors de la formació presencial, trobant un punt d’equilibri entre les dues modalitats formatives.

Finalment es va tractar sobre quina serà la tendència del rol del Responsable i del Departament de Formació de les entitats financeres en els propers anys, fent menció al canvi de orientació del sector, aquest canvi implica potenciar el talent de que disposen les organitzacions, amb combinació amb els canvis que s’estan produint a l’entorn social.
© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa