Universitat de Barcelona

Institut de Formació Contínua

Gran acollida a la presentació de l'estudi de competències i formació continuada dels enginyers industrials

16.04.2008

L'entorn canviant del sector de l'enginyeria, ha comportat un increment en la demanda de formació entre els professionals

El passat dilluns 14 d’abril, va tenir lloc la Presentació de l’informe de competències i necessitats de formació dels enginyers industrials, acte coorganitzat per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).

L’acte, presidit pel director general de l’IL3-UB, Dr. Ramon Alemany, i pel director general del COEIC, Sr. Antoni M. Grau, va comptar amb la intervenció del Sr. Josep M. Vilà, director general d’Indra, qui va pronunciar la conferència “Nous reptes professionals dels enginyers industrials”.

Josep M. Vilà va exposar la situació actual en la que es troba l’àmbit de les tecnologies, i més particularment, el de l’enginyeria, deixant constància de l’existència d’un entorn en constant canvi, on l’àmplia diversitat de l’activitat professional i la varietat de sectors i tipologies d’empreses, on hi desenvolupen la seva activitat, corroboren la seva rellevància en el món empresarial, alhora que s’observa una forta competència. Conseqüentment, cada vegada més es detecta un increment en les demandes de formació entre els professionals del sector. Enginyeria i tecnologia són dos àmbits que, de manera contínua, retroalimenten a la ciència i a la societat, la qual cosa implica que l’enginyeria no deixa de ser una professió variada que forneix oportunitats per a desenvolupar activitats molt diverses, per qualsevol àrea d’aplicació.

Seguidament, va passar a fer un balanç comparatiu entre l’enginyer de la societat industrial respecte al de la societat de la informació i del coneixement. Aquest canvi d’escenari ha comportat que els enginyers industrials assumeixin nous reptes de cara al futur, així com les capacitats necessàries per tal d’aconseguir-ho, ja que la realitat ens demostra que un percentatge elevat d’aquest col·lectiu ocupa posicions directives més properes a la gestió i l’organització, i no tant relacionades amb la tècnica. Aquest doncs, és el motiu pel qual les necessitats de formació dels enginyers se centren en una formació contínua que els permeti l’adquisició de competències vinculades tant amb la gestió com amb l’organització. Els enginyers, doncs, es troben davant d’unes necessitats estratègiques per la capacitació de treball en xarxa que comporta. L’enginyer industrial és el professional idoni per adaptar la indústria a les noves necessitats que la nostra societat planteja.

Exposada la ponència, el Dr. Alemany va donar pas a un torn obert de paraules i, seguidament, va cloure l’acte tot convidant als assistents a un petit refrigeri i una copa de cava.

Enllaços relacionats:

COEIC

© IL3 - Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa