Institut de Formació Contínua

GESAPH: coneixement i projectes per a la integració social i sanitària.

17.11.2016

Durant la cloenda de l'edició 2015/2026 del Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris es van presentar vuit iniciatives capaces de fer realitat la proposta d'atenció integral que promou el PIAISS.

GESAPH: coneixement i projectes per a la integració social i sanitària.
En un nou escenari social en el qual l’envelliment de la població i l’augment de les malalties cròniques obliguen a l’evolució de les estratègies d’atenció, el Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) està donant respostes concretes per fer realitat el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitari (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya.
 
Davant l’atenta mirada de Maria Dolors Rusinés, coordinadora de les Polítiques Públiques per l’Estat del Benestar, adscrita al Gabinet del Conseller del Departament de la Presidència, i Francesc Iglesies, secretari d’Assumptes Socials i de Família de la Generalitat de Catalunya, a més d’altres directius d’institucions de referència a l’ecosistema de salut i social català –l’Institut Català de Salut, el Parc Sanitari Pere Virgili o la Corporació Sanitària Santa Tecla–  es van presentar vuit projectes reals dissenyats durant el programa, i en alguns casos en fase d’implementació, que confirmen els avantatges que aporta l’enfocament d’atenció integrat proposat pel PIAISS.
 
Tal com va detallar Maria Dolors Rusinés, el PIAISS és un instrument clau per al desenvolupament del país i serà una realitat “només en la mesura que tots els agents del sistema siguin capaços de treballar de manera coordinada aportant els seus coneixements i experiències per a la consecució d’un objectiu comú”. Per la màxima responsable de fer el seguiment per a la correcta implementació de les polítiques de l’Estat del Benestar a Catalunya, l’aposta que fa el Màster GESAPH per entregar noves competències als professionals per tal que puguin desenvolupar les seves activitats en un entorn renovat d’atenció sanitària i social és una aportació crucial per a l’evolució del sistema.
 
En la mateixa línia, Francesc Iglesies, va valorar positivament l’impacte que té el model de projectes del programa: “És important conèixer i aprofundir en propostes que poden ser aplicables i escalables, ja que elles ens aniran marcant el camí de la integració social i sanitària”, va comentar. “És un paradigma que poc a poc s’anirà imposant. Es necessiten professionals qualificats com els que forma el GESAPH i, a més, l’impuls d’un canvi cultural en les organitzacions cap a línies de treball col·laboratives com la que mostren aquests projectes”, va destacar, assenyalant que el valor del Màster radica precisament en la seva capacitat de generar innovació: “És donar noves respostes als reptes de sempre”.
 
Les iniciatives presentades durant la sessió de clausura es van centrar en la millora de l’adherència a la medicació a polimedicats fràgils inclosos al programa ATDOM dels Centres d’Atenció Primària i usuaris de residències; una nova proposta de coordinació entre els serveis implicats en l’atenció de les dones víctimes de la violència de gènere; la millora de l’atenció integral sanitària al pacient geriàtric: la coordinació del SAD social i l’EAP per evitar els ingressos evitables en insuficiència cardíaca, EPOC i diabetis; la creació d’una eina i un programa de formació de les persones per al seguiment de la seva salut; un model d’integració de la residència i els serveis de salut; una aplicació informàtica d’ajuda per evitar la polimedicació i, per últim, una iniciativa per la millora de la gestió d’autocures postoperatòries del càncer colorrectal.
 
Durant la clausura va tenir una menció especial el projecte RESICS, desenvolupat durant l'edició 2014 del programa. La proposta va ser dissenyada per un equip multidisciplinari en el qual va participar el SAP Delta del Llobregat, el SAP Baix Llobregat Centre i la residència Feixa Llarga sota la direcció de Conxita Barbeta, directora de la residència geriàtrica i alumna del GESAPH.
 
Els resultats preliminars mostren que una coordinació integral entre els equips d'Atenció Primària i les residències de la tercera edat millora els resultats de salut, augmenta la satisfacció dels usuaris i garanteix l'eficiència dels recursos disponibles. Tal com va detallar Barbeta, en sis mesos de prova pilot, la residència Feixa Llarga va aconseguir arribar a un 75 % menys de derivacions al centre hospitalari i va reduir en un 24 % el cost total en farmàcia.
 
El Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) té com a objectiu formar i entrenar professionals de l'àmbit de la salut i social de manera conjunta i coordinada, per aconseguir que l'assistència diària sigui més eficaç i integrada, de major qualitat i sostenible. Ha estat desenvolupat de manera conjunta amb les administracions i proveïdors de serveis en atenció primària, serveis socials i serveis hospitalaris, i està alineat amb les exigències del Pla de Salut 2015-20, el Pla estratègic de serveis socials i el Pla Interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitari (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA