Institut de Formació Contínua

Impulsar l'estratègia corporativa des del talent.

20.11.2014

L'Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i Zurich presenten davant de la Xarxa Europea de Formació Continua Universitària (EUCEN) els resultats del programa de l'alta capacitació directiva que va posar en marxa a Espanya la companyia d'assegurances.

Impulsar l'estratègia corporativa des del talent.
La col·laboració d’ambdues organitzacions en aquest projecte és un exemple clar de l’impacte positiu que té en la marxa del negoci la implementació de programes de desenvolupament professional que s’articulen en base als objectius corporatius.
 
El projecte “Insurance Leaders of the Future”, dissenyat i implementat per la companyia d’assegurances Zurich en un treball junt amb l’equip de solucions In-Company de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona, l’IL3-UB, va ser una de les bones pràctiques presentades durant el seminari de tardor de l’European Universities Continuing Education Network (EUCEN). La iniciativa és representativa d’una nova generació de programes de desenvolupament professional que impulsen i enforteixen l’estratègia corporativa, oferint resultats fàcilment quantificables i que tenen impacte directe en la marxa del negoci.
 
“Insurance Leaders of the Future” és un programa d’alta capacitació directiva que té com a objectiu guiar els quadres intermedis de la companyia asseguradora per aconseguir l’excel·lència en la gestió. La clau de la proposta és l’estructura creada per donar resposta a dues qüestions prioritàries dins el pla de creixement de Zurich: donar suport al professional en el procés de presa de decisions actual amb la finalitat que sigui capaç d’avançar-se a allò que el mercat demanda, i assegurar la seva preparació per garantir un òptim relleu directiu en el futur sense posar en risc la posició líder de l’asseguradora. Actualment són 15 els professionals de la firma que participen en el projecte.
 
Jordi Gorina, de la Zurich Academy in Spain, va detallar els beneficis que aquesta iniciativa de desenvolupament professional està aportant a la companyia d’assegurances. Pel que fa a la consolidació de la cultura corporativa, va destacar l’alt nivell d’implicació i compromís amb la firma que el programa ha generat en els participants, sentiment que s’està transmetent als equips sota la seva responsabilitat. A més, gràcies al desplegament, ha aflorat una gran quantitat de coneixement informal existent que actualment s’ha sistematitzat i s’ha posat a disposició de tota l’organització. Per a un sector altament específic com és el de les assegurances, s’hi va destacar com a un valor intangible i incalculable.
 
Respecta als impactes operatius específics, va explicar que s’ha generat més predisposició cap a la col·laboració i comunicació, fet que redunda directament en una millor gestió dels processos interns. Així mateix, ja que el programa preveu que els professionals participants presentin projectes que incideixin en la millora de la competitivitat de la seva àrea de treball, s’estan implementant algunes propostes de millora amb resultats que puguin ser fàcilment comparats i quantificats amb els fets fins ara. A nivell personal, s’ha obert l’oportunitat d’una promoció interna per a un dels participants.
 
“Insurance Leaders of the Future” ha estat ideat i implementat en un treball conjunt entre l’equip de Recursos Humans de Zurich i el de Serveis In-Company de l’IL3-UB. El disseny es va iniciar amb la identificació dels desafiaments de negoci d’una sèrie d’objectius estratègics a assolir. A partir d’això, i amb l’assessorament de l’IL3-UB, es van elaborar els continguts, les dinàmiques de treball i es va preparar el team de tutors interns de la companyia que liderarien internament la iniciativa. Un cop en marxa, i gràcies a que van poder establir-se KPIs concrets lligats a la marxa del negoci, s’ha realitzat una avaluació constant dels resultats que poden mesurar l’impacte específic en la millora de l’acompliment de la companyia.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA