Institut de Formació Contínua

Dades i tecnologia, però sobretot, estratègia i analítica.

26.11.2014

Sota el guiatge de Banc Sabadell i Ernst & Young, la Keynote session "Big Data & Marketing Intelligence" va confirmar que els beneficis de la gestió de grans volums de dades en temps real només arribaran a les empreses que hagin identificat correctament el seu desafiament de negoci.

Dades i tecnologia, però sobretot, estratègia i analítica.
Sota el guiatge de Banc Sabadell i Ernst & Young, la Keynote session “Big Data & Marketing Intelligence” va confirmar que els beneficis de la gestió de grans volums de dades en temps real només arribaran a les empreses que hagin identificat correctament el seu desafiament de negoci i que comptin amb el talent d’equips multidisciplinaris capaços de treure el màxim profit de la informació.
 
Segons informació aportada per Antoni Puig-La Calle, executive director de l’àrea de Finances d’Ernst & Young, el 90% de les dades existents a nivell mundial s’han generat en els últims dos anys. Exactament, 2,5 trilions de nous bytes d’informació diaris a disposició de les organitzacions per al seu ús. “El Big Data és una ciclogènesi, una veritable explosió de coneixement per a les empreses”, va comentar Pier Paolo Rossi, director d’Intel·ligència i Desenvolupament de Negoci de Banc Sabadell. “Davant el desafiament de la comoditització, el Big Data és la resposta per a una diferenciació real i efectiva dels productes i serveis, encara que no serveixi de res incorporar aquesta innovació disruptiva si no posem en el centre del projecte l’estratègia de la companyia”,va destacar.
 
“La finalitat no és gestionar dades, sinó ser capaços de generar benefici financer per a l’organització gràcies a l’ús correcte de la informació”, va concretar Puig-La Calle coincidint amb Rossi en què l’element clau està en la definició correcta de l’objectiu de negoci. “Amb la identificació de la problemàtica a resoldre, estarem en condicions d’abordar la resta de factors que garanteixin l’èxit d’una iniciativa de Big Data: seleccionar les fonts de dades més adequades; estructurar un equip multidisciplinari per a l’anàlisi; implementar les plataformes tecnològiques que millor s’integrin al negoci; establir plans d’acció a curt, mitjà i llarg termini, mesurar  els resultats en funció de l’objectiu plantejat”, va detallar el directiu d’EY.
 
Un cop definit el marc idoni en el qual tot el projecte de Big Data hauria de desenvolupar-se, els experts van aprofundir en la dinàmica de desplegament i en els beneficis que hi aporta. “Comptar amb més coneixement ens dóna la possibilitat d’observar de manera més precisa el mercat i reconèixer patrons reals de comportament dels consumidors”, va explicar Pier Paolo Rossi fent referència al cicle de valor que s’hi genera. “A partir d’aquests patrons identificarem models de clients, els situarem en el centre de l’estratègia i serem capaços de personalitzar al màxim les nostres propostes”, va recalcar.
 
Sota aquest plantejament, encara que sectors com ara el financer, retail, utilities o ciències de la vida són els que ja li estan traient valor, els beneficis del Big Data i del Marketing Intelligence estan a l’abast de totes les organitzacions.
 
Entre les millores aconseguides per a aquest tipus d’institucions, durant la Keynote session es va destacar la reducció de la taxa d’abandonament dels clients i un millor servei gràcies a la capacitat de predir queixes abans que es produeixin en banca; la possibilitat de treure la màxima rendibilitat als productes en el lineal gràcies a un posicionament òptim, la personalització de marketplaces en línia o l’establiment d’una política de pricing dinàmic per a un augment de ràtio de conversió en compra al detall; la reducció dels costos d’atenció o la personalització dels tractaments de salut i, fins i tot, la millora del disseny de producte en terminals mòbils per a una millor experiència d’usuari en telecomunicacions.
 
“Els equips que tiren endavant aquests tipus de projectes són una poderosa eina comercial, per això és fonamental que aportin una visió tranversal” va apuntar Rossi en aprofundir en els perfils responsables per concretar tots aquests beneficis a través del Big Data. L’objectiu és que aquests professionals aconsegueixin capturar, gestionar i analitzar la informació que es genera a cadascuna de les etapes del cicle de la vida d’un producte o servei, des de la concepció fins a la comercialització, i així proposar l’estratègia que millor respongui a allò que el mercat demani.
 
Rossi també va senyalar la importància d’estructurar equips multidisciplinaris capaços d’aportar coneixements de màrqueting, intel·ligència de negoci i tecnologia.  Segons l’opinió de l’expert, i coincidint amb la visió de Puig-La Calle, un dels reptes que tenen les empreses interessades en el Big Data és la dificultat per incorporar talent i experiència en aquest tipus de projectes: “Són imprescindibles els perfils amb capacitats híbrides que posseeixin coneixements tecnològics i, a més, es focalitzin en el negoci i l’anàlisi”. En aquest sentit, la figura del “nou marketer”, professional del màrqueting que a part de les competències habituals està familiaritzat amb la ciència de dades, ha estat identificat com a una de les professions més atractives i sol·licitades en el futur immediat.
 
En previsió de la creixent demanda de professionals en l’àmbit de l’anàlisi estratègic de dades, l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona en col·laboració amb empreses que ja treballen amb Big Data –Banc Sabadell, Racc, Telefónica–, partners especialitzats en tecnologies i metodologies per a la gestió de grans volums d’informació –SAS, Incubio, Konodrac, DDB, Roca Salvatella i Synergic–, i el suport d’institucions de l’àmbit de l’estadística –Institut d’Estadística de la Generalitat de Catalunya i AEDEMO– oferirà, a partir de març del 2015, el postgrau en Marketing Intelligence i Big Data.
 
El programa aporta una visió integral del procés de captació i explotació de dades, des del disseny i implementació d’un projecte de Big Data fins a la presa de decisions basada en Business Intelligence. Es dirigeix a professionals de l’àmbit tecnològic, analític, del màrqueting o la consultoria que vulguin ampliar els coneixements amb noves capacitats en el camp de la intel·ligència de negoci, permetent oferir el perfil híbrid que les empreses demanin per impulsar amb garanties aquest tipus de projectes.
 
Si vols veure el vídeo resum de la Keynote Session, fes clic aquí
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA