Institut de Formació Contínua

La tecnologia com a facilitador d'un model d'atenció integral que apoderi l'usuari.

23.06.2016

La II Jornada eHealth i Innovació en Gestió de la Salut i Social va aprofundir en com estructurar processos d'incorporació contínua de les noves tecnologies en les institucions sociosanitàries amb l'objectiu d'assegurar que el sistema està al dia de les últimes propostes que es fan al camp de les TIC.

La tecnologia com a facilitador d?un model d?atenció integral que apoderi l?usuari.
Que la tecnologia no sigui l’objectiu, sinó que es converteixi en l’element facilitador de serveis sociosanitaris integrats nous i innovadors, va ser la demanda principal d’experts i professionals del sector reunits a la II Jornada eHealth i Innovació en Gestió de la Salut i Social.
 
La trobada, una iniciativa del Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH) de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), es va iniciar amb la benvinguda de Neli Caldentey, directora de IL3-UB, i Jordi Martínez, director de TicSalut, els quals van valorar positivament la consolidació de la cita com a plataforma de debat sobre eHealth i trobada entre professionals, la universitat i el sector privat.
 
A continuació, el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Antoni Comín, va inaugurar la trobada assenyalant que “les noves tecnologies permeten resoldre el repte econòmic que es deriva del canvi demogràfic” i va confirmar que el Departament de Salut està fent una aposta ferma per incorporar les TIC en els processos d’atenció sanitària i social. Per fer-ho, va explicar, està plantejant un full de ruta centrat en tres eixos: “la realització intensiva de proves per garantir l’efectivitat de les innovacions plantejades, l’avaluació dels riscos de seguretat i ètics que implica incorporar les noves tecnologies, i l’educació al ciutadà per tal que pugui treure el màxim partit de les noves eines de eHealth que es posen a la seva disposició”.
 
Intercanvi d’experiències
 
Les sessions d’anàlisi i debat van arrencar amb la intervenció de Nick Godwin, cofundador i CEO de la International Foundation for Integrated Care (IFIC), el qual no va dubtar en recordar que el centre de l’evolució tecnològica del sistema sociosanitari es troba en la persona: “les TIC han d’apoderar l’usuari, ajudar-lo a prendre millors decisions en relació a la seva salut”. A continuació, en una videoconferència en directe des dels Estats Units, l’executive director, Health IT Strategy and Policy del consorci sociosanitari privat sense ànim de lucre Kaiser Permanent, Walter G. Suarez va entregar detalls de les bones pràctiques en eHealth que està duent a terme la institució.
 
Kaiser Permanent és l’entitat privada de salut més gran dels Estats Units. Fundada l’any 1945, avui en dia compta amb 10,6 milions d’associats, més de 250 000 professionals en plantilla i ingressos amb valor de 60 000 milions de dòlars l’any 2015. El màxim responsable de l’estratègia digital del consorci va explicar que l’evolució en eHealth se sosté sobre tres eixos: usuaris connectats amb eines específiques per a la gestió de la seva salut de manera senzilla i intuïtiva; equip clínic connectat amb maquinària mèdica actualitzada per al seguiment i la gestió remota de la salut dels pacients per part dels professionals, i força laboral connectada amb l’objectiu que tota la gestió administrativa del cicle de vida del pacient es realitzi de manera automatitzada. Segons va detallar Walter G. Suarez, sota aquest model d’estret seguiment dels seus usuaris a través de la tecnologia, Kaiser Permanent ha evitat més de 14 000 morts prematures.
 
Després de la conferència inaugural, Francesc Iglesies, secretari d’Afers Socials i Famílies, Antoni Dedeu, director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), Maria Teresa Fandos, diputada delegada de Benestar Social de la Diputació de Barcelona, i José Luis García, director de desenvolupament de negoci de govern i sanitat de Microsoft, van debatre sobre la realitat de desplegament de l’eHealth a nivell local, la permeabilitat del sector a la seva incorporació i les barreres per a la seva concreció.
 
Iglesias va fer una crida a explorar usos nous de la tecnologia “més enllà de la teleasistència en camps com la compra pública innovadora, per exemple”. Des de la Diputació de Barcelona, Maria Teresa Fandos va recolzar aquestes reflexions, recordant que mentre que en l’àmbit de l’atenció sanitària la incorporació de la tecnologia per a la gestió de la salut del pacient comença a consolidar-se, “l’àmbit social encara està molt enrere, fet que dificulta arribar a l’enfocament integral d’assistència”. Antoni Dedeu d’AQuAS va afirmar que la via per avançar cap a la plena integració de la tecnologia en el sistema sanitari i social és la implementació dels “plans de salut sota la fórmula co: codisseny, coproducció i coparticipació” de tots els actors implicats –usuaris, professionals, administració i proveïdors de tecnologia. En aquest sentit, José Luis García de Microsoft, va recordar que la transformació digital del sistema de salut i social és un camí, i “no un projecte amb data d’inici i final, ja que aquest enfocament dificulta aconseguir una evolució contínua i estar al corrent dels canvis que proposa la tecnologia”.
 
Després de la taula rodona, Josep Maria Grego, director del Màster GESAPH va compartir les conclusions de l’esdeveniment, destacant que “la persona ha de ser el centre de totes les evolucions que es realitzin en eHealth, és clau superar les barreres administratives i impulsar un canvi cultural per aconseguir la integració tecnològica, i que és necessari trobar l’equilibri entre la necessitat d’avaluació de les noves solucions i la seva implementació perquè el sistema no corri el risc de quedar-se molt enrere dels avanços de les TIC i es quedi obsolet”.
 
Per finalitzar, els assistents van participar en un espai de networking on van conèixer les propostes tecnològiques de Tunstall Televida, Farmalogic, Vodafone, Esteve i TicSalut. Es va escollir la proposta de Farmalogic com la millor de les innovacions presentades.
 
La II Jornada eHealth i Innovació en Gestió de la Salut i Social és una iniciativa coorganitzada per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB) i la Fundació TicSalut, compta amb el suport del Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el patrocini de Vodafone i la col·laboració del Forum ITESSS, el Pla Interdepartamental d’Atenció i Interacció Social i Sanitària (PIAISS) de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, l’Associació d’Institucions Sanitàries i Socials, i el Consorci de Salut i Social de Catalunya.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA