Institut de Formació Contínua

PNL per a una comunicació eficient: molt més que emissor i receptor.

16.11.2015

La Programació Neurolingüística aporta els recursos que necessiten els professionals per garantir una comunicació més efectiva i impulsar processos de "modelat de l'èxit" a través d'una gestió més eficaç dels diferents àmbits de la seva vida personal i laboral.

PNL per a una comunicació eficient: molt més que emissor i receptor.

Una simple poma va ser el fil argumental a través del qual Josep Jordán, leader engineer a Bertrand, i Francisco Javier Araujo, general manager a la Fundació Hospital Sant Pere, van analitzar la complexitat del procés comunicatiu i la capacitat de la Programació Neurolingüística (PNL) per contribuir a entendre i millorar aquesta dinàmica.

La conferència, celebrada a iniciativa del Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL) de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (l’IL3-UB), va aprofundir en com els inevitables “filtres” que cada persona aplica de manera inconscient al procés de comunicació, ja sigui en qualitat d'emissor o de receptor, influeixen en el missatge que es transmet. “Als conceptes tradicionals d'emissor, receptor, canal i concepte la PNL afegeix un procés psíquic, una part física i un element fisiològic. Així, la informació la interpretem a través de prismes personals: no parlem ni rebem el missatge des de la realitat, sinó que ho fem des de la pròpia realitat”, han detallat els experts.

La rellevància d'entendre aquest procés, segons van comentar durant la sessió, radica en què el llenguatge és la base sobre la qual s'estableixen les connexions humanes, tant en l'àmbit personal com professional, de manera que la PNL es converteix en una eina útil per impulsar millors pràctiques de connexió interpersonal. “La Programació Neurolingüística sistematitza un conjunt d'eines i tècniques, a més de desenvolupar habilitats que potencien la comunicació, la integració i permet assolir els objectius que ens plantegem. S'aplica a tots aquells processos en què la comunicació és clau: en els negocis, a nivell comercial, a nivell terapèutic, en la publicitat, en la docència, etc.”.
 
El seu ampli camp d'influència té a veure amb que la PNL, entre moltes altres possibilitats, ajuda a reconèixer quina és la manera que té de percebre el món cada interlocutor –visual, auditiu o cinestèsic– per la qual cosa és possible adaptar el missatge al “format” que li sigui més proper. Així mateix, contribueix a entendre el perquè de moltes de les reaccions de les persones en l'àmbit personal o professional.

“La PNL aconsegueix construir una comunicació més eficient a través de premisses senzilles però reveladores: la responsabilitat de la comunicació està en l'emissor, el comportament ens ofereix la part més important de la informació, el fracàs en comunicació no existeix sinó que tot és feedback, és impossible no comunicar, i el meu mapa no és el territori, és simplement la meva visió”, van comentar Jordán i Araujo.
 
El Postgrau en Programació Neurolingüística (PNL) de l'IL3-UB inclou els dos primers nivells de formació en PNL, Practitioner en PNL i Màster Practitioner en PNL i ofereix formació vivencial a professionals interessats en garantir una comunicació més efectiva i impulsar processos de “modelatge de l’èxit” a través d'una gestió més eficaç dels diferents àmbits de la vida personal i laboral. El Postgrau està avalat i acreditat per l'Associació Espanyola de Programació Neurolingüística (AEPNL).
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA