Institut de Formació Contínua

Els bons resultats del Grup UB.

04.01.2011

L'evolució dels resultats de les entitats que formen el Grup UB, malgrat la gravetat de la situació econòmica actual, ha estat positiva.

L’evolució dels resultats de les entitats que formen el Grup UB i dels col·legis majors, malgrat la gravetat de la situació econòmica actual, ha estat positiva. Es preveu que tancaran l’exercici 2010 amb beneficis, excepte el Parc Científic, que veu llastrats els seus resultats pel retard en l’entrada dels fons estructurals i les dificultats en el finançament de les seves inversions. En canvi, els resultats propis de la seva activitat també es preveuen positius: prop de 800.000 euros. De fet, sense la incidència del Parc, per les seves característiques especials, estaríem parlant d’uns beneficis globals previstos per al Grup UB d’aproximadament 3 milions d’euros per al 2010.
 
A aquest resultat hi contribueix força l’IL3, que va passar de tenir unes pèrdues de més de 95.000 euros l’exercici 2008, a obtenir uns beneficis d’1,16 milions l’any 2009, i unes previsions de tancament al 2010 també superiors al milió d’euros de beneficis.
 
La Fundació Bosch Gimpera i els col·legis majors també aporten al Grup uns excedents positius significatius, des dels 350.000 euros del Col·legi Major Sant Jordi fins a xifres properes al milió d’euros dels col·legis majors Penyafort-Montserrat-Llull, i amb una previsió de més de 400.000 de beneficis de la Fundació Bosch Gimpera.

També destaca l’important esforç dut a terme per la Fundació Josep Finestres, que ha passat d’uns resultats negatius de més de 800.000 euros en l’exercici 2009, a una previsió de beneficis per al 2010 de 100.000 euros.
Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA