Institut de Formació Contínua

Patronat de la Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona

El patronat és l’òrgan de govern, representació, administració i decisió de la Fundació.

La Fundació per acord unànime del Patronat, de data 14 de desembre  de 2012, va donar compliment a l'obligació d'adaptar els Estatuts de la Fundació a allò acordat en la Llei 4/2008, de 24 d'abril del Parlament de Catalunya, per la qual s'aprova el Llibre III del Codi Civil de Catalunya, relatiu a lesPersones Jurídiques

Actualment  la composició del Patronat Fundació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona és :
 

President
 
Dr. Joan Elias i Garcia
Rector de la UB
 
Vicepresident primer
 
Sr. Joan Corominas Guerin
President del Consell Social de la UB
 
Vicepresident segon
 
Dr. Francisco Esteban Bara
Vicerector de Comunicació i Coordinació de la UB
 
Secretària 
 
Dra. Belén Noguera de la Muela
Secretària General de la UB
 
Vicesecretari no patró
 
Sr. Miquel Amorós March
Secretari del Consell Social de la UB
 
Patrons nats
 
Dr. Oriol Escardíbul Ferrà
Gerent de la UB
 
Dra. Amelia Díaz Álvarez
Vicerectora de Docència i Ordenació Acadèmica
 
Patrons designats pel Consell Social
 
Sr. Francesc Boada Pallerès
Vocal del Consell Social
 
Sra. Núria Aymerich Rocabert
Vocal del Consell Social
 
Patrons designats pel Consell de Govern de la Universitat
 
Dr. Jesús Velaza Frías
Degà de la Facultat de Filologia
 
Dr. Joaquim Prats Cuevas
Membre de la Junta Consultiva de la UB
 
Dr. Antonio Sans Martin

Dr. Xavier Triadó Ivern
Director de l’Institut de Desenvolupament Professional de la UB
 
Patró designat pel rector entre els degans
 
Dr. Ramon Alemany Leira
Degà de la Facultat d’ Economia
 
Patró designats pel rector en representació
de l’Agència de Postgrau de la Universitat de Barcelona
 
Dr. Maria Cristina Sanz López
 
Patró designats pel rector
 
 Dr. Francesc Cardellach López
  Degà de la Facultat de Medicina
 
Vocal en representació del Grup Santander
 
Sr. José Mª Martínez Delgado
 
Vocal designat per Catalunya Banc
 
Sr. Carles Penas Babot

 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA