Especialista en Investigació i Recuperació d'...

Afegir a favorits
Empresa, Transformació i Sostenibilitat

Especialista en Investigació i Recuperació d'Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats

Online
35 setmanes
curso suelos contaminados y aguas residuales

Dades bàsiques

Crèdits

14 ECTS

Tipus de curs

Curs

Idioma

Castellà

Dates

27/9/2022 - 27/5/2023

Modalitat

Online

Preu

1.250

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Coorganitzat per:

col

 

 

 

 

Les normatives relaciones amb la prevenció de la contaminació ambiental han incrementat en els últims anys el grau d’exigència industrial pel que fa a les mesures encaminades a la prevenció de la contaminació del subsòl. A més, aquestes exigències normatives estan incorporant obligacions d’investigació del subsòl per caracteritzar sòls i aigües subterrànies.

Els requisits de seguiment i control del subsòl, així com l’obligació de procedir a la recuperació ambiental de sòls i aigües subterrànies d'emplaçaments industrials seguint el principi de “qui contamina, paga”, s’estan instaurant de forma massiva en la cultura industrial. En aquest sentit, és important definir criteris de bona praxi en la caracterització i restauració d’emplaçaments contaminats.

El curs d’Especialista en Investigació i Recuperació d’Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats aporta una visió completa de les diferents fases de què consta un procés de restauració de sòls contaminats i aigües subterrànies afectades per contaminació d'origen puntual.

Es tracta d'un curs organitzat des de l'experiència professional en el qual la majoria dels docents provenen de l'àmbit de la consultoria ambiental i compten amb un dilatat bagatge professional. A més, s’hi ha incorporat els avenços que des de la investigació en l’àmbit universitari permeten millorar el coneixement en aquest camp. El curs també ofereix recursos per conèixer l’oferta d’equips i serveis en el mercat de tal manera que es facilita l’exercici de l’activitat professional.

Coorganitzat amb: Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Patrocinador: Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A.

Objectius

L'objectiu principal del curs és la millora de la capacitació professional dels tècnics que desenvolupen la seva activitat professional en l'àmbit de la investigació i recuperació d'aigües subterrànies i sòls contaminats. Per això s'ofereix:

 • Actualitzar el coneixement sobre els aspectes legals relacionats amb la presència de sòls i aigües subterrànies contaminades.
 • Predir el comportament dels diferents tipus de contaminants en el medi en funció de les seves característiques fisicoquímiques.
 • Conèixer les tècniques d'investigació del subsòl aplicades a la caracterització ambiental.
 • Actualitzar els coneixements de les tècniques de restauració d'emplaçaments contaminats.
 • Conèixer les claus de la gestió i coordinació de projectes d'investigació i recuperació d'emplaçaments contaminats.
 • Iniciar-se en l'ús d'eines d'anàlisi de riscos.

Tres raons per escollir-lo

 • Amb un enfocament eminentment pràctic, aprendràs a afrontar les diferents etapes d'un procés de recuperació ambiental del subsòl.
 • Quadre docent amb àmplia experiència en el sector provinent de la consultoria ambiental, l’administració pública i la universitat i codirigit per la Facultat de Geologia de la UB i el Col·legi de Geòlegs de Catalunya
 • Dissenyat amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de la professió, però sense perdre de vista els avenços tècnics i científics i les novetats comercials.

Acreditació acadèmica

Curs Superior Universitari per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 14 crèdits ECTS.

Programa

1. Conceptes bàsics, marc normatiu, criteris tècnics de gestió i caracterització d'emplaçaments contaminats
1.1. Aspectes pràctics de geologia i hidrogeologia
1.2. Característiques físicobioquímiques dels contaminants
1.3. Moviment de contaminants
1.4. Aspectes ambientals en activitats industrials
1.5. Contaminació d’aigües i sols per activitats minerometalúrgiques
1.6. Normatives ambientals. Marc general. Sòls contaminats i aigües subterrànies
1.7. Normes i certificacions
1.8. Conceptes bàsics de gestió
1.9. Planificació de la investigació del subsòl
1.10. Tècniques de caracterització del subsòl
1.11. Disseny i posada a punt de xarxes de monitorització
1.12. Mostreig de sòls, aigües i gasos
1.13. Anàlisis químics i isotòpics de sòls, aigües i gasos
1.14. Anàlisis microbiològics
1.15. Exemples de caracterització d’emplaçaments contaminats a partir de dades químiques i isotòpiques
1.16. Assaigs de camp i laboratori
1.17. Síntesi de la informació. El model conceptual

2. Anàlisi de riscos, seguretat i salut, i tècniques de restauració

2.1. Fonaments, metodologia i model conceptual de l’anàlisi de riscos
2.2. Avaluació de toxicitat
2.3. Avaluació de l’exposició
2.4. Factors de transferència entre medis
2.5. Quantificació del risc
2.6. Concentracions objectiu i avaluació de la incertesa
2.7. Seguretat i salut
2.8. Estratègia de restauració
2.9. Com es selecciona una tècnica de remediació
2.10. Recopilació de tècniques de restauració d’aigües subterrànies
2.11. Recopilació de tècniques de restauració de sòls contaminats
2.12. Experiències de bioremediació i atenuació natural
2.13. Experiències d’excavació i tractament de terres contaminades i gestió de les aigües afectades
2.14. Experiències de soil vapor extraction (combustibles i compostos clorats)
2.15. Experiències d’oxidació química de combustibles
2.16. Experiències d’oxidació química i de decloració reductiva de compostos clorats
2.17. Disponibilitat d’equips en el mercat
2.18. Noves tendències de futur

3. Projecte de resolució d’un cas pràctic d’investigació i restauració

Destinataris

El curs està adreçat a consultors ambientals, tècnics en caracterització del subsòl, tècnics de l'administració pública, responsables de medi ambient en instal•lacions industrials, llicenciats i graduats en carreres científiques i ciències ambientals i enginyers que vulguin desenvolupar la carrera professional en l'àmbit de les aigües subterrànies i sòls contaminats.

Sortides professionals

El curs prepara per desenvolupar-se professionalment en posicions tècniques i de gestió vinculades a un ampli espectre d'empreses:

 • Consultoria ambiental.
 • Instal·lacions industrials amb exigències mediambientals.
 • Empreses vinculades a desenvolupaments urbanístics.
 • Administració pública.
 •  

Professorat

Direcció

Dra. Diana Puigserver
Professora del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la UB. Doctora i llicenciada en Geologia per la UB. Diplomada en Hidrologia Subterrània per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en Contaminació de Sòls i Aigües Subterrànies (UPC). Desenvolupa la docència i recerca dins el camp de la contaminació de sòls i aigües subterrànies.

Sr. Emilio Orejudo
Llicenciat en Geologia per la UB i diplomat en Hidrologia Subterrània per la UPC. Exerceix la tasca professional a l'Agència Catalana de l'Aigua com a Cap de la Unitat de Recuperació i Millora d’Aqüífers i és vocal del Col·legi de Geòlegs de Catalunya. Coordinador de la Comissió de Medi Ambient del COLGEOCAT. Des de l'any 1994 desenvolupa l’activitat professional en aspectes relacionats amb la qualitat de les aigües subterrànies.

Quadre docent

Dr. Josep Maria Carmona
Professor Titular d'Universitat del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la UB. Doctor i llicenciat en Geologia per la UB. Diplomat en Hidrologia Subterrània per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat professor del CIHS (UPC) i del Postgrau de Contaminació de Sòls i Aigües Subterrànies (UPC). Desenvolupa la docència i recerca dins el camp de la contaminació de sòls i aigües subterrànies.

Sra. Lídia Ferran
Llicenciada en Geologia i Diplomada en Estudis Superiors Especialitzats en Geologia per la UAB. Ha desenvolupat la carrera professional en el camp de la contaminació de sòls i aigües subterrànies, tant en l'empresa privada com en l'administració, en la implantació i auditoria de Sistemes de Gestió segons la Norma ISO/IEC 17020 i en tasques docents com a professora associada en la Unitat de Petrologia i Geoquímica del Departament de Geologia de la UAB. Des de l'any 2017 treballa en l'Agència de Residus de Catalunya en el Departament de Gestió de la Contaminació del Sòl.

Dra. Irene Jubany
Doctora Enginyera Química per la Universitat Autònoma de Barcelona. Responsable de la línia de Sòls, Aigua Subterrània i Anàlisi de Riscos en Eurecat Centre Tecnològic de Catalunya (abans CTM). Compta amb 10 anys d'experiència en projectes d'I+D de tractament de sòls i aigües subterrànies contaminades i ha col·laborat amb diverses empreses i administracions en assessoria d'avaluació de riscos. Membre de la Xarxa Europea NICOLE de sòls contaminats.

Dra. Diana Puigserver
Professora del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica de la UB. Doctora i llicenciada en Geologia per la UB. Diplomada en Hidrologia Subterrània per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en Contaminació de Sòls i Aigües Subterrànies (UPC). Desenvolupa la docència i recerca dins el camp de la contaminació de sòls i aigües subterrànies.

Sra. Montse Toribio
Llicenciada en Biologia per la UAB, Màster en Biologia Experimental per la UB, titulada en el Curs Internacional d'Hidrologia Subterrània (FCIHS-UPC) i en el Curs d'Especialista en Recerca i Recuperació d'Aigües Subterrànies i Sòls Contaminats (UB). Ha desenvolupat la seva carrera professional en el camp de la contaminació de sòls i aigües subterrànies, tant en l'empresa privada com en l'administració. Des de l'any 2017 treballa en l'Agència Catalana de l'Aigua en la Unitat de Recuperació i Millora d'Aqüífers.

CONTACTE

Col·legi de Geòlegs de Catalunya

Adreça:

C/ Casp 130 Edif.COACB Planta 3ª Despatx 100
8013. Barcelona

E-mail: info@colgeocat.org