Institut de Formació Contínua

Curs d'Adaptació al Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
35 ECTS
 
Preu:
1.470 *
Idioma:
Català
Inici curs:
25 octubre 2019
Final curs:
22 octubre 2020
Horari:

On-line. Examen presencial, amb possibilitat de recuperació en la segona convocatòria

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

L'Atenció Primària és sens dubte l'escenari que més demanda té en sanitat entre la població. El personal d'infermeria atén cada dia a una infinitat de pacients, amb gran diversitat de patologies, afeccions o, fins i tot, dubtes sobre la seva salut. És per això que l'exercici de la infermeria requereix una constant actualització dels coneixements, que s'aconsegueix amb la formació continuada, per garantir una correcta atenció tècnica i assistencial al malalt.

És el mateix col·lectiu d'infermeria qui reclama una formació continuada basada en situacions reals i que, per tant, prioritzi els coneixements pràctics. D'aquesta manera, l'Institut de Formació Continua  – Universitat de Barcelona ofereix aquest Curs d’Adaptació al Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI), per a tots aquells professionals de la infermeria que van realitzar el Postgrau a distància: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) de 20 crèdits o 200 hores, actualment anomenat Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 1) de 30 crèdits ECTS, i que desitgin continuar abordant els diferents aspectes de salut i malaltia que afecten la persona, la família i la comunitat.

El programa compta amb el suport del Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Maternoinfantil de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona i està orientat a oferir a l'infermer els recursos necessaris per a poder resoldre de manera efectiva els casos i situacions clíniques més rellevants que es presenten en el desenvolupament quotidià de la seva activitat en l'atenció primària (AP).

Amb un total de 5 mòduls teoricopràctics i un projecte final, els infermers/es poden actualitzar i millorar els seus coneixements, habilitats i actituds necessàries per atendre els individus durant tot el seu cicle vital, des de la infància fins al final de la seva vida, en l'àmbit de l'atenció primària, i obtenir aquest títol de màster.

NOTA: En cap cas s'adaptarà el programa a aquelles persones que:

- No hagin obtingut el títol de Postgrau en Infermeria en l'Atenció Primària (CADI 1) de 30 crèdits ECTS o l'antic títol de Postgrau a distància: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) de 20 crèdits o 200 hores.
- Hagin cursat mòduls individuals del primer postgrau.
- No hagin aprovat l'examen presencial del primer postgrau.

Acreditació acadèmica
Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.
Objectius

Amb l'objectiu general de proporcionar els coneixements sobre temes relacionats amb les activitats i tasques de la infermeria en el context de l'atenció primària i actualitzar i millorar les seves competències i habilitats, l'alumne haurà de ser capaç de:

 • Posar en pràctica les cures d'infermeria en els diferents àmbits assistencials dins de l'Atenció Primària (AP).
 • Aplicar les consignes relacionals en el context assistencial: escolta, reconeixement, oferiment, demanda i acord.
 • Conèixer la importància d'aplicar els resultats de la millor evidència científica en la cura del malalt.
 • Aplicar la metodologia bàsica per realitzar un pla de cures personalitzat a domicili i atendre les necessitats del cuidador.
 • Conèixer els grups de fàrmacs més utilitzats en atenció primària i la informació que s'ha de donar als pacients en relació al tractament farmacològic.
 • Conèixer la metodologia utilitzada per la gestora de casos i les seves funcions en l'abordatge de la situació de salut complexa.
 • Afrontar la complexitat de les activitats que es desenvolupen en el marc del protocol d'activitats preventives i de promoció de la salut.
Destinataris

Diplomats o graduats en infermeria, que hagin superat el Postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària (CADI 1) de 30 crèdits ECTS, anteriorment anomenat Postgrau a distància: Curs Autoformatiu per a Diplomats en Infermeria (CADI) de 20 crèdits o 200 hores.

Programa

1. Activitats Preventives i La Violència de Gènere
1.1. El concepte de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.
1.2. Les activitats preventives recomanades segons edat i gènere: immunitzacions, cribratges, consells de salut,...
1.3. La detecció i abordatge de la violència de gènere.
1.4. Els problemes de salut més freqüents en les dones maltractades i en els seus fills i filles.
1.5. Els rols de gènere i la socialització.
1.6. El cicle de la violència.

2. Atenció a les persones amb demència i La comunicació en la relació assistencial
2.1. El deteriorament cognitiu i la demència i el seu procés diagnòstic a l'Atenció Primària (AP).
2.2. Valoració de les necessitats del malalt amb demència segons fase evolutiva.
2.3. Perfil de la persona cuidadora del malalt amb demència i els grups d'autoajuda.
2.4. L'acte relacional en el context assistencial: escoltar, reconèixer, oferir, demanar i acordar.
2.5. La comunicació interprofessional i el treball en equip a l'atenció sanitària.
2.6. La gestió alternativa de conflictes.

3. Atenció als processos aguts de salut a l’Atenció Primària. Atenció a les ferides agudes i cròniques

3.1. Problemes respiratoris més freqüents en Atenció Primària.
3.2. Valoració i tractament dels problemes de salut de mal d'esquena, tracte urinari i diarrea aguda.
3.3. Úlceres per pressió: valoració i tractament.
3.4. Ferides d'origen venós i arterial.
3.5. Valoració, cura i tractament de les cremades.

4. Gestió de Casos i Intervenció en el tabaquisme
4.1. Metodologia de la gestió de casos.
4.2. La infermera gestora de casos i la infermera d'enllaç.
4.3. La mediació cultural.
4.4. El Programa PREALT i els recursos comunitaris.
4.5. Epidèmia de tabaquisme i la seva morbiditat.
4.6. Estratègies per ajudar als pacients a deixar de fumar.
4.7. Intervenció i l'ús de medicació per pacients que volen deixar el tabac.
4.8. Seguiment als pacients que han deixat de fumar.

5. Alimentació-Nutrició i Atenció comunitària en l’àmbit educatiu
5.1. L'abordatge integrals dels conceptes d'alimentació i nutrició dels adults joves i la gent gran
5.2. Les bases de l'alimentació equilibrada.
5.3. Composició nutricional dels aliments i requeriments nutricionals de les persones.
5.4. Tòpics i conductes alimentàries errònies.
5.5. Els determinants de salut.
5.6. La participació comunitària, els models d’intervenció comunitària i les seves fases.
5.7. Els programes de salut i la seva avaluació.
5.8. El programa Salut i Escola.
5.9. La Consulta Oberta i l’entrevista amb l’adolescent.

6. Examen

7. Projecte Final

Direcció
Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Quadre docent
Sra. Montse Garcia Mas
Psicòloga, Psicoterapeuta cognitiva/social i Tècnica en Formació presencial i virtual. Directora de les activitats formatives en violència de gènere de l'Institut d'Estudis de la Salut.

Sra. Carme Marquilles Bonet
Diplomada en infermeria. Àrea Bàsica de Salut Bordeta-Magraners. Lleida. Màster en Medicina Preventiva i Promoció de la Salut. Formador de formadors per la prevenció i l'atenció a la violència de gènere.

Sra. Mª Jesús Megido Badia
Infermera d'Atenció Primaria. ABS Centre L'Hospitalet.ICS
Pedagoga. Professora Associada de l' EUI de la U.B.
Membre grup de demencies SEMFYC (Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria). Representant AIFICC ( Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya) en gent gran.

Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona.
Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona.
Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA