Institut de Formació Contínua

Expert en Ensenyament de l'Espanyol a Nens i Adolescents

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
15 ECTS
 
Preu:
2.225 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
04 novembre 2019
Final curs:
11 abril 2020
Hores bonificables:
187 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. L’ensenyament d’espanyol a nens

1.1. Què entenem per ensenyament d’ELE a nens i adolescents?

 • L’ensenyament de llengües estrangeres en edats primerenques

1.2. Aspectes teòrics

 • Adquisició i aprenentatge d’una segona llengua
 • Desenvolupament cognitiu per edats
 • Motivació i factors emocionals que influeixen en l’aprenentatge
 • Context d’ensenyament: ensenyament de LE i ensenyament de L2. Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE)
 • Altres disciplines que aporten aspectes teòrics rellevants

1.3. Didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera a l’aula d’Educació Infantil i a l’aula d’Educació Primària

 • Fonts d’informació: documents de referència del Consell d’Europa. Documents específics de diferents països
 • Enfocament adoptat: enfocament comunicatiu, enfocament orientat a l’acció
 • Rol del professor i rol de l’alumne
 • El paper dels materials
 • L’avaluació

1.4. L’aula d’Educació Infantil: tècniques i estratègies a l’aula d’Infantil

 • Les llengües estrangeres en el currículum d’Educació Infantil
 • Gestió de l’aula (rutines, hàbits, disciplina, estructura)
 • Treball de les diverses destreses: comprensió i expressió oral
 • Metodologia de treball (racons, projectes, tasques, el joc, les cançons)
 • Recursos

1.5. L’aula d’Educació Primària

 • Les llengües estrangeres en el currículum d’Educació Primària
 • Desenvolupament de la competència comunicativa
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera

1.6. Bibliografia

2. L’ensenyament d’espanyol a adolescents

2.1. Condicionaments psicològics que influeixen en l’aprenentatge

 • Factors cognitius relacionats amb l’edat
 • Motivació i factors emocionals

2.2. Condicionaments contextuals: ensenyament de LE i ensenyament de L2

 • Ensenyament en context d’immersió o en context internacional
 • Les llengües estrangeres en el currículum d’Educació Secundària
 • L’ensenyament d’ELE a les aules d’acollida
 • Ensenyament d’ELE en el currículum d’altres països
 • Aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera

2.3. Condicionaments metodològics: didàctica de l’espanyol com a llengua estrangera a l’aula d’Educació Secundària

 • Documents de referència del Consell d’Europa
 • Enfocament adoptat: enfocament orientat a l’acció
 • Treball per projectes i enfocament per tasques
 • Rol del professor i rol de l’alumne
 • El paper dels materials
 • Treball de les destreses comunicatives
 • L’avaluació
 • Tècniques i estratègies a l’aula d’Educació Secundària
 • Gestió de l’aula (rutines, hàbits, disciplina, estructura)
 • Recursos

2.4. Bibliografia i recursos editorials i digitals per al docent

3. El tractament de la llengua oral a l’aula d’ELE
3.1. Les creences dels aprenents i els professors sobre la importància de la llengua oral
3.2. El tractament de la llengua oral a la classe d’ELE: la triple perspectiva del Marc
3.3. Adquisició de les habilitats orals en L1 i en L2
3.4. Les propostes de desenvolupament de la llengua oral en els manuals
3.5. La rellevància de la pronunciació en el desenvolupament de la competència oral
3.6. Estratègies docents per al desenvolupament de la competències oral:

 • L’ús dels gestos
 • El lèxic com a recolzament
 • L’afectivitat
 • La genuïnitat

3.7. Un model aglutinador: estudi de casos i simulació
3.8. Decàleg de recomanacions finals
3.9. Bibliografia i webgrafia

4. Avaluació d’ELE per a joves aprenents

4.1. Conceptes bàsics

 • Què és avaluar?
 • Què avaluem?
 • Per a què avaluem?

4.2. Orientacions metodològiques

 • Quan avaluem?
 • Com avaluem?

4.3. Elaboració d’instruments d’avaluació

 • La comprensió escrita i oral
 • L’expressió i la interacció escrita i oral

5. Projecte

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA