Institut de Formació Contínua

Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
15 ECTS
 
Preu:
1.770 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
17 novembre 2017
Final curs:
24 març 2018
Horari:

Divendres de 16.30h a 20.30h i dissabte de 9.30h a 13.30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Únic expert a nivell nacional que et capacita per a la gestió i intervenció eficients de la criminalitat, delinqüència i violència infantojuvenil.
 • Inclou els coneixements i avenços més innovadors en criminologia aplicada al fenomen de la conducta antisocial infantojuvenil amb alta demanda professional.
 • Dirigit per un equip d'experts dels Serveis de Justícia Juvenil i Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, de la Universitat i del camp sociosanitari, pioners en l'aplicació d'innovacions en gestió de menors infractors i àmplia capacitat docent.
Presentació

Els serveis socials, especialment aquells dirigits a menors i adolescents, han experimentat una important transformació als darrers anys. Entre les millores més rellevants destaca la intervenció professional especialitzada amb joves infractors, delinqüents i violents, que s'inclou sota la denominació de Justícia Juvenil.

Les interaccions entre les noves formes de criminalitat i violència per part de nens i adolescents (bullying, violència de gènere entre adolescents, violència filioparental, ciberdelinqüència, etc.), i les professions que s'ocupen de la infància i adolescència són un nou camp en què la demanda formativa creix per l'augment en la petició de resolució eficient d’aquests problemes, donades les greus conseqüències que generen tant per a l'autor com per a les seves víctimes.

La dinàmica social dels menors en conflicte amb la llei i amb les normes socials constitueix un problema social d'ampli espectre, que afecta els nombrosos col•lectius de professionals que tracten amb nens i adolescents, amb necessitat de formació i habilitats concretes per poder intervenir de manera adequada davant aquests casos.

La decidida aposta social, nacional i internacional d'atendre el sector social dels menors, autors de delictes, conductes antisocials o violència, requereix d'uns serveis nodrits d'especialistes ben entrenats i experts en aquest camp. Per això, neix l’Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil de l'Institut de Formació Continua, que es centra en el desenvolupament de les competències tècniques professionals i habilitats específiques per a la comprensió, gestió i intervenció de les problemàtiques individuals, socials, legals i criminals que afecten el menor/adolescent en conflicte amb la llei o en situació de risc social.

Acreditació acadèmica

Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 15 crèdits ECTS.

violencia


Aquesta activitat formativa ha rebut el reconeixement de formació d’interès en serveis socials concedit pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Objectius

L'Expert en Intervenció i Gestió de la Delinqüència i Violència Juvenil és un títol propi que et prepara per al desenvolupament de les competències tècniques i habilitats professionals específiques orientades a la comprensió, gestió i intervenció de la problemàtica del menor/adolescent en conflicte amb la llei o en situació de risc social.
Per això, et caldrà:

 • Conèixer el Marc Legal i Normatiu propi de l'àmbit de la responsabilitat penal dels menors i adolescents.
 • Facilitar els avenços científics en la temàtica de la criminologia del desenvolupament i la intervenció social amb els problemes de la delinqüència i violència juvenil.
 • Actualitzar i/o adquirir les destreses específiques de la gestió i intervenció amb infants i joves violents o infractors.
 • Disposar de i entendre els diferents models de gestió pública i privada de la intervenció amb menors infractors.
 • Conèixer i desenvolupar les possibilitats de la intervenció, així com les principals habilitats dels professionals que s'apliquin per al control i la prevenció de la violència i delinqüència juvenil.
 • Aplicar en situacions reals els diferents models d'intervenció, treballant amb casos reals pràctics aportats per docents experts en cada temàtica específica.
Destinataris

Criminòlegs, psicòlegs, mestres, pedagogs, psicopedagogs, treballadors socials, educadors socials, advocats, pediatres i psiquiatres, principalment, que intervinguin amb menors i adolescents.

A més, també podran accedir al programa membres dels Cossos de Seguretat de l'Estat, monitors de lleure i altres professionals que comptin amb experiència acreditada en l'àmbit d'intervenció del menor.

Programa

1. Delinqüència juvenil: adolescents i comportament antisocial
1.1. Història i models judicials del comportament antisocial infantojuvenil.
1.2. Delinqüència juvenil i criminologia del desenvolupament.
1.3. Psicologia del desenvolupament i de l'adolescència.
1.4. Societat, família i escola.
1.5. La Llei del Menor i el seu context sociojurídic.

2. Avaluació i gestió penal de la delinqüència juvenil
2.1. El procés penal de la justícia juvenil.
2.2. Avaluació: entrevista i exploració del menor.
2.3. Avaluació del risc delictiu.
2.4. Informes d'assessorament.
2.5. Trastorns mentals i addiccions.
2.6. Mediació penal juvenil.
2.7. Models de gestió pública i privada en justícia juvenil.

3. Intervenció i prevenció de la delinqüència juvenil
3.1. Mesures judicials: internament i medi obert.
3.2. Entrevista motivacional i habilitats del tècnic.
3.3. What Works: quins programes funcionen.
3.4. Programes d'intervenció: generalitats.
3.5. Programes específics d'intervenció.
3.6. Prevenció de la delinqüència juvenil.
3.7. Agressors sexuals juvenils.
3.8. Violència filioparental.
3.9. Mass-media, les TIC i violència juvenil.
3.10. Violència escolar i bullying.
3.11. Presons i joves.

4. Tallers i anàlisi de casos
4.1. El judici.
4.2. Centres.
4.3. Medi Obert.
4.4. Atenció clínica del menor infractor.

Direcció

Dr. Antonio Andrés Pueyo
Catedràtic de Psicologia del Departament de Personalitat a la Facultat de Psicologia i Professor de Criminologia a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Sr. Antonio Cano Martín
Psicòleg. Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Experts

Sra. Alba Muro
Psicòloga i Màster en Psicologia Forense i Criminal. Psicòloga de l'Equip de Menors de 14 anys infractors. DGAIA. Generalitat de Catalunya.

Quadre docent
Dr. Antonio Andrés Pueyo
Catedràtic de Psicologia del Departament de Personalitat a la Facultat de Psicologia i Professor de Criminologia a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Sr. Antonio Cano Martín
Psicòleg. Direcció General de Justícia Juvenil del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sr. Juan García García
Psicòleg. Professor de Psicologia de la Universitat d'Almeria.

Sr. José Javier Navarro Pérez
Treballador Social. Professor de Treball Social de la Universitat de València.

Sr. David García
Jutge del Jutjat de Menors de Barcelona. Generalitat de Catalunya.

Sr. Francisco Romero Blasco
Treballador Social. Tècnic del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sra. María Josep Bartrina
Psicòleg. Coordinadora Equip d'Assessorament i Mediació. Generalitat de Catalunya.

Sra. Núria Mora Hoyo
Psicòleg. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sra. Teresa Martí Gaudes
Pedagoga. Tècnica de Medi Obert del Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sra. Ana Martínez Catena
Psicòloga i Màster en Psicologia Forense i Criminal. Professora Associada de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Sra. Alba Muro
Psicòloga i Màster en Psicologia Forense i Criminal. Psicòloga de l'Equip de Menors de 14 anys infractors. DGAIA. Generalitat de Catalunya.

Sra. Nahikari Sánchez Herrero
Criminòloga. Professora de Criminologia i investigadora en UNED i CRIMINA (UMH). Directora de Criminologia líquida.

Dr. Ismael Loinaz
Psicòleg i Criminòleg. Professor de Criminologia a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Sr. Jordi Camps Martí
Psicòleg. Direcció General de Prisions. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sr. Domingo Lorenzo Fernández
Pedagog. Educador de Centres Educatius. Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya.

Sr. Josep Moya Ollé
Psiquiatra del Servei de Salut Mental de la Corporació Parc Taulí de Sabadell.

Sra. Cristina Goñi
Experta internacional i ex-secretària general de la Organització Internacional de Justícia Juvenil (OIJJ).

Sra. Mª José Bernuz Beneitez
Professora de Filosofia del Dret per la Universitat de Saragossa.
Sortides professionals
 • Especialista en menors infractors en els diferents serveis de la Generalitat de Catalunya i anàlegs a la resta d'Espanya i a d’altres països.
 • Atenció a joves infractors en centres d’internament i altres mesures educatives o sòcio-sanitàries.
 • Professional de serveis socials d'atenció primària i d'equips d'atenció a la infància i adolescència (EAIAS).
 • Especialista en menors infractors en Unitats de Suport Especial i en Equips d'Assessorament Psicopedagògic (EAPS).
 • Cossos de Seguretat de l'Estat amb unitats especialitzades en menors.
 • Centres d'atenció social, sanitària i clínica dedicats al sector infanto-juvenil.
 • Juristes especialitzats en menors (advocats, fiscals, jutges, etc.).
 • Professionals de la seguretat privada.
   
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA