Institut de Formació Contínua

Expert en Metodologia de l'Espanyol com a Llengua Estrangera

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
15 ECTS
 
Preu:
2.170 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
15 novembre 2017
Final curs:
20 abril 2018
Lloc:
On-Line

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Conceptes bàsics i adquisició de segones llengües.
1.1. Inicis de la professió dels educadors en llengües estrangeres.
1.2. Visió diacrònica de la didàctica de llengües estrangeres.
1.3. Conceptes lingüístics subjacents per a una didàctica comunicativa de les llengües.
1.4. Aproximacions comunicatives a la didàctica de les L2: enfocaments nocionals funcionals i enfocaments processuals o discursius.
1.5. Concepte de llengua subjacent en la didàctica actual de llengües: aproximació semiòtica al model discursiu de llengua.
1.6. Introducció a la investigació sobre l'aprenentatge de llengües estrangeres i segones llengües.
1.7. L'adquisició del llenguatge: perspectives teòriques i d'investigació.
1.8. La producció del parlant no nadiu: la interllengua.
1.9. La configuració dels sistemes d’interllengua: factors interns i externs.
1.10. Revisió dels conceptes relacionats amb la didàctica de la L2, i especialment amb l'àrea d'adquisició de les L2.

2. Metodologia.
2.1. L'aula d'E/LE.
2.2. Els objectius i els continguts del programa i el seu tractament didàctic.
2.3. L'avaluació i els exàmens.
2.4. Les destreses lingüístiques.
2.5. La didàctica de les destreses receptives.
2.6. La didàctica de l'expressió i de la interacció.
2.7. El domini del sistema.

3. Gramàtica pedagògica.
3.1. De la dita al fet... lingüístic.
3.2. El context.
3.3. Redundants? A propòsit del valor dels pronoms tònics en el discurs.
3.4. Hi havia una vegada...
3.5. Hi havia... altra vegada!
3.6. Per seguir.

4. Portafoli I.
4.1. Què és el portafoli?
4.2. Objectius de l'ús del portafoli en la formació de professors.
4.3. La selecció de mostres.
4.4. Estratègies per a la selecció de mostres.
4.5. Els diferents apartats del portafoli.
4.6. Procediment i criteris d'avaluació.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA