Institut de Formació Contínua

Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
16 ECTS
 
Preu:
1.990 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 novembre 2019
Final curs:
11 juny 2020

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Orientat a la pràctica especialitzada en pacients crònics, que són la principal font de consultes en atenció primària i d’ingressos hospitalaris
 • Experts de primer nivell, combinant docents de la Universitat de Barcelona i de diferents hospitals referents
 • Aprofundeix en la interacció de la dieta amb la genètica, la seva influència en el risc cardiovascular i la diabetis, i aspectes del maneig del pacient crònic
Presentació

Les malalties cròniques generen el 80% de consultes d’atenció primària i el 60% dels ingressos hospitalaris. Tenint en compte l’impacte de la nutrició en la salut, aquest curs es planteja aspectes vinculats a la prevenció, seguiment i tractament de diversos estats de salut entorn al pacient crònic.

El curs pretén aportar eines innovadores, tractant la interacció de la genètica amb la dieta i la personalització de la dieta, aprofundint en la prevenció i maneig clínic de la hipertensió, dislipèmia i obesitat, el tractament nutricional de diferents tipus de diabetis i et prepara per participar en equips d’atenció a pacients crònics i en la prevenció de les comorbiditats.

Acreditació acadèmica

Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 16 crèdits ECTS.

Objectius
 • Conèixer els mecanismes moleculars de l'efecte dels nutrients i els compostos bioactius sobre l'expressió gènica.
 • Conèixer les bases de la relació entre epigenètica i alimentació.
 • Conèixer les bases de la interacció entre variabilitat genètica (polimorfismes) i la dieta.
 • Adquirir els conceptes que donen suport a la nutrició òptima i les dietes personalitzades.
 • Adquirir els coneixements per dissenyar correctament estudis experimentals en les àrees de la nutrigenòmica i la nutrigenètica.
 • Formar en el maneig dietètic de pacients hipertensos, dislipèmics i obesos.
 • Formar en la fisiopatologia del risc cardiovascular i els mecanismes subjacents a una dieta saludable que poden explicar els seus beneficis en aquests factors.
 • Formar en els criteris per valorar els diferents estudis existents en la literatura científica per estudiar els beneficis dels aliments o un patró dietètic.
 • Exposar els elements bàsics per establir les diferents estratègies terapèutiques i preventives de l’obesitat, les dislipèmies i la hipertensió en la nostra societat.
 • Conèixer les bases del tractament dietètic actual de la diabetis, adaptat a les necessitats de cada pacient, segons el tipus de diabetis i les seves característiques.
 • Desenvolupar habilitats per a la pràctica diària en l’atenció a pacients amb diabetis.
 • Adquirir capacitats per definir la pauta alimentaria i el model educatiu específic per a cada pacient, siguin quines siguin les seves necessitats.
 • Adquirir coneixements nutricionals i habilitats dietètiques per al maneig del pacient crònic en l'àmbit assistencial directe.
 • Avaluar les eines de detecció activa del pacient crònic complex.
 • Proporcionar una visió global dels diferents àmbits relacionats amb l'atenció a la cronicitat.
Destinataris

L’Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic s’adreça a:

 • Titulats universitaris en ciències de la salut, com ara Nutrició Humana i Dietètica, Medicina, Farmàcia o Infermeria.
 • Titulats en estudis com ara Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biologia o altres estudis universitaris vinculats.
 • El curs podrà admetre altres persones que, pel seu perfil, puguin encaixar-hi i aplicar aquests coneixements. S’estudiarà cada cas individualment.
Programa

1. Nutrigenètica i nutrigenòmica

1.1. No estem sols

 • Noves eines en el camp de la nutrició i la salut: genòmica nutricional
 • El viatge de la informació continguda en els nostres gens
 • Què menges i et diré quins gens canvien la seva expressió: des del PCR fins als microarrays
 • No som tots iguals i no responem de la mateixa manera a la nostra dieta: bases de la variabilitat genètica

1.2. Allò que mengem modula els gens i la salut: nutrigenòmica i nutriepigenética

 • Interruptors de salut: nutrients i compostos bioactius
 • Glúcids, lípids i vitamines: regulant gens de processos metabòlics essencials
 • Compostos bioactius: agents nutrigenòmics en la prevenció de malalties cròniques
 • La forma d'alimentar-me: herència per als meus fills i néts
 • Mecanismes epigenètics: silenciant i activant gens
 • Fruites, verdures i espècies: els nostres aliats epigenètics

1. 3. Unes mateixes recomanacions nutricionals per a tothom? Nutrigenètica

 • La dieta interacciona amb els gens
 • Els nostres rellotges, els nostres gens i l'obesitat
 • Els greixos, els nostres gens i les malalties cardiovasculars
 • Càncer, fruites i verdures, i els nostres gens
 • Xocolata, desitjos, emocions i els nostres gens
 • Però hi ha algú més? Test nutricionals per personalitzar la dieta

2. Nutrició i risc cardiovascular

2.1. Metodologies transversals en nutrició i risc cardiovascular

 • Medicina basada en l’evidència: nivells d’evidència. Tipus d’estudis nutricionals en humans. Cerca bibliogràfica d’estudis nutricionals en humans
 • Metodologia en el maneig clínic. Valoració nutricional. Mesures antropomètriques

2.2. Obesitat. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i classificació de l’obesitat
 • Epidemiologia de l’obesitat
 • Fisiopatologia de l’obesitat. Causes, control de la ingesta, eix cervell-intestí. Factors endocrins de gana/sacietat. Paper del tracte gastrointestinal, del teixit adipós i d’altres òrgans involucrats en el metabolisme. Paper de l’obesitat en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular
 • Estudis nutricionals en humans: obesitat
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre el pes corporal, l'obesitat abdominal i la composició corporal
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament del sobrepès i obesitat: infància, edat adulta i geriatria
 • Estratègies de planificació de menús per al pacient amb sobrepès i obesitat
 • Dietes hipocalòriques equilibrades i no equilibrades. Dietes miracle
 • Activitat física i obesitat
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

2.3. Dislipèmies. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i classificació de les dislipèmies. Guies de pràctica clínica de l’ICS
 • Epidemiologia de les dislipèmies
 • Fisiopatologia de les dislipèmies. Absorció dels lípids. Lipoproteïnes de distribució i HDL. Paper de les dislipèmies en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular: arteriosclerosi
 • Estudis nutricionals en humans: dislipèmies
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre el colesterol i els triglicèrids
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de les dislipèmies
 • Menús per al pacient dislipèmic
 • Activitat física i dislipèmia
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals
 • Aliments funcionals i dislipèmies

2.4. Hipertensió. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i criteris clínics de la hipertensió. Guies de pràctica clínica de l’ICS
 • Epidemiologia de la hipertensió
 • Fisiopatologia de la hipertensió. Eix renina-angiotensina-aldosterona. Funció renal. Complicacions d’hipertensió
 • Estudis nutricionals en humans: hipertensió
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre la pressió arterial
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de la hipertensió
 • Menús per al pacient hipertens
 • Activitat física i hipertensió
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

 3. Nutrició i diabetis

3.1. Recomanacions generals sobre l’alimentació en persones amb diabetis

3.2. Efectes específics dels diferents macronutrients sobre el control glucèmic

 • Efecte dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes
 • Concepte d’índex glucèmic i càrrega glucèmica
 • Efecte del tractament culinari i altres característiques dels aliments

3.3. Sistemes d’expressió de la pauta alimentaria

 • Piràmides alimentaries
 • Mètode del plat
 • Pautes per intercanvis
 • Sistema de racions d’hidrats de carboni

3.4. Objectius nutricionals en els diferents tipus de diabetis

 • Diabetis tipus 1
 • Diabetis tipus 2
 • Diabetis gestacional
 • Diabetis monogènica

3.5. Adaptació a diferents necessitats al llarg de la vida

 • Nens i adolescents
 • Embaràs i alletament
 • Envelliment

3.6. Estratègies per adaptar l’alimentació a situacions especials

 • Malalties (diarrea, vòmits, febre)
 • Esportistes
 • Viatges

4. Nutrició i pacient crònic

4.1. Introducció

 • Definició PCC i MACA
 • Concepte d’atenció a la cronicitat. Comunitat, sistema de salut i pràctica clínica
 • Recursos i polítiques comunitàries
 • De la malaltia crònica al pacient en situació de cronicitat
 • Prevalença i incidència

4.2. Desnutrició en el PCC

 • Vies de detecció i cribratge nutricional del PCC a nivell de primària/hospitalització
 • Variables sociodemogràfiques, variables de fragilitat, variables clíniques

4.3. Patologies implicades en la cronicitat i aspectes nutricionals

 • Pacient crònic amb problemes respiratoris
 • Pacient crònic amb problemes cardiològics
 • Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
 • Atenció al pacient crònic amb diabetis
 • Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4.4. Fragilitat i cronicitat

4.5. Rol dels diferents professionals en l'atenció integral del PCC

4.6. Models d'atenció al PCC


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

Experts

Dra. Maria Izquierdo Pulido
Professora de Nutrició i Ciències dels Aliments de la Universitat de Barcelona. Investigadora en genòmica nutricional.

Dra. Marta Garaulet
Catedràtica en Fisiologia de la Universidad de Murcia i investigadora de la Universitat de Harvard.

Dra. Montserrat Fitó
Coordinadora del Grup de Recerca de Risc Cardiovascular i Nutrició de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Dra. Olga Castañer
Investigadora postdoctoral Joan Rodés del Grup de Recerca de Risc Cardiovascular i Nutrició (CARIN) de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Sra. Mª Dolors Zomeño
Nutricionista de l’estudi Predimed-Plus dins del Grup de Recerca de Risc Cardiovascular i Nutrició (CARIN) de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Sr. Serafín Murillo García
Dietista-nutricionista a l’IDIBAPS-CIBERDEM, Hospital Clínic de Barcelona.

Sra. Marina Llobet Garcés
Dietista-nutricionista Unitat de Diabetis Hospital Sant Joan de Déu.

Sr. Hegoi Segurola Gurrutxaga
Supervisor de la Unitat de Suport Nutricional, Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Sra. Rosa Burgos Pelaez
Cap de la Unitat de Suport Nutricional, Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Sr. Guillermo Cárdenas Lagranja
Unitat de Suport Nutricional. Hospital Universitari Vall d’Hebron.

Dr. Álvaro Hernaez
Investigador del Grup d'Investigació de Risc Cardiovascular i Nutrició (CARIN) de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB).

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA