Institut de Formació Contínua

Expert en Nutrició i Salut en Pacient Crònic

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
16 ECTS
 
Preu:
1.990 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
14 novembre 2019
Final curs:
11 juny 2020

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Nutrigenètica i nutrigenòmica

1.1. No estem sols

 • Noves eines en el camp de la nutrició i la salut: genòmica nutricional
 • El viatge de la informació continguda en els nostres gens
 • Què menges i et diré quins gens canvien la seva expressió: des del PCR fins als microarrays
 • No som tots iguals i no responem de la mateixa manera a la nostra dieta: bases de la variabilitat genètica

1.2. Allò que mengem modula els gens i la salut: nutrigenòmica i nutriepigenética

 • Interruptors de salut: nutrients i compostos bioactius
 • Glúcids, lípids i vitamines: regulant gens de processos metabòlics essencials
 • Compostos bioactius: agents nutrigenòmics en la prevenció de malalties cròniques
 • La forma d'alimentar-me: herència per als meus fills i néts
 • Mecanismes epigenètics: silenciant i activant gens
 • Fruites, verdures i espècies: els nostres aliats epigenètics

1. 3. Unes mateixes recomanacions nutricionals per a tothom? Nutrigenètica

 • La dieta interacciona amb els gens
 • Els nostres rellotges, els nostres gens i l'obesitat
 • Els greixos, els nostres gens i les malalties cardiovasculars
 • Càncer, fruites i verdures, i els nostres gens
 • Xocolata, desitjos, emocions i els nostres gens
 • Però hi ha algú més? Test nutricionals per personalitzar la dieta

2. Nutrició i risc cardiovascular

2.1. Metodologies transversals en nutrició i risc cardiovascular

 • Medicina basada en l’evidència: nivells d’evidència. Tipus d’estudis nutricionals en humans. Cerca bibliogràfica d’estudis nutricionals en humans
 • Metodologia en el maneig clínic. Valoració nutricional. Mesures antropomètriques

2.2. Obesitat. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i classificació de l’obesitat
 • Epidemiologia de l’obesitat
 • Fisiopatologia de l’obesitat. Causes, control de la ingesta, eix cervell-intestí. Factors endocrins de gana/sacietat. Paper del tracte gastrointestinal, del teixit adipós i d’altres òrgans involucrats en el metabolisme. Paper de l’obesitat en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular
 • Estudis nutricionals en humans: obesitat
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre el pes corporal, l'obesitat abdominal i la composició corporal
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament del sobrepès i obesitat: infància, edat adulta i geriatria
 • Estratègies de planificació de menús per al pacient amb sobrepès i obesitat
 • Dietes hipocalòriques equilibrades i no equilibrades. Dietes miracle
 • Activitat física i obesitat
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

2.3. Dislipèmies. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i classificació de les dislipèmies. Guies de pràctica clínica de l’ICS
 • Epidemiologia de les dislipèmies
 • Fisiopatologia de les dislipèmies. Absorció dels lípids. Lipoproteïnes de distribució i HDL. Paper de les dislipèmies en el desenvolupament de la malaltia cardiovascular: arteriosclerosi
 • Estudis nutricionals en humans: dislipèmies
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre el colesterol i els triglicèrids
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de les dislipèmies
 • Menús per al pacient dislipèmic
 • Activitat física i dislipèmia
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals
 • Aliments funcionals i dislipèmies

2.4. Hipertensió. Control clínic des de l'alimentació

 • Definició i criteris clínics de la hipertensió. Guies de pràctica clínica de l’ICS
 • Epidemiologia de la hipertensió
 • Fisiopatologia de la hipertensió. Eix renina-angiotensina-aldosterona. Funció renal. Complicacions d’hipertensió
 • Estudis nutricionals en humans: hipertensió
 • Nutrients i aliments amb efectes sobre la pressió arterial
 • Recomanacions nutricionals per a la prevenció i el tractament de la hipertensió
 • Menús per al pacient hipertens
 • Activitat física i hipertensió
 • Prevenció a nivell comunitari. Polítiques i guies alimentaries i nutricionals

 3. Nutrició i diabetis

3.1. Recomanacions generals sobre l’alimentació en persones amb diabetis

3.2. Efectes específics dels diferents macronutrients sobre el control glucèmic

 • Efecte dels hidrats de carboni, greixos i proteïnes
 • Concepte d’índex glucèmic i càrrega glucèmica
 • Efecte del tractament culinari i altres característiques dels aliments

3.3. Sistemes d’expressió de la pauta alimentaria

 • Piràmides alimentaries
 • Mètode del plat
 • Pautes per intercanvis
 • Sistema de racions d’hidrats de carboni

3.4. Objectius nutricionals en els diferents tipus de diabetis

 • Diabetis tipus 1
 • Diabetis tipus 2
 • Diabetis gestacional
 • Diabetis monogènica

3.5. Adaptació a diferents necessitats al llarg de la vida

 • Nens i adolescents
 • Embaràs i alletament
 • Envelliment

3.6. Estratègies per adaptar l’alimentació a situacions especials

 • Malalties (diarrea, vòmits, febre)
 • Esportistes
 • Viatges

4. Nutrició i pacient crònic

4.1. Introducció

 • Definició PCC i MACA
 • Concepte d’atenció a la cronicitat. Comunitat, sistema de salut i pràctica clínica
 • Recursos i polítiques comunitàries
 • De la malaltia crònica al pacient en situació de cronicitat
 • Prevalença i incidència

4.2. Desnutrició en el PCC

 • Vies de detecció i cribratge nutricional del PCC a nivell de primària/hospitalització
 • Variables sociodemogràfiques, variables de fragilitat, variables clíniques

4.3. Patologies implicades en la cronicitat i aspectes nutricionals

 • Pacient crònic amb problemes respiratoris
 • Pacient crònic amb problemes cardiològics
 • Atenció al pacient crònic amb afectació neurològica
 • Atenció al pacient crònic amb diabetis
 • Atenció al pacient crònic amb insuficiència renal

4.4. Fragilitat i cronicitat

4.5. Rol dels diferents professionals en l'atenció integral del PCC

4.6. Models d'atenció al PCC


Alguns dels materials complementaris, recursos externs d’ús professional podran estar en anglès.

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA