Institut de Formació Contínua

Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
21 ECTS
 
Preu:
2.070 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
20 abril 2018
Final curs:
27 febrer 2019
Hores bonificables:
270 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Formació exclusiva per a dietistes-nutricionistes en un dels principals problemes sanitaris de la nostra societat
 • Orientació pràctica: Adquiriràs habilitats, coneixements i actituds necessàries per a la teva activitat professional
 • 8a edició del programa: 200 dietistes ja l'han escollit per especialitzar-se
Presentació
El sobrepès i l’obesitat formen un dels principals problemes sanitaris en la nostra societat. Aquesta problemàtica és, per tant, habitual en les consultes dels dietistes-nutricionistes. Com a professional en aquest àmbit, has d’estar preparat per dur a terme el tractament adequat d’aquests pacients.

El curs Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l’Obesitat, respon als reptes professionals en aquest àmbit. Està dissenyat i impartit per experts en nutrició humana i dietètica i en medicina del món professional i universitari.

El programa et prepara per identificar el quadre clínic i metabòlic del pacient, valorar-ne l’estat nutricional i establir protocols d’actuació, així com fer recomanacions nutricionals i dietètiques i proposar altres eines per al tractament (educació alimentària i activitat física). En definitiva, et prepara perquè puguis oferir el tractament adequat als pacients amb sobrepès i obesitat.
Acreditació acadèmica
Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 21 crèdits ECTS.
Objectius
 • Descriure de forma general l'etiologia i fisiopatologia de l'obesitat i les malalties de risc associades amb la finalitat d'ajudar a identificar el quadre clínic i metabòlic dels pacients amb sobrepès i obesitat des de la consulta del dietista-nutricionista, ja sigui hospitalària, extrahospitalària o privada.
 • Analitzar els mètodes de valoració de l'estat nutricional del pacient amb sobrepès i obesitat, establir protocols d'actuació des de la consulta per a valorar al pacient obès en totes les seves dimensions: aspectes psicosocials, estudi de la composició corporal, establiment de les necessitats energètiques, valoració qualitativa i quantitativa de la ingesta alimentària, història clínica i antecedents familiars, paràmetres bioquímics i teràpia farmacològica.
 • Definir les recomanacions nutricionals i dietètiques per a una dieta d'aprimament com a estratègia en el tractament dietètic del sobrepès i l'obesitat.
 • Conèixer les pautes dietètiques i alimentàries i els aspectes culinaris en la planificació d'una dieta adaptada al tractament i prevenció del sobrepès i l'obesitat, així com els seus factors de risc associats.
 • Establir protocols d'intervenció dietètica en el pacient obès des d'un punt de vista pràctic i adequat a l'exercici des de la consulta del dietista-nutricionista.
 • Explicar els mètodes d'educació alimentària i nutricional aplicats al sobrepès i l'obesitat en qualsevol etapa de la vida, així com estudiar les noves teràpies d'ajuda conductual individual i en grup dels pacients amb sobrepès i obesitat.
 • Aprendre a fer servir els substitutius de menjars com una eina més en el tractament dietètic del sobrepès i l'obesitat sobre la base de protocols d'actuació prèviament definits i consensuats.
 • Identificar quines són les recomanacions sobre activitat i exercici físic més adequades en el pacient amb sobrepès i obesitat perquè formin part del seu tractament integral.
 • Conèixer els aspectes dietètics de la cirurgia de l'obesitat. Aprendre a preparar programes de pèrdua de pes des de la intervenció individual i l'abordatge multidisciplinar, en pacients amb obesitat mòrbida i tractament quirúrgic.
Destinataris

Aquest curs d'Expert s'adreça exclusivament a dietistes-nutricionistes. Per aquest motiu, es requereix una titulació universitària de Diplomatura o de Grau en Nutrició Humana i Dietètica. Si esteu acabant aquesta titulació universtària, podeu indicar-nos la vostra situació per valorar les possibilitats d'accés.

Programa

1. Etiologia i fisiopatologia de l'obesitat
1.1. Epidemiologia del sobrepès i l'obesitat.
1.2. El cervell, el tracte digestiu i els seus bacteris i el teixit adipós com a determinants de l'excés de pes i les seves complicacions
1.3. Comorbiditats "clàssiques" associades al sobrepès i l’obesitat
1.4. Comorbiditats no clàssiques associades al sobrepès i l’obesitat
1.5. Prevenció de l'obesitat

2. Valoració del pacient amb obesitat

2.1. Les 4 M en l’avaluació integral del pacient
2.2. Avaluació de la ingesta alimentària i de les necessitats energètiques i nutricionals
2.3. Avaluació de l’adipositat i de la composició corporal en la obesitat
2.4. Entrevista motivacional
2.5. Elements bàsics en el cribratge de trastorns de la conducta alimentària
2.6. Existeixen les persones amb obesitat metabòlicament sanes (MHO)?

3. Tractament de l'obesitat I: suport psicològic, coaching-educació alimentària, activitat física

3.1. Aspectes generals del suport emocional i psicològic en el tractament de l’obesitat
3.2. Suport psicològic en el tractament del sobrepès i l’obesitat
3.3. Aspectes generals de l’educació alimentària
3.4. L’educació alimentària en el tractament de l’excés de pes
3.5. Programes d’educació alimentària per al tractament del sobrepès i l’obesitat
3.6. Activitat i exercici físic en l’obesitat: aspectes bàsics
3.7. Alimentació en l’exercici físic i en el tractament de l’obesitat

4. Tractament de l'obesitat II: pautes alimentàries

4.1. Nutrients, aliments i estratègies diatètiques relacionades amb l’obesitat
4.2. Planificació dietètica
4.3. Dietes hipocalòriques: tipus, ús terapèutic i maneig durant la pèrdua de pes
4.4. Dietes hipocalòriques en les altres comorbiditats i alteracions metabòliques (DM, renal, HTA, càncer, síndrome metabòlica...)
4.5. Dietes hipocalòriques en les intoleràncies alimentàries (celiaquia, SGNC, IHF...)
4.6. Substitutius d’àpats per a la pèrdua de pes
4.7. Nutrigenòmica i cronoteràpia: tenen alguna aplicació en el moment actual?

5. Estratègies addicionals en el tractament de l'obesitat

5.1. Fàrmacs en el tractament de l'obesitat: estan justificats? què he de saber?
5.2. Podem canviar la microbiota intestinal?: Ús de pre- i probiòtics en el tractament de l'obesitat
5.3. Tractaments endoscòpics de l'obesitat: quins? què aporten?
5.4. Cirurgia bariàtrica: quines tècniques? per quins resultats?
5.5. Alteracions nutricionals associades a la cirurgia bariàtrica
5.6. Pautes alimentàries i dietètiques en la cirurgia bariàtrica
5.7. Apps en el tractament de l'obesitat: característiques essencials i resultats

6. Tractament de l'obesitat en diferents etapes del cicle vital

6.1. Tractament de l'obesitat gestacional
6.2. Tractament de l'obesitat infantojuvenil
6.3. Tractament de l'obesitat en l'edat avançada

7. Casos clínics i projecte final

Direcció

Dr. Josep Vidal Cortada
Cap del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Clínic de Barcelona. Compta amb més de 15 anys d'experiència com a metge especialista en el tractament de l'obesitat. És Doctor "cum laude" en medicina i professor associat del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona en la diplomatura de Nutrició i Dietètica. És membre de diverses societats científiques relacionades amb el seu camp i en l'àmbit de la recerca, estudia els mecanismes que afavoreixen que les persones amb obesitat presenten alteracions metabòliques com la diabetis tipus 2.

Quadre docent
Dr. Josep Vidal Cortada
Cap de Servei d'Endocrinologia i Nutrició a l'Hospital Barnaclínic. És membre de diverses societats científiques relacionades amb el seu camp. Doctor "cum laude" en medicina i professor associat del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona a la Diplomatura de Nutrició i Dietètica.

Sra. Maria Blanquer Genovart
Dietista-nutricionista del PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut a través de l'Activitat Física i l'Alimentació Saludable) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica.

Sra. Maria Manera Bassols
Dietista-nutricionista del PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut a través de l'Activitat Física i l'Alimentació Saludable) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Medicina Preventiva i Promoció de la Salut.

Autors

Sra. Alba Andreu Martí
Dietista-Nutricionista en la Unitat Funcional d’Obesitat del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Clínic de Barcelona. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica.Postgraduada en Formació d’Habilitats en Conducció de Grups. Màster en Intervenció Psicològica en TCA i Obesitat.

Dra. Laia Asso
Pediatra especialista en nutrició a l’Hospital Universitari Mútua Terrassa. Llicenciada en Medicina. Graduada Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Nutrició i Alimentació. Màster en Psicologia Infantil. Màster en Obesitat: nutrició, exercici físic i salut.

Sr. Eduard Baladia
Coordinador del Centre d’Anàlisi de l’Evidència Científica en l’Acadèmia Espanyola de Nutrició i Dietètica i Director de la Xarxa de Nutrició Basada en l’Evidència. Editor de la Revista Espanyola de Nutrició Humana i Dietètica i membre de diferents Comitès Científics nacionals i internacionals. Diplomat en Nutrició Humana i Dietètica.

Sr. Julio Basulto Marset
Dietista-Nutricionista, docent en diferents institucions, col·laborador habitual a RNE i altres mitjans. Autor o coautor de nombroses publicacions científiques, coautor dels llibres No más dieta, Secretos de la gente sana, Comer y Correr i Más vegetales, menos animales i autor de Se me hace bola i Mamá come sano.

Sra. Maria Blanquer Genovart
Dietista-nutricionista del PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut a través de l'Activitat Física i l'Alimentació Saludable) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica.

Dra. Patricia Casas Agustench
Investigadora associada al Grup de Recerca en Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional i dels Aliments del Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació, Universitat de Barcelona. Doctora en Nutrició i Metabolisme, Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica, Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments.

Sr. Henry Córdova Guevara
Doctor "cum laude" en Medicina, Especialista de la Unitat d'Endoscòpia de l'Hospital Clínic de Barcelona, Professor del Grau de Medicina a la Universitat de Barcelona i Coordinador d'assignatura del Màster en Competències Clíniques avançades (especialitat endoscòpia digestiva avançada diagnòstica i terapèutica) de la UB.

Dra. Mª Gloria Fernández Esparrach
Doctora "cum laude" en Medicina i Cirurgia, Consultora 1 de la Unitat d’Endoscòpia de l’Hospital Clínic de Barcelona, Professora associada del Departament de Medicina de la UB i Coordinadora d’assignatura del Màster en competències clíniques avançades (especialitat Endoscòpia digestiva avançada diagnòstica i terapèutica) de la UB.

Dr. Jose Manuel Fernandez-real Lemos
Cap de Secció de la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició Territorial de Girona, Hospital Universitari Dr Josep Trueta. Professor agregat de la Universitat de Girona. Doctor en Medicina i Cirurgia. Investigador principal del Grup CIBERobn. Postgraduat en Genètica Molecular i Postgraduat Internacional en Growth Factors and Metabolic disorders.

Dr. Jorge García Bastida
Professor de la Universidad Internacional de La Rioja i en la Fundació Tecnocampus Mataró. Preparador físic a la Federació Espanyola de Hockey. Doctor en Ciències de la Activitat Física i l’Esport. Màster Universitari en Activitat física i esport. Màster Professional en Alt Rendiment en Esports d’Equip. Màster en Nutrició i Alimentació.

Sra. Elena Garicano-Vilar
Investigadora Manager en els Centres de Investigació en Nutrició i Salut (Grupo CINUSA). Graduada en Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Nous Aliments.

Dra. Griselda Herrero Martín
Directora de Norte Salud Nutrición. Professora associada de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla), professora del Centro Universitario Internacional (UPO) i del Institute of Studies Abroad (ISA-UIMP). Revisora de la Revista Espanyola de Nutrició Humana i Dietètica (RENHYD). Doctora en Bioquímica, Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i Experta Universitària en TCA i Obesitat, Assaigs Clínics i Immunonutrició.

Sra. Maria Manera Bassols
Dietista-nutricionista del PAAS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut a través de l'Activitat Física i l'Alimentació Saludable) de l'Agència de Salut Pública de Catalunya (Generalitat de Catalunya). Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Màster en Medicina Preventiva i Promoció de la Salut.

Sra. Violeta Moizé
Dietista-Nutricionista en la Unitat Funcional d’Obesitat del Servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Clínic de Barcelona. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica. Llicenciada en Ciència i Tecnologia dels Aliments. Màster en Disseny i Innovació d’Aliments.

Sra. Amaya Peñalva Arigita
Dietista-nutricionista clínica en la Unitat de Nutrició i Dietètica de l’Hospital Moisés Broggi, Sant Joan Despí (Barcelona). Professora associada del Departament de Nutrició, Ciències de la Alimentació i Gastronomia de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Biologia. PgD-Nutrition and Dietetics per la Caledonian University. Màster en Nutrició Clínica i Dietètica.

Sra. Gemma Peralta Pérez
Psicòloga clínica a la Unitat de Diabetis de la Fundació Rossend Carrasco i Formiguera de Barcelona. Llicenciada en Psicologia Clínica.

Dr. David Pérez Asensio
Especialista en Endocrinologia i Nutrició en la Unitat d’Obesitat de l’Hospital Dr Josep Trueta de Girona. Professor associat de la Universitat de Girona en els Graus de Medicina i Innovació i Seguretat Alimentària. Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Sra. Anna Pibernat Tornabell
Referent de Dietètica i Nutrició en la Unitat de Diabetis, Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Dr Josep Trueta de Girona. Professora associada de la Universitat de Girona en el Grau de Innovació i Seguretat Alimentària. Diplomada en Infermeria, Grau en Dietètica i Nutrició Humana i Màster en Promoció de la Salut.

Sr. Andreu Prados
Farmacèutic i dietista-nutricionista especialitzat en comunicació científica-mèdica i corporativa del sector salut.

Sra. Arantza Ruiz de las Heras de la Hera
Dietista-Nutricionista en les Unitats de Nutrició Clínica i Dietètica i de Suport de Nutrició Pediàtrica del Complex Hospitalari de Navarra. Membre del Grup Espanyol de Dietistes-Nutricionistes de Fibrosis Quística. Secretaria de la Societat Científica Espanyola de Dietètica i Nutrició. Diplomada en Nutrició Humana i Dietètica i Máster en Investigació en Ciències de la Salut.

Dr. Ismael San Mauro Martín.
Dietista-nutricionista. Director dels Centres de Investigació en Nutrició i Salut (Grupo CINUSA) i la Clínica CINUSA. Forma part de diferents comitès científics i és Acadèmic Numerari de l’Acadèmia Espanyola de Dietistes Nutricionistes. Doctor en Biomedicina por la Universidad Complutense de Madrid. Té diferents màsters oficials relacionats amb la genètica i la interacció dels gens i l’alimentació i l’ambient. Professor en el Grau de Nutrició Humana i Dietètica en la UCM. Dirigeix el seu propi grup de recerca, compte amb nombroses publicacions científiques i comunicacions en congressos nacionals i internacionals. Ha rebut premis autonòmics i nacionals per la seva activitat en el camp de la nutrició.

Dr. Francisco Tinahones
Director de la Unitat Intercentres d’Endocrinologia i Nutrició dels hospitals públics de Màlaga. Coordinador de l’Àrea de Medicina Clínica i Epidemiologia de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospectiva (ANEP). President de la Societat Espanyola d’Obesitat (SEEDO). Professor Titular de Medicina de la Universidad de Málaga. Llicenciat en Medicina i Cirurgia.

Dr. Joan Trabal Vílchez
Dietista-Nutricionista de l’Hospital Clínic de Barcelona. Doctor per la Universitat de Barcelonai Màster en Nutrició i Metabolisme.

Sra. Carmen Varela
Psicoterapeuta. Investigadora de trastorns relacionats amb l’alimentació i el pes, en el grup dirigit per la Dra Carmina Saldaña del Departament de Psicologia Clínica i Psicobiologia de la Universitat de Barcelona. Màster en Psicologia General Sanitària.

Sr. Josep Vidal
Cap de Servei d'Endocrinologia i Nutrició a l'Hospital Barnaclínic. És membre de diverses societats científiques relacionades amb el seu camp. Doctor "cum laude" en medicina i professor associat del Departament de Medicina de la Universitat de Barcelona a la Diplomatura de Nutrició i Dietètica.
Sortides professionals

En el curs d'Expert en Tractament Dietètic del Sobrepès i l'Obesitat adquiriràs competències que, com a dietista-nutricionista, podràs aplicar en diferents entorns professionals, com ara:

 • Consultes dietètiques i nutricionals
 • Sector sanitari, en unitats o serveis de dietètica
 • Indústria alimentària, en àmbits relacionats amb I+D+I (Investigació, Desenvolupament i Innovació)
 • En altres entorns professionals en què és important adquirir hàbits saludables per prevenir i tractar el sobrepès i obesitat: restauració col·lectiva (incloent el disseny de càterings i menús), gimnasos o altres centres d'activitat física i esport, o bé en l’àmbit educatiu, entre d'altres.
Descomptes, beques i finançament
A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres clients l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen.

Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí
 
També tens la possibilitat d'accedir a les beques que ofereix Assitència Sanitària, fent clic aquí

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Alumni Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).
 • Membres de CODINAN (Colegio de Dietistas - Nutricionistas de Andalucía) (10% de descompte).
 • Membres d’ADDINMA (Asociación de Dietistas - Nutricionistas de Madrid) (10% de descompte).
Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.
 
La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

- No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
- Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
- No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
- És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
- Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA