Institut de Formació Contínua

Projecte del Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Projectes
Crèdits:
5 ECTS
 
Preu:
263 *
Idioma:
Català
Inici curs:
02 setembre 2019
Final curs:
22 octubre 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

Els alumnes que ja tinguin els postgraus CADI 1 i CADI 2 i estiguin interessats en el títol de Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI), hauran de presentar un Projecte Final de Màster.

Amb la superació del Projecte Final de Màster, s’adaptaria la vostra formació de postgrau i disposaríeu del títol de Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI).

Acreditació acadèmica
Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 65 crèdits ECTS.
Objectius

El Projecte Final del Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) té per objectiu que l'alumnat aprofundeixi en els coneixements i les habilitats adquirides al llarg dels seus postgraus CADI 1 i CADI 2.

L'alumne haurà de mostrar:

  • la seva habilitat en el maneig de bases de dades bibliogràfiques (prioritàriament mitjançant PubMed)
  • la seva capacitat per expressar les pròpies opinions i interpretar les d'altres autors.
  • la seva capacitat per sintetitzar la informació
Destinataris

Els destinataris del Projecte Final de Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI) són tos aquells que hagin cursat i superat:

  • Postgrau CADI 1, edició 2004 i següents.
  • Postgrau CADI 2, edició 2009 i següents.

Serà necessari que l’alumne aporti la corresponent acreditació de superació per tal d’accedir al Projecte Final de Màster.

No s’admetrà a cap alumne que no compleixi amb aquest requisit acadèmic.

Programa

L'estudiant haurà de realitzar un treball científic triant un tema que sigui del seu interès i que s'hagi tractat durant el postgrau CADI 1 o el postgrau CADI 2. Haurà de desenvolupar-lo seguint una metodologia científica i l'haurà de presentar a l'aula virtual seguint unes fases d’entrega i uns calendaris fixats.

Cada Projecte Final de Màster tindrà un tutor que guiarà a l'alumnat i l'orientarà durant el transcurs del treball.

Direcció
Sra. Anna M. Pulpón Segura
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial d'Investigació en Cures d'Infermeria. Universidad Complutense de Madrid. Llicenciada en Humanitats. Universitat Oberta de Catalunya. Professora titular. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Montserrat Solà Pola
Diplomada en Infermeria. Universitat de Barcelona. Diplomada en Sanitat. Màster d'Infermeria de Salut Pública i Comunitària. Universitat de Barcelona. Màster Oficial de Lideratge i Gestió d'Infermeria. Professora col·laboradora. Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA