Institut de Formació Contínua

Reconeixement i Atenció d'Infermeria al Pacient Neurològic

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Curs d'especialització
Crèdits:
2 ECTS
 
Preu:
310 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
09 octubre 2019
Final curs:
27 novembre 2019
Hores bonificables:
25 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Anatomofisiologia
1.1. Anatomia del sistema circulatori cerebral

2. Ictus. Generalitats
2.1. Epidemiologia
2.2. Etiologia de l’ictus i tractament preventiu
2.3. Fisiologia de l’ictus agut
2.4. Síndromes topogràfics
2.5. Tipus d’ictus: isquèmic, hemorràgic, AIT
2.6. HSA

3. Ictus. Opcions terapèutiques
3.1. Unitats d’ictus: monitorització intensiva
3.2. Cures en una unitat d’ictus
3.3. Tractament trombolític endovenós
3.4. Tractament endovascular
3.5. Opcions terapèutiques en l’ictus hemorràgic
3.6. Altres tractaments passada la fase aguda (rehabilitació, disfàgia, complicacions...)

4. Codi ictus
4.1. Recomanacions europees en l’atenció urgent de l’ictus
4.2. Recomanacions AHA 2015 en l’atenció de l’ictus agut
4.3. Cadena assistencial en l’ictus
4.4. Codi ictus prehospitalari; Codi ictus intrahospitalari
4.5. Cures durant el trasllat prehospitalari del pacient amb ictus agut
4.6. Transferència del pacient. Mètode IDEAS

5. Teleictus i Fibrionolisi
5.1. Funcionament dels sistemes de teleictus
5.2. Preparació i administració del tractament fibrionolític endovenós (rTPA)
5.3. Cures durant l’administració del rTPA
5.4. Preparació del pacient pel trasllat interhospitalari

6. Escala RACE
6.1. Disseny i validació de l’escala. Implementació en el sistema de codi Ictus de Catalunya
6.2. Objectius de l’escala RACE
6.3. Instruccions per l’avaluació de l’escala
6.4. Aplicació per dispositius mòbils APP Escala RACE
6.5. Valoració del pacient amb l’escala RACE

7. Convulsions
7.1. Generalitats
7.2. Primera crisi
7.3. Estatus epilèptic
7.4. Mesures generals

8. Cefalees, com a síndrome confusional
8.1. Generalitats
8.2. Cefalees primàries
8.3. Cefalees secundàries
8.4. Signes d’alarma
8.5. Maneig del pacient amb síndrome confusional
8.6. Agitació
8.7. Maneig del pacient agitat

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA