Infermera anestesista

Descobreix com convertir-te en Infermera anestesista de la mà de l'IL3-UB

Una infermera anestesista exerceix les seves funcions tant dins com fora de l’àmbit quirúrgic. La seva funció és fonamental tant a quiròfan com a la sala de reanimació o a les unitats de dolor agut.

 

FUNCIONS

Algunes de les funcions diàries d'una infermera anestesista són:

 • Informar els pacients del procés d'anestèsia abans de la intervenció.
 • Desenvolupar un pla d'anestèsia per a cada pacient.
 • Informar sobre els possibles efectes secundaris de l'anestèsia.
 • Administrar analgèsics.
 • Proporcionar cures abans, durant i després del procés quirúrgic pel que fa a l'anestèsia.
 • Modificar l'anestèsia en cas que calgui per garantir la màxima seguretat de la persona.
 • Assistir l'anestesiòleg i compartir de manera multidisciplinària algunes funcions.
 • Recollir dades del pacient.
 • Transmetre tranquil·litat, seguretat i confiança al pacient.
 • Durant la intervenció ha de monitorar constantment els signes vitals del pacient.
 • Ajudar els pacients en el procés de recuperació de l'anestèsia.
 • Obtenir informació del pacient sobre antecedents mèdics, al·lèrgies o tractaments.
 • Preparar el material d'anestèsia, comprovar i supervisar tot el que cal per a la intervenció.
 • Anotar al llibre de registre corresponent tots els fàrmacs necessaris.
 • Registrar les constants i administrar la medicació que l'anestesista proporcioni.
 • Ajudar i ser part de les maniobres anestèsiques intraoperatòries.
 • Reposar i preparar tot el material necessari per al procediment quirúrgic següent.

 

REQUISITS I HABILITATS

Per treballar com a infermera anestesista cal adquirir un seguit de coneixements importants com:

 • Conèixer conceptes bàsics sobre farmacologia i fisiopatologia.
 • Tenir empatia, paciència i habilitats comunicatives.
 • Saber actuar davant de situacions d'emergència, ja que tractarà amb pacients en estat de vulnerabilitat.
 • Saber transmetre tranquil·litat, proximitat i acompanyament al pacient.
 • Proporcionar seguretat i una cura excel·lent.
 • Tenir atenció pel detall.
 • Tenir capacitat per mantenir la calma en moments de tensió.
 • Comptar amb formació mèdica específica.

 

SALARI D'UNA INFERMERA ANESTESISTA

Actualment, el salari d'una infermera anestesista està entre els 32.000 i els 35.000 € bruts anuals, depenent de l'experiència, el tipus de contracte i el lloc de treball.

 

FORMA'T COM A INFERMERA ANESTESISTA

En IL3-UB obtindràs una formació completa amb la qual adquirir els coneixements i les habilitats necessàries d'una infermera anestesista. Disposem de les següents formacions especialitzades i molt demandades en aquest àrea d'infermeria: