Institut de Formació Contínua

Termes legals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades de caràcter personal que es facilitin a través d'aquest formulari així com les que es puguin facilitar o generar durant la relació com a alumne d'aquesta entitat, seran objecte de tractament i incorporades a un fitxer automatitzat anomenat “Interessats” el responsable del qual és la Fundació Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (IL3-UB), amb domicili al carrer Ciutat de Granada, 131 (08018) de Barcelona i CIF G-64489172.

La finalitat del fitxer i tractament de les dades és que l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona pugui gestionar la sol·licitud d'informació i posar-se en contacte amb la persona interessada per fer-li arribar, periòdicament, informació o publicitat de productes, esdeveniments i serveis relacionats amb el sector de la formació i l’ensenyament o els cursos de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona que li puguin interessar al destinatari. En cas de formalitzar-se una matrícula, els destinataris de la informació facilitada, a més del'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, seran els professors que imparteixen el curs o la formació així com aquelles terceres entitats o persones que col·laborin en la formació i que hagin d'accedir necessàriament a la informació facilitada per l'alumne. L'enviament de les dades personals suposa l'autorització expressa per al seu tractament i ús en els termes informats en aquesta notificació, i se’n pot revocar el consentiment, sense efectes retroactius, en qualsevol moment en els termes establerts en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

La persona interessada autoritza de manera expressa que la seva adreça de correu electrònic sigui utilitzada per a l'enviament de comunicacions comercials i publicitàries de productes i serveis de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona relacionades amb la formació a través d’e-mail, fax o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur.

El consentiment s'entendrà prestat si no es comunica la seva revocació per escrit.

La persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un escrit a l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona mitjançant correu electrònic a la següent adreça bbdd.il3@ub.edu, indicant clarament el seu nom, cognoms, adreça i adjuntant una fotocòpia del document nacional d'identitat.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa