Institut de Formació Contínua

Termes legals

 
1. Responsable del tractament
 
Identitat: L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB)
 
CIF: G64489172
 
Adreça postal: C/ Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
 
Contacte del delegat de protecció de dades: bbdd@il3.ub.edu
 
L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (d’ara endavant, RGPD), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa, per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.
 
2. Finalitat del tractament
 
Les dades personals només s’utilitzen per a les finalitats següents:
 
Gestionar l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) i saber la vostra opinió respecte a la informació que us hem facilitat.
 
Gestionar l’enviament d’informació comercial referent a altra oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) i també informació acadèmica i institucional relacionada amb els actes que es duen a terme des de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) com a institució i amb les celebracions i els reconeixements que s’hi porten a terme, mitjançant l’elaboració de perfils, tant per part de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) com de tercers, l’enviament d’enquestes relacionades amb l’opinió i/o valoració dels nostres serveis (inclosos formatius i serveis a empreses entre altres temes).
 
No tractem les dades personals amb cap altra finalitat que les que s’han descrit aquí excepte per obligació legal o requeriment judicial.
 
3. Durada
 
Les dades corresponents a la gestió de l’enviament d’informació sobre l’oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) en l’àmbit formatiu que s’ha triat es conserven durant el termini necessari a l’efecte de portar a terme aquesta activitat. Posteriorment, queden bloquejades fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.
 
Les dades facilitades per l’interessat per subscriure’s al servei d’informació sobre l’oferta formativa de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) es conserven fins que manifesti la voluntat de suprimir-les.
 
4. Legitimació del tractament
 
La base legal per al tractament és el consentiment de l’interessat i, si escau, l’execució del contracte derivada de la prestació del servei que ens sol·licita, així com el compliment d’obligacions legals que comporten un tractament de dades personals.
 
5. Lloc on es desa la informació
 
La informació proporcionada es desa en els servidors de l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) o en proveïdors i empreses encarregats del tractament de dades que tinguin els servidors en el territori de la Unió Europea o estiguin emparats pel Privacy Shield.
 
6. Cessió i transferència
 
Les dades facilitades es poden cedir a la UNIVERSITAT DE BARCELONA (UB), empreses encarregades del tractament de dades (com ara proveïdors de serveis: serveis d’enviament de comunicacions, serveis de missatgeria, agències, serveis de generació d’audiències similars, etc.). També es poden produir transferències internacionals d’acord amb el règim d’autorització i notificació prèvia que estableix la normativa vigent.
 
7. Drets de les persones interessades
 
De conformitat amb allò disposat en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu DNI o qualsevol document anàleg en dret, com indica la llei, a través dels mitjans següents:
 
1. Correu electrònic: bbdd@il3.ub.edu
2. Correu postal dirigit a l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
3. Escrit dirigit personalment i lliurat a l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), ref. RGPD, / Ciutat de Granada, 131- 08018 Barcelona
 
D’igual forma, l’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

8. Drets
 
Dret d’accés: permet a l’interessat saber i obtenir informació sobre les dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació:permet corregir errors i modificar les dades que siguin inexactes, incompletes o hagin deixat de ser vàlides.
Dret de supressió (dret a oblit): en determinats casos, li correspon el dret a fer que les seves dades personals siguin esborrades o eliminades. Cal assenyalar que no es tracta d’un dret absolut, ja que podrem tenir motius legals o legítims per conservar-los.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament que se’n fa.
Limitació del tractament: comporta el marcatge de les dades personals que es conserven amb la finalitat de limitar-ne el tractament futur.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades que són objecte de tractament a l’interessat per tal que les pugui transmetre a un altre responsable sense impediments. Solament és possible exercir aquest dret pel que fa a dades que hagi facilitat, quan el tractament estigui basat en l’execució d’un contracte o en el seu consentiment i el tractament es realitzi per mitjans automatitzats.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades respecte a les quals l’interessat no hagi expressat el seu consentiment (inclosa l’elaboració de perfils).
Dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.
Dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
 
L’interessat també té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que es poden haver vulnerat els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades.
 
9. Seguretat
 
L’INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB), en resposta a la confiança dipositada en nosaltres i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals de l’usuari, us informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar-ne la seguretat, tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.
 
10. Canvis en aquesta política de privacitat

L ‘INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (IL3-UB) es reserva el dret de modificar aquesta política de privacitat per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. 

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA