Màster en Educació i Assessorament en Sexuali...

Afegir a favorits
Prevenció i intervenció social

Màster en Educació i Assessorament en Sexualitat a Persones amb Discapacitat / Diversitat Funcional i en Situacions de Vulnerabilitat

Online
36 setmanes
master educacion sexualidad

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

16/11/2020 - 23/7/2021

Modalitat

Online

Lloc

Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

Preu

2.500

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

Totes les persones son sexuades per naturalesa, i les persones amb discapacitat i/o diversitat funcional o en situacions de vulnerabilitat tenen les mateixes necessitats sexuals que la resta de la població.

La formació en sexualitat post-bàsica és necessàries per oferir als professionals que es dediquen a treballar amb persones amb discapacitat/diversitat funcional o en situacions de vulnerabilitat, estratègies i eines que els permetin educar, orientar i assessorar en les demandes sobre sexualitat i activitat sexual que plantegin tant aquests col·lectius com les seves famílies o els seus cuidadors.

El Màster en Educació i Assessorament en Sexualitat a Persones amb Discapacitat/Diversitat Funcional i en Situacions de Vulnerabilitat planteja donar resposta a aquesta carència formativa dels professionals, els proporciona les competències, les eines i els recursos amb els quals podran desenvolupar funcions professionals de qualitat i eficiència en aquest àmbit. 

Objectius

Com a professional dels àmbits descrits, adquirir els recursos necessaris per ser capaç de reforçar, educar i aconsellar sobre sexualitat tant a les persones amb diversitat funcional o discapacitat i en situacions de vulnerabilitat com a les seves famílies i els seus curadors.

Tres raons per escollir-lo

  • És l’única formació en sexualitat i discapacitat a nivell nacional des d’una perspectiva que comprèn de forma àmplia la diversitat de persones que formen aquest col·lectiu.
  • Respon a la necessitat de formació en sexualitat dels professionals que treballen amb persones amb discapacitat/diversitat funcional o en condicions de vulnerabilitat.
  • Especialització amb l’aval de la UB, universitat pública on estan els estàndards de qualitat i excel·lència necessaris en aquests moments de gran demanda i necessitat social.

Acreditació acadèmica

Màster en Educació i Assessorament en Sexualitat a Persones amb Discapacitat/Diversitat Funcional i en Situacions de Vulnerabilitat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS. 

Programa

1. Introducció. Contextualització. Legislació vigent
1.1. Concepte de persona, salut, discapacitat/diversitat funcional i situacions de vulnerabilitat.
1.2. Drets sexuals i Reproductius de les persones amb discapacitat/ Diversitat Funcional.
1.3. Legislació vigent.
1.4. Sexualitat a les institucions.
1.5. Consideracions ètiques en la Discapacitat/Diversitat funcional i en situacions de vulnerabilitat.
1.6. Codi de Bones Pràctiques professionals en Sexualitat i discapacitat/Diversitat Funcional i vulnerabilitat.

2. Metodologia de la Recerca
2.1. Paradigmes de la recerca.
2.2. Dissenys de recerca
2.3. Metodologia Quantitativa.
2.4. Metodologia Qualitativa.
2.5. Projecte i Tesina.
2.6. Disseny d’un pòster i una comunicació oral.
2.7. Disseny d’un article científic.

3. El fet sexual humà I
3.1. Psicologia de la Sexualitat.
3.2. Concepte de sexualitat, sexe i gènere en la discapacitat/diversitat funcional. Rol de gènere.
3.3. Biografia sexual: Autoconcepte, cos, imatge i esquema corporal.
3.4. Reconeixement de la Sexualitat: identitat sexual, rols de gènere i orientacions sexuals en la discapacitat/diversitat funcional.
3.5. Sexualitat durant el cicle vital.

4. El fet sexual humà II
4.1. Funcionament anatòmic i fisiològic masculí i femení.
4.2. Planificació familiar en persones amb discapacitat/diversitat funcional i en situacions de vulnerabilitat.
4.3. Prevenció d’Infeccions de transmissió sexual (ITS).
4.4. Resposta sexual humana.
4.5. Alteracions de la resposta sexual.
4.6. Definició i descripció de les disfuncions sexuals.
4.7. Disfuncions sexuals femenines i masculines. Intervencions

5. Sexualitat i Discapacitat / Diversitat Funcional
5.1. Diferents tipus de Diversitat Funcional i de situacions de vulnerabilitat.
5.2. Sexualitat de les persones amb Diversitat Funcional Física: Lesió medul·lar (LM), Dany cerebral adquirit (DCA), Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA), Esclerosi Múltiple (EM), Paràlisi cerebral (PC), Espina Bífida (EB), Corea de Huntington (CH), Malalties Neuromusculars, Malalties minoritàries.
5.3. Sexualitat de les persones amb diversitat funcional sensorial: persones amb discapacitat visual i discapacitat auditiva. 
5.4. Sexualitat de les persones amb diferents nivells de discapacitat Intel.lectual i la seva expresssió de sexualitat. 
5.5. Altres discapacitats sensorials amb menys efectes en la seva sexualitat. 

6. Sexualitat en persones amb problemes de salut mental
6.1. Sexualitat de les persones amb problemes de salut mental: trastorns de l’estat d’ànim (Ansietat, Depressió), Bipolaritat, Esquizofrènia, Alcoholisme. trastorns de l’alimentació, Trastorno obsessiu compulsiu (TOC), trastorns de l’espectre autista (TEA).

7. Sexualitat i malalties cròniques
7.1. Sexualitat de les persones amb malalties cròniques, Diabetis Mellitus, malalties cariològiques, insuficiència respiratòria, colitis ulcerosa, càncer, malaltia renal, etc.
7.2. Interacció dels medicamentós en la resposta sexual.

8. Educació Sexual
8.1. Concepte d’educació sexual.
8.2. Educació per a la prevenció del maltractament i l’abus sexual en persones amb discapacitat/ diversitat funcional
8.3. Models d’educació sexual per a persones amb Discapacitat/ Diversitat funcional.
8.4. Materials educatius adaptats per a l’educació sexual per a persones amb discapacitat.
8.5. Programes educatius existents en educació sexual per a persones amb discapacitat / diversitat funcional.
8.6. Elaboració de Programes educatius per a persones amb discapacitat.
8.7. Avaluació de programes educatius en sexualitat per a persones amb discapacitat.

9. Recursos de sexualitat
9.1. Descripció dels recursos existents en sexualitat per a persones amb discapacitat.
9.2. Presentació i descripció de joguines eròtiques dissenyades per a persones amb discapacitat.
9.3. L’assistència sexual. Concepte. Tipus i models. Situació actual.

10. Treball Final de Màster
10.1. Guia i documentació per a la realització del treball pràctic en Promoció de la salut sexual.
10.2. Estructura metodològica d’un treball.
10.3. Recerca bibliogràfica de las bases de dades.
10.4. Tutories personalitzades.
10.5. Elaboració del Treball Final de Màster.
10.6. Defensa del TFM.

Destinataris

Persones amb formació de grau o equivalent en els àmbits de les ciències socials, les humanitats, les ciències de l'educació i les ciències de la salut amb interès a orientar, educar i assessorar sobre sexualitat als professionals encarregats de persones amb diversitat funcional o discapacitat, amb l'objectiu de desenvolupar funcions professionals de qualitat en aquest àmbit. 

Professorat

Direcció

Sra. María Honrubia
Psicòloga. Professora Titular de la Universitat de Barcelona. Vicepresidenta de l’Associació nacional de salut Sexual i Discapacitat (ANSSYD). Secretària de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).

Dra. Esther Sánchez
Infermera. Doctora en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Humanitats i Sociologia. Presidenta de l’Associació Nacional de Salut Sexual i Discapacitat (ANSSYD). Directora de Serveis Sociosanitaris a la Dependència i Discapacitat (ASAD).

Quadre docent

Dra. Constanza Bartolucci
Metge. Sexòloga. Cofundadora de l¿Escuela Transdisciplinaria de sexualidad. Cofundadora de l¿Instituto Iberoamericano de Sexología.

Sr. Antonio Bolinches
Psicòleg clínic. Sexòleg. Coordinador de los centres clínics ISEP. Vicepresident de la Societat Catalana de Sexologia.

Dr. Francisco Cabello
Metge. Especialista en Psicologia Clínica i Sexòleg. Doctor per la Universitat de Málaga. Director de l¿Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.

Dr. Camil Castelo-Branco
Doctor en Medicina. Professor Titular de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona. Director del Màster de Sexologia Clínica i Salut Sexual de la Universitat de Barcelona.

Dra. Amparo Del Pino
Infermera. Psicòloga. Doctora per la Universitat de Barcelona. Professora de l¿Escola d¿Infermeria de la UB.

Dr. Francisco Javier Del Rio
Especialista en Psicologia Clínica. Sexòleg. Doctor en Psicologia per la Universitat d¿Almería. Professor de la Universitat de Cádiz. Subdirector de l¿Instituto Andaluz de Sexología y Psicología.

Dra. Tania Estapé
Psicòloga Clínica. Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Codirectora del Màster en Psicooncologia de la UB. Directora de Psicooncologia de la Fundació FEFOC.

Dr. Facund Fora
Metge. Psiquiatra. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Membre numerari de la Sociedad Española de Psiquiatría i de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática. Cofundador de la Unidad de Sexualidad a Teknon i del grup TeDeA.

Dr. Guillermo González
Metge. Sexòleg. President de la Federació de Planificació Familiar Estatal. Vicepresident de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).

Dr. Maria Belén Gutiérrez
Especialista en Psicologia Clínica. Doctora en Psicologia per la Universitat de Salamanca. Professora Titular de la UNED de Madrid. Coordinadora del programa Protedis.

Sra. María Honrubia
Psicòloga. Professora Titular de la Universitat de Barcelona. Vicepresidenta de l¿Associació nacional de salut Sexual i Discapacitat (ANSSYD). Secretària de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS).

Sra. Mirem Larrazabal
Psicòloga especialista en Psicologia Clínica. Sexòloga. Directora de l¿Instituto Kaplan de Psicologia i Sexologia.

Dr. Antonio Madrid
Doctor en Dret. Professor de Filosofia del Dret a la Universitat de Barcelona. Coordinador del Programa Interuniversitari Dret al Dret de la Universitat de Barcelona.

Dr. Miquel Maresma
Metge. Sexòleg. President de la Societat Catalana de Sexologia de l¿Acadèmia de Ciències Mèdiques de Barcelona. Director de l¿Institut Maresma Salut.

Dr. Antonio Martín
Metge. Especialista en trastorns psicosomàtics. Sexologia Clínica i Teràpia de parelles.

Dra. Francisca Molero
Metge. Sexòloga. Coordinadora del Màster de Sexologia Clínica de la Universitat de Barcelona. Presidenta de la Federación Española de Sociedades de Sexología (FESS). Directora de l¿Institut de Sexologia de Barcelona. Directora de l¿Instituto Iberoamericano de Sexología. Vicepresidenta de la Secció Colegial de Sexologia Mèdica del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB).

Sra. Myriam Ponsa Masana
Diplomada en Fisioteràpia. Graduada en Pscologia. Màster en Psicologia Analítica. Postgrau en Neurorehabilitació. Professora Universitat Ramon Llull.

Dra. Assumpta Rigol
Infermera. Doctora en Antropologia per la Universitat de Barcelona. Professora Titular de la Universitat de Barcelona. Presidenta de la Comissió d¿Igualat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut.

Sra. Montserrat Ruiz
Directora de Yowic, Plataforma de material didàctic per a persones amb discapacitat.

Sra. Carmen Sánchez
Psicòloga Clínica. Sexòloga. Professora del Màster de Sexologia Clínica. Membre de l¿Institut de Sexologia de Barcelona.

Dra. Esther Sánchez
Infermera. Doctora en Infermeria per la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Humanitats i Sociologia. Presidenta de l¿Associació Nacional de Salut Sexual i Discapacitat (ANSSYD). Directora de Serveis Sociosanitaris a la Dependència i Discapacitat (ASAD). 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

  • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB
  • Alumni UB amb quota màster
  • Col·legis, associacions professionals i altres entitats
  • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Escola d’Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Susana Andreu

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

E-mail: sandreu@il3.ub.edu

+34 934.031.361

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.