Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria

Afegir a favorits
Gestió sanitària

Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria

Semipresencial
86 setmanes
master gestion servicios enfermeria

Dades bàsiques

Crèdits

90 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

21/10/2019 - 12/6/2021

Modalitat

Semipresencial

Horari

Dimarts i dimecres de 9:30h a 18:00h. (una vegada al mes)

Lloc

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Preu

4.975

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

965 h. on-line + 320 h. presencials. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

AVÍS

Aquest curs pot patir ajustos de calendari, metodologia docent o sistema d'avaluació segons els esdeveniments i les directrius de les autoritats sanitàries en relació amb la crisi de la COVID-19. Malgrat tot, es garanteix la qualitat de la formació i l'assoliment d'objectius en tots els casos.


Presentació

La raó de ser dels equips d’atenció primària és donar resposta a l’atenció sanitària integral, preventiva, curativa i rehabilitadora. Per aconseguir-ho de forma òptima, els serveis d’infermeria han d’estar ben gestionats, tenir ben definits tots els elements que caracteritzen la seva missió i haver desenvolupat un model d’autoavaluació amb criteris mínims i d’excel•lència que totes les àrees puguin fer servir per orientar la seva gestió. Han d’unificar i consensuar criteris, procediments i metodologies per garantir una adequada utilització dels recursos i la qualitat de les cures.

Resulta evident doncs, la necessitat de formació específica en l’àrea de gestió per al personal dels serveis d’infermeria, tenint en compte, a més, la posició estratègica que tenen aquests professionals en el sistema de salut.

El Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria aborda aspectes clau dels sistemes i les polítiques de sanitat: teories i tendències en la gestió, direcció i organització en planificació estratègica, en polítiques de formació i investigació, en desenvolupament professional del personal, en lideratge i motivació, en la gestió dels recursos humans, polítiques de personal, gestió del temps, mesurament de les càrregues de treball, gestió dels recursos materials, i en la comunicació i el màrqueting en salut.

Si ets diplomat en Infermeria, Podologia o Fisioteràpia i vols aprendre a gestionar un servei d’infermeria, el Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria és el teu curs.

Objectius

L'objectiu principal del màster és proporcionar als diplomats en Infermeria, Fisioteràpia i Podologia una formació que els permeti desenvolupar tasques de gestió en la prestació de serveis de salut. Els objectius que es pretenen aconseguir amb l'aplicació dels coneixements adquirits en el màster són, concretament:

  • Establir els estàndards de qualitat assistencial.
  • Ser capaç de fer una anàlisi de situació de cada àrea d'infermeria segons criteris definits per millorar el nivell de qualitat assistencial.
  • Millorar el funcionament intern dels serveis d'infermeria pel que fa a recursos humans, gestió de temps i càrregues de treball, comunicació i gestió dels recursos materials.

Acreditació acadèmica

Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 90 crèdits ECTS. 

Programa

1. Salut i gestió
1.1. Teories de l’administració
1.2. Polítiques i models sanitaris
1.3. Sistemes de salut
1.4. Macro i micro economia de la salut
1.5. Finançament dels serveis sanitaris
1.6. Planificació i avaluació econòmica
1.7. Assignació de recursos al sector salut

2. Marc conceptual de la gestió infermera

2.1. Models teòrics
2.2. Anàlisis dels models d’infermeria
2.3. Estratègies per a l’adopció d’un model
2.4. Operativització del model
2.5. Implantació de plans de cures
2.6. Polítiques de recerca i mètodes estadístics. Dissenys qualitatius
2.7. Protocols de recerca

3. Planificació i desenvolupament de processos
3.1. Gestió per processos
3.2. Procés de planificació estratègica
3.3. Anàlisi i diagnòstic de l'entorn
3.4. Diagnòstic intern de l'organització
3.5. Formulació de plans estratègics i operatius

4. Gestió del lideratge
4.1. Dissenys organitzacionals.
4.2. Característiques de la direcció
4.3. Procés de presa de decisions
4.4. Direcció per programes
4.5. Direcció per objectius
4.6. Direcció per valors
4.7. Teories de la motivació
4.8. Factors que incideixen en la motivació
4.9. Teories i estils de lideratge
4.10. Característiques del líder efectiu
4.11. Rol del gestor de cures
4.12. Concepte i tipus de poder
4.13. Utilització positiva del poder

5. Projecte de gestió I
5.1. Selecció del tema a treballar
5.2. Realització de l’esquema de treball
5.3. Revisió bibliogràfica relacionada amb el tema
5.4. Iniciació tutorial

6. Gestió de recursos humans
6.1. Polítiques de personal
6.2. Definició de llocs de treball
6.3. Selecció de personal
6.4. Avaluació de personal
6.5. Aspectes de legislació laboral relacionats amb la gestió de personal
6.6. Processos de comunicació
6.7. Procés de resolució de problemes
6.8. Evolució de les càrregues de treball d'infermeria
6.9. Sistemes MEDICUS,GRASP I APACHE
6.10. Evolució i característiques del sistema PRN
6.11. Diferents mètodes i sistemes de treball
6.12. Criteris d'elecció i procés d'implantació
6.13. Anàlisi de les propostes existents sobre carrera professional
6.14. Estratègies de desenvolupament professional

7. Qualitat assistencial
7.1. Problemes ètics en la presa de decisions
7.2. Problemes ètics en la distribució de recursos
7.3. Diferents models en la presa de decisions ètiques
7.4. Polítiques de qualitat
7.5. Metodologia de qualitat
7.6. Desenvolupament de programes de garantia de qualitat

8. Instruments de gestió
8.1. Tipologia d'hospitals i centres de salut
8.2. Plans funcionals
8.3. Participació en el procés de planificació
8.4. Sistemes de gestió d'inventaris
8.5. Sistemes de selecció i distribució de material
8.6. Gestió de stocks
8.7. Polítiques d'imatge i comunicació. Plans de comunicació
8.8. Definició i tècniques de màrqueting
8.9. Plans de màrqueting en salut
8.10. Comptabilitat. Definició i tipus
8.11. Pressupost. Definició i tipus
8.12. Gestió dels pressupostos
8.13. Tècniques per aprofitar el temps
8.14. Planificació i organització de reunions
8.15. Obstacles per a l'administració efectiva del temps

9. Ètica i mediació
9.1. Concepte, característiques i evolució de la professionalització
9.2. Estratègies de desenvolupament professional
9.3. Relació i conflictes en el treball
9.4. Mediació en les organitzacions de salut

10. Pràcticum

11. Projecte de gestió II
11.1. Revisió bibliogràfica
11.2. Realització del pla estratègic d'una institució
11.3. Realització d'un pla de qualitat
11.4. Realització d'un pla funcional
11.5. Anàlisi de la política de personal d'un servei

Destinataris

Diplomats en Ciències de la Salut (Infermeria, Podologia, Fisioteràpia).

Professorat

Direcció

Dra. Pilar Delgado Hito
Professora col·laboradora. Sigma Theta Tau International. Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

 

 

Direcció honorífica
 

Sra. Rosa Blasco
Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Infermeria. Professora d’Administració d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Directora del màster de Gestió en Serveis d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

 

 

Coordinació

Sra. Marta Romero García
Infermera assistencial. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Professora Associada de l'Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent

Sra. Linda Aiken
Professora d'Infermeria de la Universitat de Pennsylvania.

Sra. Pilar Antón Almenara
Professora titular d'Ètica i Legislació de la Universitat de Barcelona. Màster en Bioètica i Dret per la Universitat de Barcelona.

Sr. Ricard Armengol

Sra. Ángeles Arrabal Digón
Infermera. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Isabel Arrieta

Sra. Montserrat Artigas Lelong
Infermera del Servei Català de la Salut.

Sra. Ana Barquero

Sra. Rosa Blasco Santamaría
Professora titular d'Administració de Serveis d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Joan Carles Contel
Adjunt d'Infermeria a l'ABS Castelldefels (Barcelona). Professor associat de la Universitat de Barcelona.

Sra. María Casado Gonzájez
Directora de l'Observatori de Bioètica i Dret. Professora titular de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Universitat de Barcelona.

Sr. Núria Cuxart Ainaud
Vicepresidenta del Col·legi Oficial de Diplomats d'Infermeria de Barcelona. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Sra. Pilar Delgado

Sra. Mercedes Ferro Montiu
Directora d'Infermeria de l'Hospital Provincial de Navarra, a Pamplona. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Sra. Concepción García González
Professora titular de Fonaments d'Infermeria de la Universidad de Sevilla.

Sr. Salvador García Sánchez
Professor titular de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Joan Guardia Olmos
Professor titular de la Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Manzanera

Sra. M Victoria Navarro

Sra. Gloria Novel Martí

 

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

  • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
  • Alumni UB amb quota màster.
  • Col·legis, associacions professionals i altres entitats.
  • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

  • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
  • Els descomptes no són acumulables.
  • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

IL3-UB. Institut de Formació Contínua

Adreça:

C/ Ciutat de Granada, 131
08018. Barcelona

E-mail: admisiones@il3.ub.edu

+34 93 309 36 54

Dilluns a divendres de 9 a 16h