Màster en Igualtat de Gènere en l'Esport i l'...

Afegir a favorits
Activitat física i ciències de l'esport

Màster en Igualtat de Gènere en l'Esport i l'Educació Física

Online
49 setmanes
Màster en Igualtat de Gènere a l'Esport i l'Educació Física

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Castellà

Dates

16/10/2023 - 20/9/2024

Modalitat

Online

Preu

4.170

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Hores bonificades

670 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

PRESENTACIÓ

La igualtat entre dones i homes és un dels reptes principals de l’esport i l’educació física. Tot i els avenços dels darrers anys, són moltes les dades que ens indiquen que la igualtat de gènere encara no és una realitat en ple s. XXI: la pràctica esportiva d’homes i dones, la influència dels estereotips de gènere a la infància i l’adolescència, la presència de dones en càrrecs de lideratge, el reconeixement i visibilitat de l’esport femení, la incorporació de la perspectiva de gènere al dia a dia de les polítiques i organitzacions esportives, la situacions de violència de gènere a l’esport, la discriminació del col·lectiu LGTBIQ+, etc.

D’altra banda, el creixement dels moviments feministes i de diversitat sexual posen en evidència l’interès i la necessitat social d’abordar aquesta qüestió i fer propostes concretes per resoldre la desigualtat, la discriminació i les violències sexuals en tots els àmbits, també en l’esport i l’educació física. En aquesta línia, diferents experiències i estudis constaten com l’esport i l’EF poden ser, plantejats de manera adequada, eines de transformació i empoderament.

En aquest context, totes les institucions públiques i esportives a nivell internacional, estatal i territorial impulsen la creació de programes a favor de la igualtat de gènere a l’esport i l’EF. A nivell global, la UNESCO, en el marc de la Carta Internacional d’Educació Física i l’Esport adoptada el 2015, presta una atenció destacada a l’esport com a instrument per a la igualtat i la millora de les condicions de vida de les nenes i les noies, sent un aspecte de gran rellevància al Pla d’Acció de Kazan. Per la seva banda, el Comitè Olímpic Internacional, des de la dècada de 1990, també promou de forma específica el paper de les dones a l’esport i anima tots els comitès olímpics, federacions i entitats esportives a incrementar la presència de les dones a tots els nivells de l’esport.

A nivell de la Unió Europea, l’informe “Gender equality in sport. Proposal for strategic actions 2014–2020”, posa en evidència la necessitat de continuar impulsant la igualtat de gènere a l’esport i estableix les línies d’acció i objectius per al 2020. A Espanya, la Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes (BOE núm. 71 de 23/03/2007), fa també referència específica a l’àmbit esportiu a l’article 29. En aquest marc, el Consell Superior d’Esports, així com les diferents administracions públiques, també han promogut un marc legislatiu i programes per impulsar la igualtat de gènere a l’esport i l’EF.

Objectius

 • Conèixer els conceptes clau i el marc social, històric i legislatiu relacionat amb la perspectiva de gènere a l'esport i l'EF.
 • Identificar els factors que incideixen en la desigualtat i la discriminació en l'esport i l'EF.
 • Comunicar de manera inclusiva a les interaccions quotidianes i al conjunt de l'entitat.
 • Impulsar el paper dels mitjans de comunicació i el màrqueting esportiu en la promoció de la igualtat a l'esport.
 • Desenvolupar polítiques públiques esportives amb perspectiva de gènere.
 • Dissenyar, implementar i avaluar plans d'igualtat en entitats i esdeveniments esportius.
 • Dissenyar i aplicar programes d'activitat física per a la salut amb perspectiva de gènere.
 • Dissenyar i aplicar programes d'entrenament esportiu amb perspectiva de gènere.
 • Incorporar la perspectiva de gènere i projectes d'activisme co-educatiu a l'EF als centres educatius.
 • Promoure la igualtat efectiva a l'esport en edat escolar.
 • Reconèixer les diverses formes de violència sexual a l'esport i dissenyar protocols de prevenció, detecció i actuació a la pròpia entitat.
 • Crear entorns i organitzacions inclusives i respectuoses amb la diversitat de gènere, identitat i orientació sexual.
 • Desenvolupar programes d'AF i esport en col·lectius específics.
 • Utilitzar mètodes i tècniques d'anàlisi de dades quantitatives i qualitatives amb perspectiva de gènere.

TRES RAONS PER ESCOLLIR-LO

 • Programa pioner i alineat amb tendències nacionals i europees que estan promovent un nou marc legislatiu.
 • Programa amb un enfoc 360º  que cobreix polítiques, comunicació, protecció i intervenció.
 • Alt nivell de practicitat amb eines innovadores i finalitzaràs el màster amb un TFM tutoritzat per experts del sector i temàtica.

COL·LABORADORS

ACREDITACIÓ ACADÈMICA

Màster de Formació Permanent en Igualtat de Gènere en l'Esport i l'Educació Física per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l’Espai Europeu d’Educació superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

PROGRAMA

1. Fonaments sobre la perspectiva de gènere a l'esport, l'activitat física i l'educació física
1.1. Conceptes clau.
1.2. Evolució històrica del paper de les dones a l'esport.
1.3. Hàbits esportius de la població en perspectiva de gènere.
1.4. Paper dels agents de socialització: administracions, entitats, centres educatius, mitjans de comunicació, professionals, famílies, amistats, etc.
1.5. Dones en càrrecs directius i en les professions de l'esport (com a entrenadores, àrbitres, jutges, periodistes, preparadores, etc.).
1.6. Masculinitats en transformació social.

2. Comunicació amb perspectiva de gènere a l'esport i l'AF
2.1. Llenguatge verbal i no verbal inclusiu i visibilitzador.
2.2. Habilitats comunicatives personals per a la inclusió i el respecte a la diversitat.
2.3. Estratègies de comunicació de les entitats esportives per a la inclusió i el respecte a la diversitat.
2.4. Mitjans de comunicació esportius i perspectiva de gènere.

3. Polítiques públiques de l'esport amb perspectiva de gènere
3.1. Evolució de les polítiques públiques de l'esport amb perspectiva de gènere.
3.2. Disseny i implementació de polítiques públiques de l'esport amb perspectiva de gènere.
3.3. Avaluació i seguiment de polítiques públiques de l'esport amb perspectiva de gènere.
3.4. Possibilitats i resistències per a les polítiques públiques de l'esport amb perspectiva de gènere.
3.5. Exemples de bones pràctiques a nivell internacional, estatal i local.

4. Plans d'igualtat per a entitats i empreses del sector esportiu i de recreació
4.1. Marc jurídic i requisits legals per al desenvolupament de plans d'igualtat.
4.2. Fases de desenvolupament d'un pla d'igualtat.
4.3. Diagnòstic de la entitat amb perspectiva de gènere.
4.4. Disseny del pla d'igualtat: procés i accions.
4.5. Seguiment i avaluació del pla d'igualtat.

5. Entrenament esportiu amb perspectiva de gènere
5.1. Preparació física amb perspectiva de gènere.
5.2. Entrenament i cicle vital de les dones.
5.3. Estratègies nutricionals per optimitzar el rendiment en dones esportistes.
5.4. Prevenció i readaptació de lesions esportives a dones esportistes.
5.5. Lideratge i direcció esportiva en equips femenins.

6. Educació física i esportiva amb perspectiva de gènere
6.1. Educació física i esportiva amb perspectiva de gènere: la igualtat des de la diferència.
6.2. Va intervenir per al canvi dels models i relacions tradicionals de gènere a l'educació fisicoesportiva.
6.3. Projectes d'activisme co-educatiu des de l'educació fisicoesportiva.
6.4. Patis d'esbarjo co-educatius.
6.5. Igualtat efectiva a l'esport en edat escolar.

7. Salut i activitat física amb perspectiva de gènere
7.1. Diferències i similituds de gènere en relació amb la salut i l'exercici físic.
7.2. Exercici físic a les diferents etapes de vida de les dones.
7.3. Trastorns de comportament alimentari, esport i activitat física.
7.4. Activitat física, cicle menstrual i embaràs.
7.5. Activitat física en dones amb patologies específiques.

8. Protecció davant les violències sexuals a l'esport: prevenció, detecció i actuació
8.1. Formes de violència sexual a l'esport i prevalença.
8.2. Detecció i visibilització de la violència sexual.
8.3. Prevenció de la violència sexual als entorns esportius.
8.4. Actuacions des de les entitats esportives.
8.5. Disseny i difusió de protocols.

9. Col·lectiu LGTBIQ+, esport, activitat física i educació física
9.1. Homosexualitat, esport, activitat física i educació física.
9.2. Col·lectiu trans, esport, activitat física i educació física.
9.3. Intersexualitat, esport, activitat física i educació física.
9.4. Gestió d´entitats i esdeveniments esportius a favor de la diversitat de gènere i orientació sexual.

10. Intervenció social en col·lectius específics en risc d'exclusió amb perspectiva de gènere
10.1. Inclusió social i gènere: la perspectiva interseccional a l'esport.
10.2. Immigració, gènere i esport.
10.3. Discapacitat, gènere i esport.
10.4. Centres penitenciaris, gènere i esport.

11. TFM – Projecte de promoció de la igualtat de gènere

DESTINATARIS

 • Tècnics i tècniques d'esport a l'administració pública.
 • Gestors i gestores d’entitats esportives (federacions, clubs, centres esportius, etc.).
 • Entrenadors i entrenadores d’entitats esportives.
 • Professorat de EF de tots els nivells (primària, secundària, cicle formatiu).
 • Professorat i responsables acadèmics dels centres que imparteixen el Grau Universitari en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFD).
 • Professionals de l'AF i l'esport, conscients de la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere a la tasca professional.
 • Esportistes amb inquietud per a la promoció de la igualtat de gènere.
 • Educadors i educadores socials que utilitzen l'esport com a eina per a la inclusió social
 • Agents d'igualtat que desenvolupin i avaluïn plans d'igualtat en entitats esportives i accions de prevenció de violències sexuals a l'esport.
 • Periodistes i especialistes en comunicació esportiva conscients de la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere a la seva tasca professional.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Administració pública, local, provincial, autonòmica, estatal i internacional: de l’àmbit esportiu i de l'àmbit d'igualtat de gènere.
 • Entitats esportives sense ànim de lucre.
 • Empreses del sector esportiu.
 • Entitats del tercer sector.

PROFESSORAT

Direcció

Dra. Susanna Soler Prat
Doctora en Activitat Física, Educació Física i Esport a la Universitat de Barcelona (Premi Extraordinari de Doctorat). Llicenciada en Educació Física i Llicenciada en Història. Actualment és professora titular de l´INEFC Barcelona, i és la coordinadora principal del Grup d´Investigació Social i Educativa de l´Activitat Física i l´Esport (GISEAFE). S’ha especialitzat en l’estudi i el desenvolupament de programes d’intervenció per promoure la igualtat de gènere a través de l’esport i l’activitat física. Ha liderat diversos projectes de recerca R+d+i sobre formació en perspectiva de gènere a l’àmbit esportiu i també coordina la Xarxa espanyola de Recerca “LGTBIQ+, Educació Física i Esport”. Ha fet més de 50 publicacions sobre la temàtica, d’abast nacional i internacional, i ha col·laborat amb diverses entitats públiques, associatives i privades per implementar accions a favor del canvi. A la seva faceta esportiva ha estat jugadora, entrenadora, àrbitre i directiva de futbol-sala.

Quadre docent

Sra. Mariona López Bosch
Postgrau en Treball Corporal Integratiu. Postgrau en Disseny i Innovació.

Sra. Anna Rovira Puig
Màster oficial en Problemes Socials.

Dra. Ainhoa Azurmendi Echegaray
Doctora en Psicologia.

Sra. Joana Sanz Asanz
Cursant doctorat en Activitat Física, Educació i Esport.

Dra. Mariate Bizcarra Morales
Doctora en Educació.

Sra. Eva Ferrer Vidal-Barraquer
Llicenciada en Medicina i Cirurgia.

Dra. Anna Vilanova Soler
Doctora per la Universitat de Barcelona.

Sr. Joaquín Piedra de la Cuadra
Activitat Física, Educació i Societat.

Dra. Pedrona Serra Payeras
Doctora en Educació Física, Activitat Física i Esport.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIUS AMB DESCOMPTE:

 • Alumnat o exalumnat de la Fundació IL3-UB.
 • Alumni UB amb quota Màster.
 • Col·legis, associacions professionals i altres entitats amb conveni de col·laboració.
 • Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora.

A més a més, disposem de descomptes específics i per altres col·lectius. Pots ampliar la informació al següent enllaç

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició sobre el curs de la convocatòria vigent i de futures.
Vull rebre informació respecte d’altres programes, activitats i serveis relacionats.

CONTACTE

Instituto Forymat

Adreça:

C. de la Princesa, 41
28008. Madrid

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h