Màster en Intervencions Autònomes Complementà...

Afegir a favorits
Infermeria

Màster en Intervencions Autònomes Complementàries en les Cures Infermeres

Semipresencial
88 setmanes
máster intervencions autònomes

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

1/10/2021 - 10/6/2023

Modalitat

Semipresencial

Horari

Divendres i dissabte (quinzenalment) de 9:30h a 14:00h i de 15:30h a 20:00h

Lloc

Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge. C / Feixa Llarga s/n - 08907 L'Hospitalet de Llobregat

Preu

3.940

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Presentació

IACCI

El creixent interès dels professionals de la salut pels criteris infermers no convencionals i la cerca cada cop més freqüent per part dels pacients de recursos terapèutics complementaris, fan necessària una formació acadèmica universitària de Màster en Infermeria Naturista que garanteixi una capacitació de qualitat per conèixer i practicar la infermeria naturista.

Les infermeres i infermers constitueixen un grup professional molt ben posicionat per oferir recursos naturals a través de les cures infermeres. S'han caracteritzat pel seu dinamisme i disposició per a la utilització dels instruments que siguin necessaris per millorar la salut de les persones. Conscients que la ciutadania recorre a aquestes formes d'atenció cada vegada amb més freqüència i de la necessitat de garantir-ne la qualitat, el col·lectiu infermer ha treballat fa molt de temps pel seu desenvolupament en el marc professional i disciplinari propi, pel disseny de propostes formatives en coherència així com pel seu reconeixement.

Des de la publicació del document del Col·legi Oficial d’infermeria de Barcelona (COIB) l'abril de 2004 amb el nom instruments complementaris de les cures d'infermeria, aquesta institució es posiciona respecte a les teràpies naturals i unifica posicions i criteris entre els professionals infermers. Aquest posicionament neix avalat per una llarga trajectòria d'exercici professional excel·lent del col·lectiu infermer i per una aposta decidida de formació en l’àmbit universitari.

De la mateixa manera, tot i que pel context sanitari on està especialment vinculada la professió d’infermeria ha fet aconsellable acceptar la denominació de «teràpies naturals» com a denominació comuna, que reconeix l'existència de diverses maneres d'entendre la persona, el diagnòstic, la malaltia i el tractament, relacionades amb la tradició de les diferents cultures i que condiciona criteris o opcions mèdiques i terapèutiques distintes, es recupera la denominació instruments complementaris de les cures infermeres pròpia de la professió infermera a Catalunya.

Així, s'entenen les teràpies naturals en el context professional infermer: com un conjunt «d'instruments» que complementen els altres mitjans i instruments convencionals que la infermera utilitza en l'exercici de la seva professió pel manteniment, promoció o conservació de la salut alhora que permet fer-ho des de diferents perspectives.

Són, doncs, per a les infermeres un mitjà per proporcionar cures infermeres, instruments imprescindibles pel desenvolupament professional de la infermeria, però com a instruments que són, així hem d'utilitzar-los, sabent que hi ha un objectiu final que transcendeix, que li dona sentit, que el justifica, que ens diu què volem aconseguir a través d'ells i que, per tant, ens diferencia de l'oferta professional d'altres professions sanitàries: les cures infermeres professionals.

És per a tot això que, en l’àmbit particular infermer i dins el context de les cures infermeres, les teràpies naturals en general, i de manera especial i específica, la perspectiva naturista, fa referència a instruments o mitjans que s'utilitzen en l'exercici de la professió infermera des de la perspectiva naturista per afegir cures professionals infermeres, necessàries per millorar el benestar de la persona, el manteniment i la promoció de la salut i necessaris per la resolució de problemes potencials o reals propis de la competència professional infermera.

Objectius

 • Adquirir la formació necessària per exercir com a infermer naturista, i també els coneixements que permetin incorporar el criteri naturista a les competències personals.
 • Ampliar el ventall de possibilitats preventives, diagnòstiques i terapèutiques, en tots els àmbits de l'atenció infermera.
 • Aprofundir l'estudi i la recerca de la infermeria naturista.

Acreditació acadèmica

Màster en Intervencions Autònomes Complementàries en les Cures Infermeres per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

En els mòduls 1, 2 i 3 es pot escollir entre presencialitat o virtualitat sincrònica.

Els mòduls 4 a 10 són presencials degut al seu caràcter pràctic.
 

1. Història, Bases Teòriques i Estímuls naturals
1.1. Història del naturisme

 • Història del Naturisme.
 • Què és el naturisme?
 • Filosofia del Naturisme.
 • Paradigma antic i nou.
 • Programa de cura naturista.

1.2. Models explicatius infermers

 • Història de les cures infermeres: des de l'inici de les cures fins al segle XIX. El segle XX, un canvi de paradigma.
 • Les diferents corrents de pensament infermer i la seva influencia en la infermeria naturista.
 • Models infermers i la seva coherència amb l'enfocament holístic.
 • Aportacions de les teòriques infermeres a la infermeria naturista.
 • Història de les aplicacions naturistes que han fet les infermeres en el desenvolupament propi per tenir cura.
 • Cap a un nou paradigma interactiu-integratiu.

1.3. Bases científiques de les teràpies energètiques

 • Conceptes clau per a comprendre la dimensió energètica de l'ésser humà segons els avenços científics actuals.
 • Canvi de paradigma a Occident, concepte de biocamp, el llenguatge de l'energia i els bloquejos energètics.

1.4. Estímuls naturals

 • Hidroteràpia: aigües mineromedicinals i termalisme. Tractaments utilitzant diferents tipus d'aigües i sistemes d'aplicació.
 • Talassoteràpia: tractaments amb aigua de mar i diferents tipus d'aplicacions.
 • Geoteràpia: tractaments amb diferents terres medicinals amb les seves propietats.
 • Helioteràpia: exposició al sol amb fins curatius i profilàctics.
 • Eoloteràpia: banys d'aire i d'aeroteràpia.
 • Climatoteràpia: aplicació de diversos estímuls naturals.

2. Alimentació Saludable
2.1. Energia i Nutrients

 • Concepte d'alimentació i de nutrició.
 • Concepte d'energia. Funcions de l'energia. Metabolisme Bassal. Aport energètic total (AET)
 • Definició de nutrició i d'alimentació. Diferencies i errors conceptuals.
 • Unitats d'energia en nutrició i dietètica.
 • Descripció de les necessitats energètiques i de nutrients.
 • Balanç energètic i regulació dels processos metabòlics.
 • Concepte de nutrient. Classificació i fonts alimentàries dels principals nutrients (hidrats de carboni, lípids, proteïnes, elements químics essencials, aigua i electròlits, vitamines i fibra).
 • Digestió dels aliments segons els continguts en nutrients.
 • Requeriments i recomanacions nutricionals per a l'adult sa (RDA, CDO, Ingestes Recomanades IR).
 • Dejú i conseqüències metabòliques.
 • Etiquetatge nutricional.

2.2. Els aliments

 • Concepte d'aliment.
 • Criteris de classificació. Grups d'aliments.
 • Concepte i criteris de valoració de la qualitat alimentària.
 • Super aliments: mite i realitat.
 • Valor nutritiu, digestibilitat, conservació i sistemes de cocció dels diferents aliments de cada grup: farinacis, fruites, verdures i hortalisses, làctics, carn, olis i greixos i d'altres.
 • Concepte de nous aliments: transgènics, funcionals (probiòtics i prebiòtics...)
 • Taules de composició d'aliments.

2.3. L'alimentació saludable

 • Concepte d'alimentació saludable de l'adult sa.
 • Principals relacions entre energia i nutrients.
 • Concepte de menú.
 • Formes d'alimentació tradicional i no tradicional (omnívor, vegà, vegetarià , flexivegà ...)
 • Comportament alimentari.
 • Principals errors alimentaris.
 • Consell alimentari.

2.4. Introducció a la dietètica humana

 • Nutrició i alimentació de la persona adulta sana.
 • Alimentació al llarg del cicle vital:
 • Valoració de l'estat nutricional (valoració, suport nutricional...)
 • Planificació de menús saludables al llarg del cicle vital.

2.5. Conceptes fonamentals del tractament dietètic

 • Introducció a la dietoteràpia: concepte i definició.
 • Factors a tenir en compte en la realització d'una dieta.
 • Interrogatori alimentari.
 • Elaboració de la dieta.
 • Paràmetres nutricionals i alimentaris de les dietes terapèutiques en les malalties de major prevalença: Síndrome metabòlic: epidemiologia, diagnòstic i tractament dietètic:
 • Altres dietes terapèutiques.

3. Fitoteràpia i Aromateràpia
3.1. Conceptes generals: definició de la fitoteràpia.
3.2. Nocions bàsiques: concepte de planta medicinal, droga vegetal, marcador, droga vegetal.
3.3. Història i antropologia de la fitoteràpia.
3.4. Farmacognòsia.
3.5. Principals principis actius.
3.6. Fitoteràpia basada en l'evidencia.
3.7. Recerca en fitoteràpia.
3.8. Aromateràpia

4. Reflexoteràpia Podal i Tècnica Metamòrfica
4.1. Definició i diferència entre Reflexologia i Reflexoteràpia. Diferents reflexoteràpies.
4.2. Una mica d'història.
4.3. Projecció de l'organisme humà en les diferents zones reflexes segons William Fitzgerald.
4.4. Dues escoles: Hanne Marquardt i Dobbs/Paratte/Poletti.
4.5. Mecanismes d'acció, beneficis i contraindicacions.
4.6. Tècnica, tractaments i significat de les possibles reaccions.
4.7. Maniobres de regulació.
4.8. Mapes generals de les zones reflexes segons Hanne Marquardt.
4.9. Zones reflexes de les mans per l'autocura.
4.10. Zones reflexes sistema osteomuscular.
4.11. Zones reflexes del cap, cintura escapular i dents.
4.12. Zones reflexes del sistema respiratori i cor.
4.13. Zones reflexes del sistema digestiu.
4.14. Zones reflexes del sistema urinari.
4.15. Zones reflexes del sistema reproductor.
4.16. Zones reflexes del sistema endocrí.
4.17. Zones reflexes del sistema limfàtic.
4.18. Zones reflexes del tronc segons Elisabeth Dicke.
4.19. Tècnica metamòrfica

 • Introducció a les Teràpies Naturals i Complementàries.
 • La Tècnica Metamòrfica com a eina infermera.

5. Drenatge Limfàtic i Massatge
5.1. Drenatge Limfàtic

 • Recordatori del sistema limfàtic.
 • Descriure els principis de la teoria del DLM.
 • Adquirir la pràctica dels moviments bàsics del DLM.
 • Descriure les indicacions i contraindicacions del DLM.
 • Realitzar el DLM segons la metodologia del treball.
 • Desenvolupar la tècnica dels moviments requerits en el DLM.
 • Mètodes preventius.
 • Pràctica exhaustiva dels tipus de moviments.

5.2. Massatge

 • Introducció històrica del massatge.
 • Definició i conceptes bàsics.
 • Manipulacions més importants i manera d'aplicar-les.
 • Principals indicacions i contraindicacions.
 • Condicions mediambientals i actitud del terapeuta.

6. Teràpies Energètiques: Reiki i Teràpia Floral
6.1. Reiki

 • El Reiki com a instrument per la prevenció i tractament de problemes de salut.

6.2. Teràpia Floral

 • Origen i descobriment de la teràpia floral de Bach.
 • Qui va ser Edward Bach. El seu Sistema Floral.
 • Abordatge emocional de la salut i la malaltia.
 • Acostament de les teories infermeres per comparativa a la filosofia del Dr. Bach.
 • Els 7 grups de remeis. Definició de les 38 flors de Bach. Com formular-les.
 • L'entrevista floral.
 • Aplicació de la Teràpia Floral com un instrument complementari en la relació d'ajuda de les cures infermeres en diferents àmbits de la professió.

7. Mindfulness, Sofrologia i Ho'oponopono
7.1. Mindfulness

 • Mindfulness en el món de la salut. Definició. Medicina infermeria ment-cos.
 • Introducció al Programa MBSR (Mindfulness Based stress reduction) de Jon Kabat Zinn, del centre mèdic Universitat de Massachussets, Worcester, EUA.
 • Resposta reacció a l'estrès; La importància de l'autocura; La gestió del temps; La comunicació conscient; Resiliència davant l'adversitat; La percepció i la realitat; Regulació emocional.
 • Mindfulness en la pràctica clínica. Mindfulness based stress reduction (MBSR). En la prevenció i tractament d'alguns trastorns mentals.

7.2. Sofrologia

 • Sofrologia i la seva història.
 • El mètode Caycedo.
 • Fonaments teòrics.
 • Sofrologia i infermeria.
 • Aplicacions de la Sofrologia dins les competències d'infermeria.
 • Pràctiques: Tècniques basades en la Relaxació Dinàmica de Caycedo i de diverses tècniques específiques.

7.3. Ho'oponopono

 • Què és Ho'oponopono?
 • Quines són les emocions, els patrons heretats i creences limitants?
 • Com utilitzar la tècnica del Ho'oponopono?
 • Responsabilitat i no culpabilitat.
 • Les 4 paraules, significat.
 • La Respiració Ha.
 • Meditació guiada.

8. Coneixements Introductoris d'Altres Teràpies
8.1. Musicoteràpia

 • Visió General de la Musicoteràpia (concepte, connexions i diferències amb altres disciplines, camps d'aplicació...)
 • Bases Teòriques de la Musicoteràpia (efectes de la música sobre l'ésser humà, característiques de la música com a eina terapèutica...)
 • Bases Metodològiques de la Musicoteràpia (procés d'intervenció, necessitats a tractar i objectius d'intervenció, tècniques i activitats musicoterapèutiques, instruments d'avaluació...)
 • Tècniques de Relaxació amb Música (efectes i funció de la música en la relaxació, criteris de selecció de música de caràcter relaxant...)
 • Anàlisi i comentari de casos clínics.
 • Experiències pràctiques.

8.2. Moxibustió, acupressió i auriculoteràpia

 • Introducció breu de la medicina tradicional xinesa.
 • Introducció en el sistema de meridians i punts d'acupuntura.
 • Introducció a l'acupressió.
 • Tècniques de l'acupressió.
 • Tractaments amb l'acupressió.
 • Introducció a l'auriculoteràpia.
 • Tècniques per a l'aplicació de l'auriculoteràpia.
 • Tractaments amb l'auriculoteràpia.
 • Introducció a la moxibustió.
 • Aplicació de la moxibustió.
 • Tècniques d'autocura.
 • Pràctiques.

8.3. Embolcalls

 • Introducció als diferents tipus d'embolcalls; Definició́, tipus, indicacions, material necessari, zones d'aplicació́, òrgans, procediment o tècnica d'aplicació́ i valoracions.

8.4. Artteràpia (Mediació artística)

 • Com actua la Mediació Artística.
 • Metodologies d'intervenció.

9. Treball Final de Màster

10. Recerca

Destinataris

Graduats o diplomats en Infermeria.

Professorat

Direcció

Dra. Ana Belén Fernández Cervilla
Infermera i doctora en Ciències Infermeres per la Universitat de Barcelona, Màster en Lideratge i Gestió de Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Medicina i Infermeria Naturista, impulsat pel Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona i el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb el suport de la UB i la Universitat Autònoma de Barcelona. Professora col·laboradora de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sra. Carolina Rebato Garay
Infermera. Experta en investigació. Màster en Infermeria Naturista per la UAB-UB. Membre de la Comissió de Teràpies Naturals del COIB.

Quadre docent

Sra. Pilar Andrés Santos
Infermera i experta en mindfulness.

Dr. Luis Ramón Basco Prado
Infermer. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Sra. Gemma Baulies Romero
Metgessa. Especialitat en Pediatra. Experta en Fitoteràpia i Aromateràpia. Màster en Medicina Naturista, UB. Postgrau en Homeopatia. Máster interuniversitari en Plantes Medicinals i Fitoteràpia (UB, UAB, COFB). Aromateràpia científica (COFB).

Sra. Montserrat Bayego Salvador
Infermera fisioterapeuta, naturòpata i antropòloga. Experta en reflexoteràpia podal i teràpia flora (Bach practioner). Postgrau intervencions autònomes d'infermeria per a un desenvolupament personal i professional. Teràpies naturals a EUI Santa Madrona.

Dra. Lucía Benito Aracil
Infermera i estadística. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Sra. Rosa Cabello Lázaro
Infermera. Experta en sofrologia. Mestria en sofrologia Caycediana. Institut Metgessa de Sofrologia Caycediana. Postgrau en Teràpies naturals occidentals i orientals. U. Ramón Llull. E.U. Blanquerna. Postgrau en Artteràpia. Universitat de Girona.

Sra. Wai Wai Cho Sum
Infermera. Experta en acupuntura i toc terapèutic. General Course on Acupunture, The International Acupunture Institute. Hong Kong. Cours of Acupunture, Jinan University. Faculty of medicine. Guangzhou. China. Postgrau en Teràpies Naturals, Escola Universitària d'Infermera i Fisioteràpia "Gimbernat" UAB. Postgrau Intervencions autònomes d'infermeria per a un desenvolupant personal y professional: Teràpies Naturals. EUI Santa Madrona.

Sra. Marina Clauzet Ferraz de Mello
Doctoranda a la Universitat de Barcelona. Màster en Art per a la transformació social, la inclusió i el desenvolupament comunitari: Mediació Artística. Llicenciada en Arquitectura. Artterapeuta Gestalt. Marma terapeuta. Professora de kundalini i hatha ioga.

Sr. Julio Cubilla Romero
Infermer. Expert en Homeopatia. Especialitat Infermeria de la feina. Màster en Homeopatia. Professor Institut Homeopàtic de Catalunya.

Dra. Mª Pilar Delgado Hito
Infermera. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Dra. Neus Esmel Esmel
Infermera docent i experta en Reflexologia i Flors de Bach.

Sra. Sandra Gómez Valor
Infermera. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona. Experta en Tècnica Metamòrfica. Màster en Infermeria Naturista per la UAB-UB, Màster en Coaching i Lideratge personal.

Sr. Carlos González Álvarez
Infermer i fisioterapeuta, expert en PNI.

Sra. Cristina Guardiola Arias
Infermera i experta en Aromateràpia.

Sr. Jaume Güell Picazo
Infermer. Expert en Reiki. Màster en Infermeria Naturista per la UAB-UB.

Sr. Ernest Guirao Bagan
Expert en Reiki. Fundador de l'associació Reiki Barcelona i professor. Màster Reiki els estils Usui, Tibetà, Karuna, Omnia.

Sra. Elena López Domènech
Infermera docent i experta en Intervencions Assistides amb Cavalls.

Sra. Elena Maestre González
Infermera i diplomada en Nutrició i dietètica. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Sr. Evarist March Salat
Biòleg i consultor botànic.

Dra. Patricia Martí Auge
Metgessa i Psicòloga. Experta en Musicoteràpia. Màster en Musicoteràpia, UB. Postgrau en Psicooncòloga, Institut Superior d'Estudis Psicològics i Postgrau en Teràpies Naturals, Escola Universitària d'Infermeria de Santa Madrona, UB. Professora de el Màster de Musicoteràpia de l'Escola Superior de Música de Catalunya - ESMUC.

Sra. Leonor Martin Monge
Infermera. Experta en Hidroteràpia de còlon. Màster en Homeopatia, Institut Homeopàtic de Catalunya. Postgrau en Medicina Naturista, Universitat Les Heures. Directora Gerent de Centre Mèdic de Rehabilitació SPAL.

Dra. Mª Antonia Martínez Momblan
Infermera. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Sra. Carolina Rebato Garay
Infermera i experta en recerca i bioenergètica. Màster en Infermeria Naturista per la UAB-UB.

Dra. Dolores Rodriguez Martí
Infermera docent i experta en recerca. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Dra. Marta Romero Garcia
Infermera. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Sra. Anna Ros Sanz
Infermera; Experta en drenatge limfàtic. Postgrau intervencions autònomes d'infermeria per a un desenvolupament personal i professional. Teràpies naturals a EUI Santa Madrona.

Sra. Nuria Rosell Reig
Infermera especialista en Psiquiatria. Experta en mindfulness. Postgrau en Teràpies naturals EUI Sta. Madrona. Instructora en el programa MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction).

Sr. Jordi Sagrera Ferrándiz
Metge. Expert en Massatge. Professor i Magister medicina manual i osteopatia en Universitat Complutense de Madrid. Director de l'Escola de Massatge Manual Dr. Sagrera Ferrándiz.

Sra. Eva María Sánchez Morales
Infermera assistencial i docent. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona. Experta en Tècnica Metamòrfica. Màster en Infermeria Naturista per la UAB-UB. Màster Universitari en Investigació en Infermeria i Salut. UIC.

Sra. Irene Santos Fernandez
Infermera docent, experta en Habilitats de Comunicació i Presentació en Públic, i Relacions Humanes.

Dra. Carme Terre Rull
Llevadora i docent. Escola d'Infermeria de la UB. Barcelona.

Sra. Esther Vernet Martin
Infermera. Experta en teràpia floral (Bach practioner), PNL i Ho'oponopono. Màster Practitioner PNL, Intel·ligència Emocional-Coaching.

Sra. Xesca Vilarrasa Fontsere
Infermera. Màster en Infermeria Naturista per la UAB-UB.

Descomptes

Amb la voluntat de facilitar-te l’accés a la formació, t’oferim la possibilitat d’aplicar descomptes en el moment de fer la matrícula. Els descomptes poden variar segons el tipus d'estudis o la titulació que vulguis cursar i el nombre de crèdits del programa en el qual et vols matricular, el col·lectiu, i la comunitat a la qual puguis acreditar la condició de beneficiari.

Posa’t en contacte amb nosaltres a través del formulari que trobaràs a la fitxa de la pàgina web i t’informarem àmpliament dels descomptes i facilitats de pagament que posem al teu abast.

COL·LECTIU AMB DESCOMPTE:

 • Alumni UB amb quota màster

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matrícula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes. L’aplicació dels descomptes no té caràcter retroactiu. Per poder beneficiar-te de qualsevol descompte ofert per l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona hauràs d’acreditar degudament que ets beneficiari abans de l’inici del curs. Si tens qualsevol dubte, no dubtis a consultar amb una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com en línia) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.

Contacte

Escola d’Infermeria - Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Campus de Ciències de la Salut de Bellvitge
Pavelló de Govern, 3ª Planta. Despatx 342.
Feixa Llarga, s/n
08907 – L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Mireia Garcia
E-mail:  mgarciac@il3.ub.edu

+34 934.031.361

Horari: De dilluns a dijous de 10h a 13h i de 16h a 18h. Divendres de 10h a 14h.