Màster Internacional en Construction Project ...

Afegir a favorits
Medi ambient i sostenibilitat

Màster Internacional en Construction Project Management

Online
58 setmanes
cursos zigurat

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

15/11/2021 - 23/12/2022

Modalitat

Online

Preu

8.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Al Màster Internacional en Construction Project Managements'adquireixen les competències necessàries per exercir la Direcció de Projectes a l'àrea de la construcció, i la capacitat de gestionar-los des de la seva concepció i planificació fins al control de la seva execució.

El contingut del màster s'ha dissenyat seguint l'estàndard mundial per a la direcció de projectes desenvolupat pel PMI: la Guia dels Fonaments per a la Direcció de Projectes, coneguda com a PMBOK. A més, s'han incorporat les tecnologies d'última generació que estan revolucionant el paradigma de la construcció: s'aplicarà la metodologia BIM durant les fases de planificació i control del projecte, es treballarà la coordinació i gestió del projecte perquè obtingui la certificació LEED, es coneixeran les noves formes de contractació col·laboratives IPD i es posarà en pràctica la filosofia Lean Construction.

Cada vegada més, l'eficiència i l'optimització de recursos en els projectes marquen la diferència, i els Project Manager són l'eix principal per a la consecució dels objectius plantejats pel promotor i / o propietari.

Objectius

 • Analitzar els diferents mètodes de contractació d'obres i legislació en matèria de construcció.
 • Simular processos constructius mitjançant el programari més avançat.
 • Construir la Work Breakdown Structure (WBS) o l'Estructura de Descomposició del Treball (EDT) d'un projecte de construcció mitjançant la seva correcta anàlisi.
 • Efectuar la planificació i programació d'una obra de construcció amb criteris tècnics, econòmics i de valoració de riscos.
 • Analitzar estratègies de seguretat i salut laboral en la construcció.
 • Analitzar els aspectes tècnics bàsics involucrats en la inspecció d'obres.
 • Estudiar, a partir de casos pràctics, les diferents metodologies de control de projectes, índexs de gestió i maneig de programari.
 • Adquirir destreses per a l'elaboració de pressupostos d'obra a través de diferents eines.
 • Realitzar el control integrat d'una obra de construcció mitjançant la metodologia BIM.

Tres raons per escollir-lo

 • CONVERTEIX-TE EN CONSTRUCTION PROJECT MANAGER. Un bon Project Manager és capaç de generar un gran benefici en els projectes que lidera. Aquest perfil al sector de la construcció, a més d'assumir grans responsabilitats, està recompensat amb alts sous.
 • CERTIFICACIÓ PMPⓇ DEL PMI. Aquest màster està dissenyat amb la mateixa estructura que la guia estàndard internacional de Project Management, el conegut PMBOK, fonamental per conèixer i aplicar les normatives mundials en direcció de projectes. Això et prepararà per obtenir la certificació oficial PMPⓇ, la qual cosa aportarà un valor afegit i diferencial al teu perfil professional.
 • GESTIÓ DE PROCESSOS AMB BIM. A causa de l'alta demanda de BIM en el sector de la construcció internacional, aquest programa prepara l'alumne per adaptar-se a aquesta nova tendència, que aprendrà a integrar-se en un projecte BIM, gestionant tots els processos i fluxos d'informació.

Acreditació acadèmica

Màster Internacional en Construction Project Management per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. PMI - Iniciació del projecte de construcció

1.1. Legislació aplicable en matèria de construcció

 • Acords i consideracions inicials KOM i SLA
 • Aspectes tècnics i legals en la construcció

1.2. Anàlisi de sistemes constructius

 • La naturalesa de les operacions de construcció
 • Mètodes de simulació
 • Mètode teòric de simulació (Cyclone)

1.3. Simulació de processos constructius mitjançant la utilització del programari Arena Simulation

 • Realització d'exemples pràctics de simulació

1.4. Models internacionals de gestió de projectes

 • Models internacionals de gestió de projecte: ICB, PRINCE2, BS6079, DIN 69900, XLPM i ISO 21500
 • Metodologia de gestió PMBOK

1.5. El Triangle de Talent segons el PMI

 • Triangle de Talent del PMI
 • Acta de constitució del Projecte

2. IPD / OB - Planificació del projecte de construcció

2.1. Estudi de costos del projecte de construcció

 • Procés de planificació

2.2. Gestió de recursos, cronograma i abast del projecte de construcció

 • Pla de gestió del cronograma
 • Metodologia de planificació i programació
 • Desenvolupament del cronograma de costos

2.3. Temporització dels models digitals de construcció. integració

 • BIM 3D-4D. SynchroPro-Revit

2.4. Estratègies de comunicació, negociació i persuasió

2.5. Programació d'obra mitjançant el programari Microsoft Project

 • Planificació de projecte amb Microsoft Project

2.6. Gestió de qualitat, recursos humans, comunicacions i adquisicions

 • Gestió de qualitat
 • Gestió de comunicacions
 • Gestió dels interessats
 • Gestió d'adquisicions
 • Gestió dels recursos del projecte

2.7. Elaboració de pressupostos d'obra mitjançant el programari Arquímedes de CYPE

 • Introducció a Arquímedes
 • Crear pressupost
 • Modificar i gestionar pressupostos
 • Complements d'Arquímedes
 • Estudis comparatius d'ofertes
 • Certificacions
 • Llistat i sèries de llistats

2.8. Integració BIM 3D-5D. Arquímedes CYPE-Revit Autodesk

 • Introducció al mòdul de connexió amb Revit
 • Extracció d'amidaments
 • Notes clau

2.9. Mètodes de contractació col·laboratius, BIM Execution Pla (BEP)

2.10. Integrated Project Delivery (IPD)

2.11. Open Books

3. BIM / VDC - Execució de projectes de construcció
3.1. Virtual Design and Construction (VDC). Pre-construcció BIM i constructibilitat
3.2. Estratègies de seguretat i salut
3.3. Simulació BIM de proteccions col·lectives en l'obra
3.4. Introducció a la Inspecció d'Obres de Moviment de Terres, Formigó Armat, Acer i Instal·lacions
3.5. Control de qualitat en projectes de construcció
3.6. Elaboració de manual de procediments de control de qualitat

4. LEAN / LEED - Seguiment i control de projectes de construcció

4.1. Mètodes de monitorització i control de projectes

 • El control de projectes de construcció
 • Control en la gestió d'integració
 • Control en la gestió de l'abast
 • Control en la gestió de costos
 • Control en la gestió de comunicacions
 • Control en la gestió de riscos
 • Control en la gestió d'interessats

4.2. Control de projectes mitjançant la utilització del programari Microsoft Project

 • Monitorització i control de projectes amb Microsoft Project

4.3. Control de qualitat en projectes de construcció

 • Control i assegurament de la qualitat
 • Aplicació del control de qualitat en la construcció

4.4. Elaboració de manual de procediments de control de qualitat

 • El manual de control de qualitat
 • Disseny de manual de control de qualitat
 • Assaigs de control de qualitat en la construcció
 • Pla de mostratge per a proves de control
 • Gràfics de control

4.5. Direcció de projectes sota la filosofia Lean Construction

 • Lean Construction
 • Toyota
 • Continuous Improvement
 • Integrated Project Delivery (IPD)
 • Sistema Last Planner System (LPS)
 • Casos d'estudi

4.6. Criteris de gestió en projectes sota certificació LEED

 • Generalitats sobre el protocol LEED
 • La problemàtica ambiental i instruments d'avaluació energètica
 • Cas d'estudi

5. Final de Màster - Projecte de construcció

5.1. Lliurament final d'obra

 • Aspectes tècnics i legals en el tancament d'un projecte de construcció

5.2. BIM As-Built. Preparar el model digital per al Facility Management (FM) i Asset Management (AM)

Destinataris

Professionals iberoamericans del sector de l'arquitectura, l'enginyeria civil i les infraestructures amb interès a convertir-se en gestors de projectes amb les competències que reclama el sector de la construcció a escala mundial. 

Sortides professionals

Professional especialitzat en planificar, desenvolupar i controlar un projecte constructiu. Es tracta d'un perfil orientat a la presa de decisions i amb capacitat per coordinar els diferents especialistes que intervenen en el projecte. En definitiva, s'encarrega de la gestió holística de tot el cicle de vida del projecte des de l'inici fins al final.

 • Direcció d'Execució d'Obra
 • Consultoria en Direcció de Projectes
 • Especialista en metodologia LEAN en projectes de construcció
 • Especialista en metodologia BIM en projectes de construcció
 • Especialista en contractes col·laboratius IPD en projectes de construcció

Professorat

Direcció

Sra. Yiselle Bonucci
Enginyera civil M.Sc. i Project Manager. Directora d'Arquitectura a la Universitat Internacional SEK (Equador). M.Sc. en Management de la Construcció amb més de 15 anys d'experiència laboral en l'àrea d'Execució i Inspecció d'Obres per al sector públic i privat.

Sr. Ignasi Pérez Arnal
Arquitecte i MBA. CEO & Fundador de BIM Academy. Expert en la creació, desenvolupament, internacionalització i comunicació de programes de formació, productes i serveis BIM. Director de continguts de l'esdeveniment referent d'Europa del sud, l'European BIM Summit. Ha dirigit i impartit en més de 20 institucions especialitzades, formacions especialitzades en la implementació BIM.

Quadre docent

Sr. Edinson Guánchez
Enginyer civil M.Sc. PMP. Project Manager Consultor en Planificació, Programació i Control de Projectes amb més de 15 anys d'experiència en l'àrea de Gerència de Projectes i Gerència d'Operacions per al sector industrial. Especialista en l'àrea d'Enginyeria Estructural i Enginyeria Geotècnica.

Sr. Ergio Bell Grippi
Enginyer civil M.Sc. M.Sc. en Gerència de Projectes de Construcció en la Loughborough University, al Regne Unit. Especialista en la filosofia Lean Construction. Autor de publicacions i tutor extern de projectes d'investigació relacionats amb la gerència de projectes, el Lean Construction i la Construction Benchmarking. Membre del Chartered Institute of Building (CIOB).

Sra. Lluna Cara
Arquitecta, M.Sc. M.Sc. en Disseny Tecnològic i Ambiental al Politècnic de Milà (Menció Cum Laude). Especialista en certificacions energètiques i en dissenys arquitectònics amb enfocament LEED. Professora titular a la Universitat Internacional SEK a Quito (Equador).

Sr. Alfonso Gallardo
Enginyer civil M.Sc. M.Sc. en Gerència de Construcció i especialista en Enginyeria Estructural. Expert en l'execució d'obres i la gerència de projectes de construcció d'edificacions per a empreses públiques i privades.

Sr. Heriberto Echezuría
Enginyer civil (PhD, M.Sc.). M.Sc. en Enginyeria de Construcció per la Universitat de Stanford (Estats Units). Ha desenvolupat procediments de construcció per a la indústria petroliera i petroquímica, així com sistemes de control d'execució d'obres per al sector industrial i manufacturer.

Sr. Francisco Soto
Enginyer civil M.Sc. Enginyer consultor de projectes d'enginyeria, construcció i estudis patològics estructurals. Taxador professional. Ha desenvolupat models de simulació de processos constructius cíclics per al sector industrial i de projectes immobiliaris.

Sr. Bernardo García
Enginyer hidròleg. PMP. Project Management Professional amb més de 25 anys d'experiència, especialitzat en Direcció de Projectes i Obres. Consultor per a empreses de construcció i en el sector Oil & Gas. Consultor i formador de temes de certificació en Project Management Professional (PMP).

Sr. Manuel Jiménez Bahri
Enginyer industrial M.Sc. Consultor d'empreses en l'àrea de Qualitat, Productivitat i Logística. Professor de la Facultat d'Enginyeria Industrial, director d'Administració de la Facultat d'Enginyeria UC.

Sr. José Antonio Rodríguez
Enginyer civil. Professor universitari, consultor en estimació de costos per a obres de construcció i calculista d'estructures. Expert en gerència de pressupostos.

Sr. Luis Ávila
Enginyer civil. Expert en l'elaboració i coordinació de projectes, en les àrees d'arquitectura, factibilitat econòmica, gerència administrativa, gestió i pressupostos, anàlisi de preus unitaris, control i inspecció d'obres. Expert BIM en modelatge arquitectònic, estructural i MEP d'edificacions.

Sr. Eliud Hernández
Enginyer civil M.Sc. Consultor de projectes d'enginyeria amb àmplia experiència en la gerència i l'execució d'obres per al sector de l'edificació i industrial, tant en l'àmbit públic com en el privat. Professor del Departament de Resistència de Materials de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Sr. Elmer Muñoz
Enginyer civil i BIM Manager. Docent en aplicacions per ATCs d'Autodesk amb més de 20 anys d'experiència, especialització en ciència i tecnologia. CEO a Exergia BIM Panamà, amb més de 100.000 m2 en modelatge per a projectes industrials. 

Descomptes

Per consultar les diferents possibilitats de beques, t'has d'adreçar a:

Zigurat Global Institute of Technology

Web: https://www.e-zigurat.com

Telf: 911091510

Contacte

Zigurat Global Institute of Technology

Adreça:

Carrer Almogàvers 66, 2ª planta
08018. Barcelona

E-mail: info@e-zigurat.com
Web: https://www.e-zigurat.com/es/