Màster en Psicoteràpia de Grups i Psicodrama

Afegir a favorits
Salut i social

Màster en Psicoteràpia de Grups i Psicodrama

Semipresencial
115 setmanes
psicodrama terapia grupal

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Tipus de curs

Màster

Idioma

Català i Castellà

Dates

21/10/2022 - 31/12/2024

Modalitat

Semipresencial

Horari

- 20 dimecres de 18h a 21:30h, - 20 divendres de 18h a 22h, - 20 dissabtes de 10h a 14h i de 15h a 20h, tots de freqüència mensual. I 55 hores de pràctiques en horaris a convenir.

Lloc

GRUP. c/ Duquessa d’Orleans 28 - 08034 Barcelona

Preu

6.440

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

El psicodrama va ser creat per Jacob Levy Moreno l'any 1910 a Viena. Veiem al llarg de la història, a més a més del morenino, el desenvolupament de diverses modalitats de psicodrama: psicoanalític, gestàltic i sistèmic. El psicodrama també és precursor de diferents tècniques de gran difusió que utilitzen la dramatització i els recursos creatius com la teràpia gestalt, tècniques de modelatge en psicoteràpia sistèmica, dramatització en les constel·lacions familiars, escenateràpia, dramateràpia, dansateràpia, art-teràpia, psicodrama pedagògic, teatre social i gestió i anàlisi d'organitzacions. 

Pel que fa a la psicoteràpia de grup, hi ha hagut durant el segle passat diversos i importants desenvolupaments amb els quals el psicodrama s’ha enriquit (Slavson, Bion, Foulkes, Pichon-Rivière, Anzieu, Kaës). La teoria del cos en psicodrama, la teoria de l'escena en psicoteràpia i la psicopatologia psicodramàtica venen a completar les grans unitats temàtiques que formen part de la formació teòrica del programa. La psicoteràpia de grup aprofita les forces de la dinàmica grupal (cohesió, participació, suport mutu i les característiques grupals de la ment humana) per generar processos de transformació en els diferents camps d'aplicació.

L'escissió que la cultura propicia entre el cos i la ment, entre el pensament i l'acció, ha anat generant els seus efectes i amb el psicodrama descobrim una manera d'apropar aquests mons dividits. La psicoteràpia de grup i el psicodrama constitueixen una articulació d'instruments que considerem de gran valor en els camps de la transformació terapèutica i social.

En relació amb la formació pràctica, es desenvolupen diversos entrenaments: actoral, en direcció escènica, de teatre amb objectes, de l’ús de tecnologies, del rol de director i jo-auxiliar de psicodrama i del rol de psicoterapeuta de grup. Es realitzen simulacions de casos en les diferents aplicacions del psicodrama i la psicoteràpia de grup.

Objectius

Estudi teòric i entrenament tècnic en psicoteràpia de grup i psicodrama que permetin desenvolupar tasques de prevenció, atenció i rehabilitació en el camp de la salut mental.

Tres raons per escollir-lo

 • Titulació atorgada per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona amb la presència d'un experimentat equip docent provinent dels camps de la salut mental, l'art i l'empresa.
 • Salut mental: respon a la creixent demanda d'especialistes en tècniques de grup i psicodrama en salut mental, educació i comunitat. Inclou una sòlida formació teòrica, un actiu entrenament tècnic i pràctiques institucionals per al compliment de la tasca de coordinador de grups i de psicodramatista.
 • Organitzacions i empreses: respon a la creixent demanda d'especialistes en tècniques per organitzar i gestionar equips de treball i desenvolupar la creativitat, el funcionament i la comunicació interna. Es duen a terme pràctiques en organitzacions i empreses.

Acreditació acadèmica

Màster en Psicoteràpia de Grups i Psicodrama per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Teoria i tècnica en grups i psicodrama

1.1. Teoria de la psicoteràpia de grup i del psicodrama clàssic i actual. Es desenvoluparan conceptes fonamentals de la teoria i la tècnica psicodramàtica.

 • Història de la psicoteràpia de grup i el psicodrama.
 • Teoria psicodramàtica.
 • Teoria dels grups.
 • Teoria de l'escena.
 • Teoria del cos en psicoteràpia
 • Teoria dels objectes en psicodrama.

1.2. Tècnica i entrenament psicodramàtics. Es realitza un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de psicodramatista.

 • La sessió de psicodrama.
 • L’equip psicodramàtic.
 • Tècniques psicodramàtiques.
 • Entrenament en coordinació de grups.
 • Entrenament corporal.
 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.

2. Aplicacions dels grups i psicodrama

2.1 Aplicacions de les tècniques en grup i psicodrama. Es desenvoluparan els conceptes fonamentals i les tècniques d’aplicació del psicodrama.

 • Psicodrama psicoanalític.
 • Neurosis, patologies frontereres, psicosis i malaltia psicosomàtica.
 • Psicodrama en nens i adolescents. Psicodrama de parella, famílies i grups preformats.
 • Psicodrama individual. Psicodrama en la comunitat

2.2. Entrenament del rol de psicoterapeuta de grup i psicodramatista. Es realitzarà un entrenament pràctic per a la instrumentació de rol de Psicoterapeuta de grup i de Psicodramatista: entrenament en coordinació de grups, actoral, corporal i de direcció escènica.

 • Entrenament actoral en psicodrama.
 • Direcció escènica en psicodrama.
 • Role playing per al entrenament dels rols de Psicoterapeuta de grup i de Director i Jo-Auxiliar de Psicodrama en diverses aplicacions.
 • Eines fonamentals de metodologia d’investigació.

2.3. Presentació de treballs.

3. Teoria i tècnica avançades en psicoteràpia de grups i psicodrama

3.1. Seminari teoricotècnic avançat que discorrerà bàsicament sobre dos eixos temàtics:

 • Les escenes temudes del coordinador de grups i del psicodramatista
 • La integració de conceptes teòrics i la seva instrumentació tècnica

4. Tallers de tècnica
4.1. Taller de Teatre de Figures i Psicodrama. Teoria dels Objectes en Psicodrama: objecte intermediari i intraintermediari, objecte transicional i objecte protèsic. La titella i els objectes. Aplicacions en les diferents psicopatologies i en els diferents camps de treball (salut mental, ensenyament, treball social i comunitari).
4.2. Taller sobre el cos i l’espai en grups i psicodrama. Imatge del cos i imatge inconscient del cos. Cos, paraula i acció. Teoria de la representació: la representació psíquica (representació de cosa, representació de paraula, representació de l’acció) i la representació en l’espai escènic.
4.3. Taller d’arts plàstiques en grup i psicodrama. Introducció a la teoria i la tècnica del treball amb la representació plàstica en grups i psicodrama.
4.4. Taller de teatre i psicodrama.

 • Introducció a la teoria i la tècnica de l’escena en grups i psicodrama.
 • Escenificació de la vida psíquica. El teatre de la ment. Persona, rol i personatge. El text i l’acció dramàtica en les diferents patologies i en las diferents etapes evolutives: bogeria, ficció i realitat.

4.5. Taller de màscares i improvisació. Teoria i tècnica de la improvisació i la màscara. La màscara com a objecte intermediari i intraintermediari. La màscara corporal i la màscara teatral. Corporització del rostre i rostrificació del cos. Definició d’escenari transicional i d’escenari corporal.

5. Pràctiques institucionals i d’investigació.

6. Teoria i tècniques avançades en grups i psicodrama 2
6.1. Aprenentatge de rols. Jocs dramàtics.
6.2. Teatre de figures.
6.3. Processos de transformació en les persones i els grups.
6.4. Models d'anàlisi grupal.
6.5. Tècniques de creació plàstica i de representació gràfica.
6.7. Modalitats de lideratge grupal.
6.8. Dinàmica d'una sessió de psicodrama.
6.9. El teatre terapèutic. Escenografies de la vida quotidiana.
6.10. Psicodrama corporal. Imatge del cos.
6.11. Teoria del subjecte i teoria de l’objecte.
6.12. La intersubjectivitat en els grups terapèutics i les relacions internes en els grups de treball.

7. Teoria i tècniques en diverses psicoteràpies
7.1. Psicoteràpies estratègiques.
7.2. Psicoteràpia psicoanalítica breu.
7.3. Psicoteràpies online.
7.4. Psicoteràpies constructivistes.
7.5. Psicoteràpia sistèmica.

8. Estructuració del rol de psicoterapeuta de grups i psicodramatista
8.1. Escenes nuclears del coordinador de grup i psicodramatista.
8.2. Treball de coordinació de grups i psicodrama a partir de casos clínics.

9. Pràctiques institucionals i privades

10. Treball de final de màster

Destinataris

Graduats, llicenciats o diplomats en estudis vinculats al camp de la salut, la salut mental, l'educació, les arts i l'empresa.

Durant les entrevistes d'admissió es valoren altres titulacions i desenvolupaments curriculars de manera individual. S'estudien individualment les titulacions adequades per a les diverses especialitzacions:

 • Salut Mental
 • Organitzacions i Empreses.

 

Professorat

Direcció

Dr. Raúl Vaimberg Grillo
Metge psiquiatre. Doctor en Psicologia per la UB. Màster en Societat de la Informació per la UOC. Psicodramatista, psicoanalista i psicoterapeuta. Director de GRUP. Membre de la IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes). Membre de la FEAP. Membre de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG). Membre de l’Asociación Española de Psicodrama (AEP). Membre d’IPSI Formació. Membre de CRAPPSI. Docent en temes de psicodrama, psicoanàlisi i psicoteràpia de grup des de l'any 1985. Ha realitzat diverses publicacions, entre les quals destaquen Psicoterapia de grupo, psicoterapia de grupo online (2012) i Psicoterapia de grupo y psicodrama (2015). 

Quadre docent

Sr. Lluís Albaigès Sans
Llicenciat en Medicina per la UAB. Especialista en psiquiatria, psicoterapeuta d'orientació psicoanalítica, consultor de grups i organitzacions, coordinador docent de la unitat de medicina familiar i comunitària entre 1990 i 2000, docent i supervisor de la formació de psicoterapeutes del CEPP, consultor i docent a l'IES sobre teràpia familiar i grupal entre 2000 i 2008, cap clínic i cap de servei en el centre de salut mental de l'Hospitalet i, des de 2010, director de l'àrea assistencial en salut mental comunitària de l'Hospitalet. Actualment també és president de la Secció Col•legial de Metges Psiquiatres i membre de la Junta de l'FCCSM.

Dra. María Teresa Anguera Argilaga
Catedràtica en Metodologia de les Ciències del Comportament de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona. Llicenciada en Psicologia i Dret (1997) per la Universitat de Barcelona i doctora en Psicologia per la mateixa universitat. A la Universitat de Barcelona ha impartit docència a tots els nivells i de diverses assignatures metodològiques. També ha impartit classes de doctorat, màster i postgrau en diverses universitats d'Espanya i Portugal. Ha realitzat diverses publicacions a Espanya i a l'estranger. A part d'altres treballs menors, destaca l'autoria/coautoria de 20 llibres, 80 capítols de llibres i 92 articles en revistes científiques. Coordina el Grup de Recerca i Innovació en Dissenys (GRID): tecnologia i aplicació multimèdia i digital als dissenys observacionals, reconegut per la Generalitat com a Grup de Recerca de Catalunya.

Sr. Raimon Àvila Castells
Llicenciat en Dansa Contemporània per l'Institut del Teatre de Barcelona. El 1983 completa els seus estudis a l'escola Mudra, de Maurice Béjart, a Brussel•les. Des de 1988 imparteix classes de tècniques de consciència corporal, moviment i taller d'interpretació a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de l'Institut del Teatre de Barcelona i a l'Escola Superior de Música de Catalunya. És autor de Jirí Kylian. Somniador de danses (2003) Moure i commoure: Consciència corporal per a actors, músics i ballarins (2011) i Impulsos, emoció i qualitat de moviment a l'intèrpret escènic (2016).

Sr. Andrés Bartos Amory
Graduat universitari en Art i Disseny de l'Escola Massana a Barcelona i la UDK a Berlín. Els últims sis anys ha treballat com a editor, productor i realitzador audiovisual a més de fer classes de muntatge i producció. Juntament amb Raúl Vaimberg van crear el taller de Cinema Interior en GRUP, una aproximació al psicodrama des de l'òptica del cinema.

Dr. Joan Manuel Blanqué López
Metge. Psiquiatre. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. Coordinador de la secció de formació de dinàmica grupal de l'Associació Catalana de Psicoteràpia Psicoanalítica. Organitzador de seminaris experiencials. Excoordinador del programa de Psicosis Incipient del Centre de Salut Mental de Montjuïc de la Fundació Hospital Sant Pere Claver.

Sra. Elena Blaya Boronat
Mestra de primària per la Universitat de Barcelona. Experta en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per l’IL3-Universitat de Barcelona. Treballa en l’elaboració de materials didàctics i amb diferents col•lectius per al descobriment de les pròpies capacitats comunicatives i creatives.

Sra. Vicenta Bosch Ayala
Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Marketing. Màster en Comerç Internacional. Directora de l’Oficina de Promoció Econòmica de la Generalitat de Catalunya a Londres. Postgraduada en Big Data. Actualment és consultora internacional en seguretat de productes.

Sr. Andreu Carandell Gottschewsky
Actor, director i dramaturg. És especialista en tècniques de Teatre de l'Oprimit i professor de Tècniques Actorals i Creació Col•lectiva de l'Institut del Teatre. Ha treballat en els grups de teatre visual Teatre Curial, La Fanfarra i Comediants, fins que el 1989 funda la companyia de titelles Turruquena. Ha estudiat Teràpia d'Integració Psicocorporal i Biodinàmica Craneosacral. Ha estat docent a Alemanya, Corea, Japó, Brasil i Letònia.

Dr. José Antonio Estévez Araujo
Llicenciat en Filosofia i Doctor en Dret per la Universitat de Barcelona i catedràtic de Filosofia del Dret en aquesta mateixa universitat. Ha publicat, entre altres, els llibres Schmitt en Weimar (1988), La constitución como proceso y la desobediencia civil (1994), El revés del Derecho (2006), El libro de los deberes (2013) i La democracia en bancarrota (2015). Actualment dirigeix l’equip d’investigació reconegut de Filosofia del Dret de la Universitat de Barcelona.

Sr. Ricard Frigola
Llicenciat en Economia i Empresa i MBA per la Universitat de Barcelona. MBA European Health Leadership pel Kings Fund College of London. CEO del Comitè Organitzador Olímpic Barcelona 1992 (COOB’92, S. A.). Gerent de l’Ajuntament de Barcelona i Gerent Adjunt de l’Hospital Vall Hebron. Actualment és professor del Màster de Polítiques i Regulació de Sectors Econòmics de la Universitat de Barcelona. Director de Relacions Institucionals i Ciutadanes d’AGBAR, després de sis anys com a CEO de SUEZ AGBAR a Rio de Janeiro (Brasil), on ha liderat projectes en el sector de l’aigua. També és vicepresident de la Cambra de Comerç Brasil-Catalunya.

Dra. Elida Cora Fueguel de Kaminker
Llicenciada en Ciències de l'Educació per la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 1974. Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona, 1997. Ha publicat els llibres Interacción en el aula (2000), Innovemos el aula: creatividad, grupo y dramatización (amb Maria Rosa Montolui, 2000), Las ludotecas: Instituciones de juego de María Borja (col•laboració, 2000) i El malestar docente: propuestas para reducir el estrés del profesorado (amb Maria Rosa Montoliu, 2005).

Sr. Lluís Graells Montserrat
Diplomat en Mim i Pantomima i graduat en Art Dramàtic en l’especialitat de Direcció i Dramatúrgia per l’Institut del Teatre. Expert en Tècniques de Grup i Psicodrama per l’IL3-UB. Director artístic (de 1998 a 2015) del Festival internacional de Mim i Teatre Gestual COS de Reus. Creador i responsable (de 2013 a 2015) del Giny, el Centre de les Arts Gestuals i del Circ de Reus. Professor de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de l’Institut del Teatre de Barcelona, en les especialitats d’Interpretació i Direcció i Dramatúrgia. Col•labora amb l’AIDAS de Versailles i la Cie. Pas de Dieux de París en els seus programes de formació des de 2008.

Sra. Marissa Josa Armengol
Actriu. Professora de tècnica de veu i interpretació a l'Institut del Teatre de Barcelona.

Sr. Alberto Jaime Kaminker
Llicenciat en Economia per la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Funcionari diplomàtic del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Cap de l’Oficina Comercial de l’ambaixada de la República Argentina a Polònia. Cònsol General de la República Argentina a Barcelona. Ministre Conseller de l’ambaixada de la República Argentina a França. Encarregat de Negocis de l’ambaixada de la República Argentina a Nigèria. Ambaixador de la República Argentina al Vietnam.

Sra. Mónica Lombardo Cueto
Professora d'expressió corporal (Escola Nacional de Dansa de Buenos Aires). Jo-auxiliar de Psicodrama i Psicodansa (Associació Argentina de Psicodrama i Psicoteràpia de Grup). És autora de Psicoterapia de grupo y psicodrama (2015).

Sra. Marta Mercadé Figueras
Educadora social i antropòloga. Especialista en Educació, Creativitat i Resolució de Conflictes. Desenvolupa amb l’Associació Creart projectes educatius a través de l’art en diferents àmbits i actualment també col•labora en la direcció de l’Escola Traç (centre d’expressió plàstica).

Sr. Tom Morgenstern
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Ramón Llull. Màster en Direcció de Comunicació per la UAB. Actualment director de comunicació de l’empresa d’organització d’esdeveniments esportius Marnaton. CEO i fundador de l’agència OW Comunicación Creativa. Professor d’Advertising and Multimedia Online Marketing a la ESERP Business School. Amplia experiència en el món del periodisme, als departaments d’informatius d’emissores com Ràdio Flaixbac, Radio Nacional i Onda Cero, essent en aquesta última redactor i responsable de la secció de societat.

Sr. Xavier Paijà Carpi
Llicenciat en Medicina per la URV. Especialista MIR en Medicina Interna en el Hospital Universitari Vall d’Hebron. Màster en Gestió Clínica per ESADE.

Sr. Antonio Simón Rodríguez Martínez
Llicenciat en Art Dramàtic. Professor de l'Institut del Teatre de Barcelona (direcció d'actors i tallers d'interpretació). Professor del MUET (Màster Universitari d'Estudis Teatrals, UAB). Màster en Psicoteràpia Analítica Junguiana por la UAB.

Sr. Josep Tous Andreu
Llicenciat en Veterinària. Màster en Direcció d’Empreses i Organitzacions. Diplomat en Direcció General per l’IESE. Expert en Gestió de Grups i psicodrama. Actualment divideix la seva activitat en la consultoria internacional en protecció al consumidor i la consultoria en gestió de grups en les empreses.

Dr. Raúl Vaimberg Grillo
Director del programa. Metge psiquiatre. Doctor en Psicologia per la UB. Màster en Societat de la Informació per la UOC. Psicodramatista, psicoanalista i psicoterapeuta. Director de GRUP. Membre de la IAGP (International Association for Group Psychotherapy and Group Processes). Membre de la FEAP. Membre de la Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG). Membre de l’Asociación Española de Psicodrama (AEP). Membre d’IPSI Formació. Membre de CRAPPSI. Docent en temes de psicodrama, psicoanàlisi i psicoteràpia de grup des de l'any 1985. Ha realitzat diverses publicacions, entre les quals destaquen Psicoterapia de grupo, psicoterapia de grupo online (2012) i Psicoterapia de grupo y psicodrama (2015).

Sra. Lara Vaimberg Lombardo
Psicòloga Clínica. Màster Universitari en Psicologia General Sanitaria per la Universitat Ramón Llull. Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per la Universitat de Barcelona. Membre de GRUP, servei de psicoteràpia. Té experiència en serveis públics d’atenció precoç (CDIAP del Maresme). Terapeuta de grups de nens i adolescents mediats amb videojocs a FOCUS. Participació en projectes d’investigació sobre infància, grups terapèutics i Trastorns de l’Espectre Autista.

Sra. Tali Vaimberg Lombardo
Metge psiquiatra per la Universitat de Barcelona, psicoterapeuta especialista en infància i adolescència. Màster en Psicoteràpia Psicoanalítica aplicada a la xarxa pública per la Universitat de Barcelona. Postgrau en Psicoteràpia de Grup i Psicodrama per l’IL3-UB. Membre de GRUP a l’àrea clínica treballant amb nens i adults. Ha realitzat treball especialitzat en l’àmbit del Trastorn de l’Espectre Autista i la psicosi. Psiquiatra del centre especial i terapèutic Carrilet. Supervisora de grups del Centre Pilot Sant Just.

Sra. Begonya Vázquez Lejárcegui
Psicòloga clínica. Psicoterapeuta ACPP. Psicoanalista SEP. Psicòloga adjunta a l'Equip d'Atenció al Menor de la Fundació Sant Pere Claver. 

CONTACTE

Grup Formació

Adreça:

Negrevernis 11, Esc. A, 1º 2ª.
08034. Barcelona.

E-mail: formacio@grup.com.es
Web: www.grupformacio.com