Màster en Tècniques de Seguretat Informàtica....

Afegir a favorits
Transformació digital

Màster en Tècniques de Seguretat Informàtica. Ciberseguretat

Online
62 setmanes
master tecnicas ciberseguridad

Dades bàsiques

Crèdits

60 ECTS

Acreditacions

Màster

Idioma

Castellà

Dates

2/11/2020 - 8/1/2022

Modalitat

Online

Preu

5.900

(El preu inclou les taxes administratives de la Universitat de Barcelona)

Matrícula oberta

Presentació

Alhora que la tecnologia i l'ús d'Internet avança a passos de gegant facilitant les nostres vides i feina, les ciberamenaces que se’n deriven creixen de manera exponencial no només per la quantitat, sinó per la sofisticació dels atacs associats a la professionalització dels atacs realitzats per enginyers amb exagerat coneixement tècnic i experiència en ciberseguretat. Addicionalment, cal tenir en compte que molts dels ciberatacs es duen a terme avui dia per nacions, grups terroristes i màfies criminals.

Prova d'això són les notícies que es troben diàriament a la premsa relacionades amb nous ciberatacs que deriven en robatori de diners/identitat, fugues d'informació confidencial/compromesa, publicitat negativa i fins i tot inoperativitat en serveis indispensables per a la societat (apagades elèctriques, modificació de paràmetres de l'aigua, etc.). Amb aquest panorama, la ciberseguretat s'ha convertit en un tema primordial i bàsic per a tots els governs mundials, així com per a qualsevol organització pública i privada, que estan buscant millors estratègies de ciberdefensa i, per tant, professionals ben entrenats, amb coneixements exhaustius que es mantinguin al dia tant de les necessitats diàries del negoci, com de les millors formes per combatre els ciberatacs.

El Màster en Ciberseguretat de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona respon a la necessitat actual de governs i empreses d'incorporar professionals especialitzats en ciberseguretat preparats per estar al capdavant de la protecció de les seves respectives organitzacions.

El màster està desenvolupat i impartit per experts amb destacada experiència en el camp de ciberseguretat, orientat a cobrir les tecnologies i necessitats més actuals, amb un enfocament eminentment pràctic des del punt de vista del dia a dia de qualsevol organització, permetent obrir noves oportunitats laborals que s'adeqüin als perfils més demandats.

Tots els alumnes disposaran d'un laboratori virtual per dur a terme tots els casos pràctics i també per realitzar pràctiques i ampliar els coneixements. 

Objectius

Aquest màster ofereix una visió completa i actual de l'entorn de la ciberseguretat donant totes les eines necessàries per desenvolupar-te professionalment dins d'aquesta àrea.

Concretament, en finalitzar el màster seràs capaç de:

 • Adquirir els coneixements necessaris per dur a terme les bones pràctiques en desenvolupament segur d'aplicacions web.
 • Desenvolupar tècniques necessàries per realitzar hacking d'apps mòbils en diferents plataformes.
 • Conèixer les bases per a la definició i implementació de l'arquitectura de seguretat per als casos més comuns, així com per les tendències i tecnologies més actuals.
 • Establir les bases per dissenyar un model de capacitats de seguretat per protegir, detectar i respondre davant riscos de ciberseguretat.
 • Entendre la relació dels components funcionals i tècnics que solen conformar una arquitectura d'IAM, fent una descripció de les implementacions més habituals.
 • Conèixer com gestionar la resposta d'incidents.
 • Adquirir la metodologia necessària per obtenir, mantenir i processar evidències digitals utilitzant procediments específics.
 • Conèixer els entorns/mercats més subjectes a frau digital, així com les bases per a la definició d'un model de capacitats per a la detecció i prevenció de frau digital.
 • Aprendre a identificar i definir requeriments i capacitats per a la gestió del frau digital per tal d'avaluar i seleccionar adequadament les tecnologies més adequades en base a les necessitats de l'organització.
 • Aclarir els principals aspectes associats a la llei d'infraestructures critiques.

Tres raons per escollir-lo

 • Formació en ciberseguretat orientada 100% a les necessitats del mercat actual.
 • Màster que et prepara per abordar els desafiaments actuals de la ciberseguretat (Cloud, Big Data, infraestructures crítiques, resiliència, enginyeria inversa, forense digital, ciberintel·ligència, malware avançat).
 • Permet a l'alumne tenir una visió real i actual de la situació del cibercrim a l'empresa. 

Acreditació acadèmica

Màster en Tècniques de Seguretat Informàtica. Ciberseguretat per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Programa

1. Hacking ètic, gestió de vulnerabilitats i enginyeria inversa
1.1. Metodologia d'auditoria i test d'intrusió
1.2. Tècniques de hacking i test d'intrusió
1.3. Enginyeria inversa
1.4. Gestió de vulnerabilitats

2. Govern, risc i compliment (GRC)
2.1. Govern
2.2. Risc
2.3. Compliment

3. Desenvolupament segur d'aplicacions (SSDLC)
3.1. Seguretat web
3.2. Desenvolupament segur d'aplicacions (SSLDC)
3.3. Securització d'aplicacions web modernes
3.4. Seguretat d'aplicacions en projectes Agile
3.5. Aproximació de seguretat en conceptes DevOps i NoOps

4. Gestió de crisi, resiliència i gestió del risc
4.1. Origen de la continuïtat del negoci (CN)
4.2. El cicle de vida de la gestió de la continuïtat del negoci (GCN)
4.3. Components claus d'un sistema de GCN
4.4. Implementació d'un SGCN
4.5. Gestió de crisi i resposta davant incidents

5. Seguretat en entorns mòbils, Cloud, Big Data i arquitectures de seguretat
5.1. Seguretat perimetral
5.2. Protecció antimalware
5.3. Protecció informació corporativa (Data Leakage Prevention)
5.4. Arquitectures de seguretat en xarxa per Data Centers virtuals
5.5. Seguretat Cloud
5.6. Seguretat en Big Data
5.7. Seguretat en entorn mòbil
5.8. Seguretat en les web services
5.9. Adaptive security architecture

6. Gestió d'identitats i accessos (IAM)
6.1. Conceptes dins de la gestió d'identitats i control d'accés (IAM)
6.2. Estructura, serveis i processos dins d'un servei d'IAM
6.3. Components d'una arquitectura d'IAM
6.4. Processos d'IAM com a motor de la funció de seguretat
6.5. Quick-wins en l'àmbit d'IAM

7. Ciberintel·ligència, resposta a incidents i anàlisi forense
7.1. Intel·ligència
7.2. Ciberintel·ligència
7.3. Resposta a incidents
7.4. Anàlisi forense processal
7.5. Anàlisi forense de l'evidència

8. Cibercrim, delictes informàtics i gestió del frau digital
8.1. Introducció a l'evolució del cibercrim
8.2. Cibercriminalitat: legislació de la criminalitat informàtica
8.3. Actuació del cibercrim en l'àmbit del comerç electrònic i banca digital: ciberdelinqüència patrimonial
8.4. Espionatge empresarial: impacte, resposta i anàlisi forense
8.5. Ciberdelinqüència digital: situació actual, modalitats delictives i la seva prevenció
8.6. Prevenció del frau digital

9. Seguretat en sistemes de control industrial
9.1. Introducció a la seguretat en sistemes de control industrial (SCI)
9.2. Estratègia de defensa
9.3. Llei de protecció d'infraestructures crítiques
9.4. Pràctiques de laboratori

10. Treball final de Màster

Destinataris

Es dirigeix a professionals del sector de la informàtica:

 • Professionals interessats en desenvolupar la seva trajectòria professional en el sector de la ciberseguretat titulats en Enginyeria (superior o tècnica) en Informàtica, Telecomunicacions, Tecnologies de la Informació, Telemàtica, Sistemes de la Informació, etc.
 • Professionals sense carrera universitària que treballin en l’àmbit de la ciberseguretat.

L’accés des d’altres àrees es valorarà en funció de l’experiència professional i formació prèvia. 

Els coneixements bàsics i mínims que ha de disposar l’alumne per a realitzar el Màster satisfactòriament són els següents:

 • Model d’OSI i comunicació en capes
 • Introducció a les Xarxes
 • Implementant Xarxes LAN Ethernet
 • Implementant VLANs i STP
 • Direccionament IPv4
 • Enrutament IPv4
 • Protocols enrutats
 • Protocols d’enrutament
 • Arquitectura de Xarxa

Professorat

Consell d'experts

Sr. José Nicolás Castellano Russo
Director de l'Àrea d'Auditories a Andubay, consultora especialitzada en ciberseguretat. Organitzador del “No CON Name” (NCN), primer congrés de hacking i seguretat informàtica a Espanya, en el qual els principals experts i hackers a nivell nacional i internacional es reuneixen anualment per donar a conèixer les últimes investigacions en seguretat informática.

Sr. Eduardo di Monte
Director de Seguretat i Continuïtat de Negoci del Grup Agbar per a Espanya i Xile. Coordinador del Centre de Ciberseguretat Industrial a Xile i representant per Sud-amèrica i Amèrica Central del Business Continuity Institute (BCI). Enginyer en Telecomunicacions i MBA per l'EuroMBA.

Sr. Rubén Mora Fernández
Subinspector cap de la Unitat Central. Integrant de la Unitat Central de Delictes Informàtics des de l'any 2004. Enginyer en Telecomunicacions.

Sr. Marc Segarra López
Enterprise Security Architect a BS Information Systems, partner estratègic d'IT del Grup Banc Sabadell. Llicenciat en Enginyeria Informàtica. Director de seguretat integral acreditat pel Ministeri d'Interior.

Quadre docent

Tutors d'impartició


Sr. Andrés Sanz
Més de deu anys de carrera en ciberseguretat, formant part d¿organitzacions de primer nivell nacional i de Big Four, fet que ha permès portar a terme una àmplia varietat de projectes dins de l¿end-to-end de ciberseguretat: business continuity, pentest, compliance, anàlisi de riscos, definició de la funció de CISO... Addicionalment és executive MBA per l¿IE Business School, i compta amb les certificacions de la indústria més rellevants, com són CISSP, CISA i CISM.
Actualment, com a mànager de PwC, la seva àrea principal d¿activitat i investigació és la innovació de nous serveis estratègics i de gestió del risc.

Sr. Juan Carlos Ruiloba Castilla
Anterior cap de la Secció d¿Informàtica de Barcelona i del grup de cibercrim de la BPPJ de Barcelona del Cuerpo Nacional de Policía. Actualment dirigeix l¿empresa d¿informàtica forense i investigació tecnològica Scientific Intelligence Team 1 SL. Porta més de 30 anys d¿experiència laboral en investigació tecnològica, ciberseguretat, informàtica forense, ciberintel¿ligència, hacking ètic, resposta a incidents, evidències electròniques, redacció d¿informes i presentació davant de tribunals.

Sra. Selva María Orejón Lozano
Fundadora i directora executiva de onBRANDING, consultora especialitzada en protecció de marques corporatives i personals a Internet (gestió de crisis digital, reputació online, retirada de contingut a internet, posicionament i desposicionament de contingut en social media i també promoció d¿apps mòbils). Fundadora del cicle nacional anual de congressos BRAND CARE, de professionals i marques de tres sectors (comunicació corporativa, ciberseguretat i legal a la xarxa).

Sr. Daniel Agudo
Amb més de deu anys en el sector de la seguretat de la informació, actualment és responsable de la evolució i transformació del centre d¿operacions de seguretat del CESICAT de la Generalitat de Catalunya. Anteriorment, destaca la seva feina a la multinacional PwC, el despatx d¿advocats Cuatrecasas o els grups Volkswagen i Deutche Telekom, on va desenvolupar projectes rellevants en l¿àmbit de la consultoria i auditoria com: auditoria i implantació de SGSI, anàlisi de riscos i impacte en el negoci o compliment amb marcs regulatoris i legals.

Sr. Ricardo J. Rodriguez
La seva experiència professional inclou la participació en diversos projectes de I+D tant nacionals com internacionals i tant de finançament públic (H2020, Ministeri de Ciència i Innovació, Ministeri d¿Indústria) com privat (INCIBE). Actualment, participa en un projecte nacional de resiliència d¿infraestructures crítiques i en un projecte europeu de millora de qualitat en aplicacions de dades intensives. 

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus.  Contacta amb el nostre equip d'admissions per a obtenir més informació.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)
• Col·legiats del Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona (10% de descompte)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

Sol·licita informació
FUNDACIÓ INSTITUT DE FORMACIÓ CONTÍNUA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA com responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat d'atendre la teva petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional y detallada a la nostra Política de Privacitat
He llegit i accepto les condicions esmentades a la Política de Privacitat sobre el tractament de les meves dades per gestionar la meva petició.
Vull rebre informació respecte de l’activitat formativa de l’IL3-Universitat de Barcelona.

CONTACTE

WhatsApp: 630 25 42 67
E-mail: admision@il3.ub.edu

91 559 27 86

De dilluns a dijous de 9:30h a 20:30h i divendres de 9:30h a 18:30h