Institut de Formació Contínua

Màster en Acupuntura

acupuntura-7-edicions-cat

Modalitat Presencial

Experiència de l'alumnat

"D'aquest màster destacaria que et dóna accés directament a l'acreditació pel col·legi de metges com a metgessa acupuntora. Les pràctiques, es realitzen amb pacients reals per veure la seva evolució."

Yolanda Fernández,
Metgessa de família en ABS Progress.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
6.970 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
01 desembre 2017
Final curs:
20 juny 2020
Horari:

Sessions teòriques: Un cap de setmana al mes, divendres de 16:00h a 20:00h i dissabte de 10:00h a 14:00h i de 15:30h a 19:30h, d'octubre a juny. Dietes de dissabte incloses en el cost del programa.
Sessions pràctiques: Primer any: Un diumenge de cada mes de 10:00h a 14:00h, coincidint sempre amb el cap de setmana de sessions teòriques, de novembre a abril.
Segon i tercer any: Un divendres de 17:00h a 21:00h i un dissabte de 10:00h a 14:00h al mes, sense coincidir amb el cap de setmana de sessió teòrica, de setembre a juliol.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
  • Titulació validada pel Consell General de Col·legis de Metges.
  • Inclou pràctiques relas dirigides al tractament de pacients, al Servei d'Acupuntura del CAP Barceloneta de Barcelona.
  • Quadre docent de prestigi en el sector i amb un llarg recorregut professional.
Presentació

L’acupuntura és una tècnica mil·lenària que actualment s’està confirmant com una de les millors eines no farmacològiques en el tractament de certes patologies. Compta amb el suport de nombrosos estudiosos científics en investigació bàsica i clínica, i està guanyant reconeixement en la pràctica de la medicina.

A fi de promoure el reconeixement d’aquesta disciplina en l’àmbit universitari i assolir la integració de l’acupuntura en el context sanitari com una pràctica terapèutica eficaç, l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona i la Secció Col·legial de Metges Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona van oferir, el 1995, la primera edició del Postgrau en Acupuntura, que es va consolidar en la titulació de màster per la Universitat de Barcelona l’any 2004.

Aquesta nova edició del Màster en Acupuntura per la UB segueix millorant la qualitat en contingut docent i oferint pràctiques dirigides a la localització dels punts d’acupuntura –durant el primer any– i al tractament i seguiment del pacient –durant el segon any.

Aquesta titulació permet accedir al diploma d’acreditació en Acupuntura per a llicenciats en Medicina que atorga el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona en consens amb el Consell General de Col•legis de Metges, i que respon a l’apartat de formació continuada de la Llei d’ordenació de les professions sanitàries.

Si ets llicenciat en Medicina i Cirurgia i vols aprendre com incorporar l’acupuntura en la pràctica de la medicina, aquest és el teu programa.

Acreditació acadèmica
Màster en Acupuntura per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

L'objectiu dels estudis d'acupuntura és aconseguir la seva integració en el context sanitari com una pràctica terapèutica eficaç. Els objectius específics del màster són:

  • Transmetre els coneixements i les habilitats bàsiques perquè l'acupuntura sigui una opció terapèutica útil per als professionals mèdics en les patologies en les quals ha demostrat la seva acció.
  • Introduir el metge en una nova perspectiva sobre el concepte salut-malaltia que li permeti millorar la seva relació amb els pacients.
  • Permetre l'accés al Diploma d'Acreditació en Acupuntura del Col•legi Oficial de Metges de Barcelona, amb una titulació màster de la Universitat de Barcelona, consensuada i validada en l'àmbit estatal pel Consell General de Col·legis de Metges.
Destinataris

Llicenciats/des en Medicina i Cirurgia.

Programa
Primer curs

1. Teories de la base de la medicina tradicional xinesa
1.1. Història i evolució de l’acupuntura
1.2. Teoria del Yin-Yang
1.3. Teoria dels Cinc Elements
1.4. Estudi del Qi-Xue-Jinye
1.5. Fisiologia dels Zang-Fu (òrgans i vísceres)
1.6. Aproximació neurofisiològica a la interpretació de l’acupuntura
1.7. Bases biològiques de l’acupuntura

2. Meridians i punts d'acupuntura
2.1. Canals i col·laterals: nomenclatura i classificació topogràfica dels seus trajectes
2.2. Punts d'acupuntura. Definició, classificació, localització, indicacions clíniques i funcionals

3. Pràctiques I
Les pràctiques es dirigiran a la localització específica dels punts, seguint el trajecte dels meridians. Es realitzaran els diumenges posteriors a l'estudi teòric d'aquest canal, de 9.30 a 13.30 hores (7 sessions).

Segon curs

1. Diferenciació de síndromes
1.1. Les Vuit Regles
1.2. Qi, Xue, Jinye
1.3. Els Zang-fu

2. Mètodes de diagnòstic i tècniques de tractament
2.1. Inspecció
2.2. Interrogatori
2.3. Audició-olfacció
2.4. Palpació
2.5. Pols
2.6. Llengua
2.7. Moxibustió
2.8. Auriculopuntura
2.9. Cranipuntura
2.10. Principis d’associació dels punts
2.11. Principis de tractament

3. Pràctiques II
Les pràctiques tenen la finalitat que l'alumne domini la localització dels punts i les tècniques de punció, aplicació de ventoses, moxibustió i electroacupuntura.
Es realitzaran els divendres de 17 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores (excepte aquells que corresponguin a classes teòriques). Aquestes pràctiques es faran al Servei d'Acupuntura del CAP de la Barceloneta a Barcelona.

Tercer curs

1. Diagnòstic i tractament I
1.1. Medicina Interna
1.2. Ginecologia – Obstetrícia
1.3. Urgències
1.4. Psiquisme
1.5. Oncologia
1.6. Urologia

2. Diagnòstic i tractament II
2.1. Pediatria
2.2. ORL
2.3. Oftalmologia
2.4. Dermatologia
2.5. Odontoestomatologia
2.6. Reumatologia
2.7. Traumatologia
2.8. Acupuntura segmentària

3. Practiques III
Les pràctiques es dirigiran al tractament de pacients, incloent la preparació de la història clínica, la identificació de la patologia, el plantejament de la terapèutica, el tractament i el seguiment dels pacients. Tindran lloc els divendres de 17 a 21 hores i els dissabtes de 10 a 14 hores (excepte aquells que corresponguin a les classes teòriques). Aquestes pràctiques es faran al Servei d'Acupuntura del CAP de la Barceloneta a Barcelona.

4. Projecte Final: Cas Clínic

Experts

Comissió docent de la Secció de Metges Acupuntors del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona:

Dr. José Luis Badillo Caro
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB. Especialista en Medicina del Treball. Diplomat en Acupuntura. Postgrau d'Acupuntura per la UB-Fundació Bosch i Gimpera. Acreditat com a mèdic acupuntor pel COMB (Col·lgi Ofical de Metges de Barcelona).

Dra. Gloria Buenaventura Sanclemente
Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Màster en acupuntura per la UB. Acreditada pel COMB.

Dr. José Antonio Roquet Silva
Llicenciat en Medicina per la UB. Màster en acupuntura per UB. Acreditat pel COMB.

Quadre docent
Dr. José Luis Badillo Caro
Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la UB. Especialista en Medicina del Treball. Diplomat en Acupuntura. Postgrau d'Acupuntura per la UB-Fundació Bosch i Gimpera. Acreditat com a mèdic acupuntor pel COMB (Col·lgi Ofical de Metges de Barcelona).

Dra. Cristina Barzano Julvez
Llicenciada per la UB. Postgrau d'acupuntura per O.B. Fundació Bosch i Gimpera.
Acreditada pel COMB.

Dra. Gloria Buenaventura Sanclemente
Llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en Anestesiologia i Reanimació. Màster en acupuntura per la UB. Acreditada pel COMB.

Dra. Ángela Cagide Rodríguez
Llicenciada per la Universitat de Saragossa. Màster en acupuntura per la UB. Acreditada pel COMB.

Dra. Mercè Escriche Badiella
Llicenciada per la UB. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Diplomada en acupuntura. Màster en acupuntura per la UB. Acreditada pel COMB.

Dra. Mª Teresa Fuertes Armengol
Llicenciada per UB. Diplomada en acupuntura per l'Escola Hospital general de Colombo (Sri-Lanka) i per la Association Française d'Acupuncture. Màster en acupuntura per la UB. Acreditada pel COMB.

Dr. Albert García Janeras
Llicenciat per la UB. Especialista en Medicina Interna per la UB. Especialista en acupuntura i moxibustión per la Universitat de Medicina Tradicional Xina de Nanking (Rep. Popular Xina). Màster en acupuntura per la UB. Acreditat pel COMB.

Dra. Marian Lorente Gascón
Llicenciada en Medicina per la Universitat de Navarra. Doctorat en Medicina per la Universitat de Navarra. Màster en acupuntura per UB. Acreditada pel COMB.

Dr. Pere Marco Aznar
Llicenciat en Medicina per la Universitat de València. Diplomat en acupuntura. Màster en acupuntura per la UB. Acreditat pel COMB.

Dr. Josep Mª Meler Bosch
Llicenciat en Medicina per la UB. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en acupuntura per UB. Acreditat pel COMB.

Dra. Josefina Montalla Bosch
Llicenciada per la UB. Postgrau en acupuntura per UB- Fundació Bosch i Gimpera. Acreditada pel COMB.

Dr. Juan Muñoz Ortego
Llicenciat en Medicina per UB. Especialista en Reumatologia. Doctorat en Medicina Interna per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en acupuntura per la UB. Acreditat per COMB.

Dr. José Antonio Roquet Silva
Llicenciat en Medicina per la UB. Màster en acupuntura per UB. Acreditat pel COMB.

Dra. Esther Martinez
Llicenciada en Medicina i Cirurgia (Universitat Autònoma de Barcelona). Especialista en Pediatria. Màster en acupuntura i moxibustió (Universitat de Barcelona IL.3). Especialista en acupuntura japonesa (Harvard Medical School, USA) Acreditada pel COMB

Dra. Yolanda Fernandez
Llicenciada per UB. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Acupuntura i Moxibustió per U.B. (IL.3). Acreditada pel COMB

Dr. Manel Vallmajor
Llicenciat en Medicina per la UAB. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària.
Màster en Acupuntura i Moxibustió per la UB (IL.3) Acreditat pel COMB

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA