Institut de Formació Contínua

Màster en Atenció Prehospitàlaria i Hospitalària Urgent

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.570 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
04 octubre 2018
Final curs:
30 desembre 2019
Horari:

Sessions presencials: divendres de 9:00h a 17:30h i un dijous al mes de 16:00h a 20:30h.
El taller de rescat a la muntanya és d’estància obligatòria a les instal·lacions (3 dies i mig a la Vall d’Aran a l’abril) i el cost de l’estància i les dietes està inclòs al preu de la matrícula del programa.
El taller de rescat aquàtic es durà a terme al setembre.
El Pràcticum I (en serveis prehospitalaris) es durà a terme de març a juny i el Pràcticum II (en unitats hospitalàries, sales de part i CUAP’s) de setembre a desembre.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Aval de més de 20 anys d'experiència en formació de postgrau en l'àmbit de l'atenció prehospitalària i amb més de 2.000 alumnes formats.
 • Programa amb enfocament pràctic, que inclou dos mòduls d'habilitats clíniques i 234 hores de pràctiques obligatòries en unitats prehospitalàries, hospitalàries i centres d'urgències en atenció primària.
 • Inclou acreditacions SVB+DEA, SVI i SVAT, d'acord amb les recomanacions de l'European Resuscitacion Council.
Presentació

La demanda de serveis sanitaris d’atenció a la població en situacions que requereixen una resposta immediata, com ara els accidents de trànsit, les urgències domiciliàries o els plans d’emergències i catàstrofes, ha experimentat un creixement constant durant els últims anys. El pronòstic de les persones que pateixen aquestes situacions depèn, en gran mesura, de la qualitat de l’assistència que reben en el decurs dels primers minuts.

Com a resposta a aquesta tendència, en els últims anys les autoritats sanitàries estan duent a terme un pla d’implantació d’unitats d’atenció immediata, algunes de les quals estan vinculades a serveis d’urgències d’hospitals comarcals, i d’altres a empreses de capital públic, com ara el SEM (S.A.), que és l’empresa pública encarregada de gestionar i donar resposta a les demandes d’assistència d’urgència i emergència sanitària extrahospitalària a Catalunya.

Cal que els professionals sanitaris que atenen aquests casos, és a dir, els metges, infermers i tècnics de transport sanitari que conformen la unitat mòbil, tinguin una formació específica per al desenvolupament de l’Atenció Prehospitalària Urgent.

Amb aquest objectiu, les escoles d’infermeria de les universitats de Barcelona, Girona, Lleida i la Rovira i Virgili, disposen des de fa anys d’una oferta formativa reglada de postgrau, i ara, la de màster, que des del començament ha procurat unificar els criteris professionals i els objectius docents, així com l’intercanvi de professorat i de material didàctic. El Màster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent (MAPHU) de l'Institut de Formació Contínua - IL3 de la Universitat de Barcelona és la titulació que ofereix la UB.

Així, el màster neix amb la vocació de ser l’eina que permeti als infermers/es desenvolupar les seves carreres professionals en el camp de l’atenció prehospitalària, i que faciliti i permeti als professionals investigar, planificar, formar i organitzar aquelles situacions que requereixen assistència sanitària immediata.

En aquest sentit, el màster aprofundeix en l'atenció integral prehospitalària amb caràcter urgent i en el coneixement d’aspectes com ara el “transfer” extrahospitalari-hospitalari, la urgència hospitalària, les cures al malalt crític en l'àmbit hospitalari, l'atenció sanitària urgent en situacions especials (medi aquàtic, rescat en muntanya, atenció a múltiples víctimes en emergències i catàstrofes) i aporta les eines i habilitats de gestió per atendre aquests pacients en termes de màxima eficiència i qualitat.

Acreditació acadèmica
Màster en Atenció Prehospitàlaria i Hospitalària Urgent per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.

Amb acreditació de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació Externa Automàtica (SVB+DEA), Suport Vital Immediat (SVI) i Suport Vital Avançat en Trauma (SVAT) pel Consell Català de Ressuscitació de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Objectius

L'objectiu principal del màster és capacitar a l'alumne per a que doni la resposta sanitària corresponent a la seva activitat professional en l'àmbit extrahospitalari i hospitalari en situacions d'urgències, emergències i catàstrofes. Concretament, el màster capacita a l'alumne per a:

 • Realitzar el triatge de pacients que ingressen al servei d'urgències d'un centre o una unitat assistencial segons la gravetat de les seves lesions i la disponibilitat assistencial existent, per tal que puguin rebre l'atenció més adequada.
 • Establir prioritats davant dels problemes que es detectin, prendre decisions i executar un pla d'acció adequat.
 • Resoldre problemes clínics que pugui plantejar el malalt.
 • Mostrar habilitat i destresa amb els instruments i materials d'ús més freqüent en l'atenció i tractament del pacient a l'àmbit de la urgència i l'emergència.
 • Proporcionar recolzament i atenció a les famílies.
 • Participar activament amb l'equip multidisciplinari, aportant la visió pròpia d'expert en l'àrea que li pertoqui.
 • Gestionar els recursos assistencials amb criteris d'eficiència i qualitat.
Destinataris

Diplomats/des o graduats/des en infermeria.

Programa

1. Estructura de sistemes d’emergència sanitaris
1.1. Sistemes d’atenció prehospitalària i hospitalària urgent i CeCos
1.2. Unitats mòbils terrestres
1.3. Unitats mòbils aèries

2. Autoprotecció del personal sanitari en el medi prehospitalari
2.1. Aspectes medicolegals
2.2. Conceptes bàsics amb matèries perilloses
2.3. Autoprotecció de salut mental en situació de crisi
2.4. Gestió de l’estrès
2.5. Prevenció de riscos

3. Alteracions de l’estat de salut per causes internes (AESCI)
3.1. Aproximació i valoració de les síndromes més freqüents
3.2. Aproximació i valoració d’altres síndromes
3.3. Suport vital: SVB+DEA, SVI
3.4. Alteracions de l’estat de salut per causes internes en edats pediàtriques

4. Alteracions de l’estat de salut per causes externes (AESCE)
4.1. Aproximació i valoració del pacient traumàtic
4.2. Aproximació i valoració en situacions específiques

5. Pràcticum I
5.1. Servei d'Emergències Mèdiques (SEM)

6. Pràctica clínica simulada
6.1. Casos pràctics: pacient amb AESCE
6.2. Casos pràctics: pacient amb AESCI

7. Situacions especials i catàstrofes
7.1. Suport vital: SVAT
7.2. Suport vital: SVAPi
7.3. Situacions especials
7.4. Cooperació internacional en catàstrofes

8. Investigació i aplicació del model professional en emergències
8.1. Aplicació del Model Benner en la pràctica professional d’infermeria en la urgència i emergència
8.2. Aspectes ètics
8.3. Pensament crític i presa de decisions
8.4. Aspectes preliminars de la investigació
8.5. Documentació i tècniques de cerca bibliogràfica
8.6. Dissenys clínics epidemiològics
8.7. Mètodes qualitatius d’investigació

9. Organització i introducció a la gestió
9.1. Introducció a la gestió sanitària
9.2. Eines per la gestió organitzativa
9.3. Eines de gestió de RH

10. AESCI-AESCE II
10.1. Interpretació d'analítiques
10.2. Maneig avançat de la via aèria: Intubació orotraqueal (IOT)
10.3. Maneig avançat de la via aèria: Cures infermeria pacient amb IOT
10.4. Metodologia d'intervenció en accidents de trànsit
10.5. Incendis hospitalaris
10.6. Pacient crònic
10.7. Radiografies
10.8. Tècniques de ventilació mecànica: Ventilació mecànica no invasiva (VMNI)
10.9. Tècniques de ventilació mecànica: Ventilació mecànica invasiva (VMI)
10.10. Guixos

11. Pràcticum II
11.1. Servei d'Emergències Hospitalàries, Sales de Part i CUAP

12. Projecte


* Pràcticum I i Pràcticum II convalidables segons l'experiència laboral del participant en l'àmbit.
Només seran convalidats si el participant compta amb 6 mesos d'experiència en serveis d'urgències en els últims 3 anys.

Direcció
Sr. Javier Colina Torralva
Infermer. Màster en Ciències de la Infermeria. Professor de l’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona

Sr. Joan Parellada i Sabaté
Metge. Màster en Economia de la Salut. Servei Català de la Salut.
Coordinació

Sr. Xavier Bernárdez Gómez
Infermer. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermeria. Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Professor de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Sr. Fco. Javier Araujo Camacho
Director Gerente
Fundació Hospital de Sant Pere

Sr. Luis Basco Prado
Infermer.
Professor Escola d'Infermería de la Universitat de Barcelona

Sra. Gemma Cuadras Bassa
Infermera. Màster en Atenció Prehospitalària Urgent a la Universitat de Barcelona
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya

Sr. Juan Manuel Flores Borreguero
Infermer. Màster en Atenció Prehospitalària Urgent a la Universitat de Barcelona
Sistema d' Emergències Mèdiques de Catalunya

Dra. Pilar Delgado Hito
Dra. Infermeria Master of Science.Montreal University
Directora Escola d' Infermería de la Universitat de Barcelona

Sra. Rosa Mª Gilete Moreno
Infermera. Cuap Casernes
Responsable Infermeria

Sr. Jordi Gómez Gómez
Infermer.
UCI Hospital Vall d'Hebrón.

Sra. Araceli Gonzalez Cortegana
Responsable Territorial Vallesos, BN i Maresme
Direcció d'Atenció al Ciutadà
Regió Sanitària Barcelona (RSB)

Dra. María Jiménez Herrera
Dra. Infermeria. Escola d'Infermería Rovira i Virgili.
Cap del Departament d'Infermería

Dr. Enrique Limón Cáceres
Dr.Infermeria. Master of Science.Montreal University
Centre Coordinador Programa de Vigilància de les infeccions nosocomials de Catalunya (VINCat).

Sr. Xavier López Picanyol
Tècnic Emergències Sanitàries
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya
Bossactor especialista

Sr. Roger Llinás Puente
Infermer. Bomber de la Generalitat de Catalunya.
Cap Accidents Trànsit. Bombers Generalitat de Catalunya.

Dr. Sergi Martínez Vega
Metge. Instructor Suport Vital Avançat. CCR
Germans Trias i Pujol.

Sr. Antonio Marset Bouza
Ex Director RRHH
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya

Dr. Josep Mª Molina Aragonés
Metge. Especialista en Salut Laboral. Especialista en Medicina de l'sport.
Servei de Medicina Preventiva de l'Institut Català de la Salut

Sr. Manuel Muñoz Mancisidor
Infermer Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent. Universitat de Barcelona.
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya

Sr. Alfonso Muñoz de León Peláez
Tècnic Emergències Sanitàries
Falck VL

Sra. Anna Maria Olego Boto
Infermera Pediàtrica. Hospital Sant Joan de Déu. Barcelona.
Transport Pediàtric. Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya.

Sra. Begoña Odriozola Farré
Psicòloga. Especialista en Emergències.
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya

Sr. David Palau García
Expert en dinámiques de motivació
Profesor La Salle

Sr. Fisher Paz Rúbio
Infermer Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermería
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya
Professor de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona

Sr. Alfonso Ramos Rodríguez
Tècnic Emergències Sanitàries
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya

Dra. Marta Romero García
Dra. Infermeria. Màster en Lideratge i Gestió dels Serveis d'Infermería
Professora de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Laura Salvado Villà
Infermera. Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent. Universitat de Barcelona.
Sistema d'Emergències Mèdiques.

Sr. Pere Sánchez Valero
Infermer. Màster en Atenció Prehospitalària Urgent de la Universitat de Barcelona Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Sotscap Terrritorial

Dr. Joan Sánchez Montaña
Metge. Psiquiatra Forense

Sr. Oscar Santos Sáez
Tècnic Emergències Sanitàries
Falck VL

Dr. José Mª Soto Ejarque
Metge Anestesiòleg
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya. Cap Territorial

Dr. Pere Subirana Garcia
Metge. Cuap Casernes
Director.

Sr. Francisco Tebar Escribano
Infermer. Máster en Atenció Prehospitalaria Urgent. Universitat de Barcelona
Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya

Sra. Carme Terre Rull
Llevadora.
Professora Titular de l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Manel Tomàs Gimeno
Infermer. Responsable Cooperació Internacional COIB
Servei Sanitari del Cos de Bombers de l'Ajuntament de Barcelona.

Sra. Marta Viñolas Formiga
Infermera. Máster Enfermo Crítico y Emergencias. UB
Hospital de Sant Jaume, Calella

Sortides professionals

El Màster en Atenció Prehospitalària i Hospitalària Urgent especialitza per a l'exercici de la infermeria en:

 • Serveis d'emergències extrahospitalàries.
 • Serveis d'urgències de l'Atenció Primària (CUAP’s).
 • Serveis d'urgències hospitalàries.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa