Institut de Formació Contínua

Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
63 ECTS
 
Preu:
5.355 *
Idioma:
Castellà i Anglès
Inici curs:
15 octubre 2018
Final curs:
15 novembre 2019

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • A més de la titulació IL3-UB, tindràs els coneixements necessaris per a obtenir el certificat oficial LEED AP internacional.
 • Dominaràs els softwares internacionals del sector relacionats amb el disseny sostenible i l'arquitectura bioclimàtica.
 • Els encarregats d'impartir les classes del màster són professionals i investigadors, i també hi participen empreses especialitzades.
Presentació

Les edificacions intervenen en més del 40% del consum energètic, per tant, és una necessitat afrontar els reptes plantejats pel projecte Horitzons del 2020-20-20-20 per tal de reduir la despesa energètica, reduir la producció de CO2 i produir més energia mitjançant sistemes renovables de cara a l’any 2020.

Les certificacions internacionals no obligatòries, com LEED i Passivhaus, són metodologies que ajuden a aconseguir aquestes fites i ens asseguren un bon ús dels recursos.

El Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica t’ofereix les eines necessàries per a afrontar amb èxit els projectes actuals: sistemes d’anàlisi del cicle de vida dels materials, mecanismes per a avaluar el confort dels edificis, ús de materials sostenibles, aplicació dels criteris dels dissenys sostenibles, una millor comprensió de les bases de les actuacions en situacions d’emergència i en llocs en desenvolupament que aprofiten al màxim els recursos naturals, la reducció, el reciclatge i la reutilització dels materials, i, en general, la capacitat de projectar i avaluar un NZEB (Net Zero Energy Building).

El sistema de formació és totalment online i permet flexibilitat d'horari i d’ubicació, l’alumne pot avançar segons la seva disponibilitat, etc. Els alumnes disposen d'una aula de discussió interna, d'un sistema de consultes online, de documentació digital, de vídeos de seguiment, de sortides de camp virtuals, d'explicacions teòriques, de videoconferències (classes online virtuals en directe) i d'entrevistes a professionals del sector.

Els encarregats d'impartir les classes del màster són professionals específics del sector i investigadors amb un grau d'expertesa destacat, que tenen l’objectiu d’obrir noves línies professionals a l’alumnat mitjançant l'adquisició de noves capacitacions i la creació de nous contactes amb empreses del sector.

El màster, que té una finalitat pràctica i professionalitzadora, prepara als alumnes per a poder presentar-se amb èxit als exàmens oficials d'obtenció de la Certificació d'Associat Verd LEED (LEED Green Associate) i de la Certificació de Professional Acreditat LEED (LEED AP). També capacita als alumnes en el domini de softwares d’anàlisi del cicle de vida, i en el domini de taules de càlcul per a analitzar els sistemes energèticament, i de càlcul d’energies renovables i de sistemes hídrics. A més, proporciona coneixements sobre materials sostenibles i sobre criteris d’actuació en zones emergents i d’emergència.

Acreditació acadèmica

Màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 63 crèdits ECTS.

Objectius
 • Dominar les certificacions internacionals optatives per a poder realitzar una auditoria d'estalvi energètic, i conèixer les directrius necessàries que s'han d'aplicar en un projecte de bioarquitectura i cooperació.
 • Obtenir el títol de certificació LEED AP per tal de poder realitzar professionalment aquest tipus de projectes.
 • Saber quins són els materials sostenibles.
 • Conèixer les normes i regles que cal seguir per a la realització d'un projecte sostenible.
 • Dominar les normatives d'arquitectura i d'enginyeria relacionades amb l'estalvi energètic i la sostenibilitat.
 • Ser capaç de controlar els diferents processos a seguir per tal de dur a terme una construcció-projecte d'edificació sostenible.
 • Conèixer els passos que cal seguir en les actuacions d'un projecte de cooperació i en situacions d'emergència.
 • Conèixer la normativa ACV (Anàlisi del Cicle de Vida) tant dels materials com d'un projecte complex.
 • Conèixer els sistemes actius existents i dominar la seva aplicació, la seva utilització en una obra i el seu manteniment.
 • Conèixer els sistemes de construcció habituals en projectes de cooperació.
 • Conèixer les característiques dels recursos hídrics que cal tenir en compte en un projecte per tal d'aconseguir un major estalvi i una major eficiència.
Destinataris

Arquitectes, enginyers de l'edificació i enginyers en general.

Qualsevol tècnic i professional interessat en la matèria.

Programa
Primer curs

1. LEED: Conceptes bàsics
1.1. Sostenibilitat: una definició.
1.2. Per què sostenibilitat?
1.3. USGBC i LEED.
1.4. Procés de disseny integratiu. Què és?
1.5. Life Cycle Costing.
1.6. Ubicació i transport.
1.7. Llocs sostenibles.
1.8. Eficiència en l'aigua.
1.9. Energia i atmosfera.
1.10. Materials i recursos.
1.11. Qualitat mediambiental interior.
1.12. Innovació en el disseny.
1.13. Crèdits regionals.
1.14. Anàlisi de costos.
1.15. Beneficis.

2. LEED Green Associate
2.1. Sustainable Sites Credit Category.
2.2. Location and Transportation.
2.3. Integrative Process.
2.4. Water Efficiency.
2.5. Energy and Atmosphere.
2.6. Materials and Resources.
2.7. Indoor Environmental Design.
2.8. Innovation and Design.
2.9. Regional Priorities.

3. Edificis Passivhaus i NZEB
3.1. Estratègies de disseny passiu i solucions de calefacció i refrigeració híbrides i actives per a edificis d'alta eficiència energètica del tipus Passivhaus - NZEB.

4. LEED Acredited Professional Building design and Construction (LEED AP BD + C)
4.1. Com gestionar un projecte LEED? (1)
4.2. Navegació per LEED Online.
4.3. Anàlisi d'un projecte real LEED.

5. Arquitectura sostenible i certificacions internacionals
5.1. Sostenibilitat: origen i problemàtica.
5.2. El paper de l'arquitectura. Consum dels recursos.
5.3. Principals vectors ambientals.
5.4. Mesures de la sostenibilitat.
5.5. Vector energia.
5.6. Vector aigua.
5.7. Vector materials.

Segon curs

1. Tècniques constructives: fusta, fang, palla, pedra
1.1. Tècniques constructives amb fang: tova, tàpia, adob, revestiments.
1.2. Tècniques constructives amb palla.
1.3. Tècniques constructives amb pedra: pedra seca, formigons amb calç, fonamentacions romanes....
1.4. Tècniques constructives amb fusta: encaixos, entramats vegetals.

2. Gestió dels recursos hídrics en la construcció
2.1. Captació i distribució d'aigua urbana.
2.2. Disseny i càlcul de xarxes amb el software EPANET.
2.3. Vessament, drenatge i erosió i sedimentació.
2.4. Reg i paisatgisme. Software WaterSense Water Budget Tool.
2.5. Captació i utilització d'aigua pluvial.
2.6. Consum eficient en l'edificació. Certificats.
2.7. Reutilització d'aigües grises.
2.8. Depuració natural i artificial.

3. Sistemes passius de climatització. Arquitectura Bioclimàtica
3.1. Què és el bioclimatisme.
3.2. El clima i el medi ambient.
3.3. Confort.
3.4. Disseny bioclimàtic.
3.5. Sistemes i eines bioclimàtiques.
3.6. Il·luminació natural.
3.7. Eines per a les estratègies bioclimàtiques.

4. Sistemes actius elèctrics i renovables en edificació
4.1. Sistemes actius d'energies renovables.
4.2. Energia solar tèrmica.
4.3. Energia solar fotovoltaica.
4.4. Energia minieòlica.
4.5. Energia tèrmica de la biomassa.
4.6. Microgeneració.
4.7. Autoconsum.

5. Materials sostenibles ecològics. Anàlisi del Cicle de Vida
5.1. Definició dels impactes ambientals dels productes.
5.2. Economia circular.
5.3. Impactes ambientals.
5.4. Normativa sobre impacte ambiental.
5.5. Eines de càlcul.

6. Acció humanitària. ONG. Arquitectura d'emergència
6.1. Situació econòmica mundial. Acció humanitària.
6.2. Nacions Unides.
6.3. Funcionament d'una ONG.
6.4. Plantejament i desenvolupament de projectes de cooperació internacional.
6.5. Vectors principals a tenir en compte en una actuació en un projecte de desenvolupament. Contrapart.
6.6. Avaluació i proposta de solucions en les situacions d’emergència. Actuacions específiques.

Projecte final de Màster
Direcció

Sra. Lila Herrera

Coordinació

Sr. Antoni Fonseca i Casas
DEA (Diploma d’Estudis Avançats) en Arquitectura i Enginyeria. Postgrau en Rehabilitació Energètica. Professional Acreditat LEED.

Quadre docent
Sr. Micheel Wassouf
Llicenciat en Arquitectura.

Sr. Oliver Style
Màster en Ciència, Arquitectura i Energia.

Sr. Emmanuel Adriaan Pauwels
Professional Acreditat LEED especialitzat en el disseny i la construcció d'edificis.

Sr. David Pérez
Associat Verd LEED (LEED Green Associate). Màster en Product Management (EADA).

Sr. Alfonso Godoy
Màster en Arquitectura Sostenible. Llicenciat en Arquitectura.

Sr. Ulrich Cotterlaz
Enginyer tèrmic llicenciat a l'INSA de Lyon. Especialista en construcció amb palla i adob.

Sr. Antoni Márquez
Màster en Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis. Professional Acreditat LEED. Enginyer industrial.

Sr. Albert Juan
Màster en Eficiència Energètica. Enginyer industrial. Enginyer tècnic industrial en Electrònica.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA