Institut de Formació Contínua

Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
6.340 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
03 octubre 2017
Final curs:
27 juny 2019
Horari:

Dimarts i dijous de 19:30h a 21:30h. Un dissabte al mes de 10:00h a 14:00h. Supervisions quinzenals de 50 minuts els dimarts o dijous.

Lloc:
ECPNA. Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª. 08023 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Comprensió de l’estructura i el funcionament mental del nen i de l’adolescent i capacitació per dur a terme un procés psicodiagnòstic complet (abordatge dels símptomes i els trastorns mentals) i la posterior orientació terapèutica.
 • Compta amb pràctiques en diversos centres d'atenció a la infància i adolescència.
 • Inclou seminaris d'aprofundiment, sessions clíniques i supervisions de casos clínics reals que afavoreixen el networking i el recorregut per les diverses corrents del pensament psicoanalític i creen espais de debat i reflexió.
Presentació

El descobriment per Freud de l’inconscient a finals del segle XIX va suposar un abans i un després en l’estudi i el tractament de la psique humana.
Actualment la qüestió principal és el potencial que brinda l’estudi de l’inconscient; l’obertura que possibilita el dispositiu analític i la transferència, ja sigui en hospitals, centres de salut o consultoris. Així doncs, l’originalitat de la invenció freudiana, continuada per múltiples aportacions, contribueix avui dia a interrogar els anomenats nous símptomes i la metodologia per dur-ne a terme el tractament clínic.

El Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents ofereix una formació integral, rigorosa i àmplia dins de l’àmbit psicoanalític i els seus diversos corrents de pensament. Està creat i impartit per professors de l’Escola de Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents, associació sense ànim de lucre que des de setembre de 1992 és membre fundador de la Federació Espanyola d’Associacions de Psicoterapeutes (FEAP) i des de 2002 ofereix el màster.

Amb l’objectiu d’establir les bases de la psicoteràpia psicoanalítica en la infància i l’adolescència, així com de facilitar l’abordatge psicoanalític del símptoma i dels trastorns mentals que afecten el nen i l’adolescent per obtenir una correcta orientació terapèutica, el màster s’estructura en dues àrees, una teòrica i l’altra clínica, constantment interrelacionades. Inclou seminaris d’aprofundiment, sessions clíniques, espais de pràctiques i supervisió de casos clínics i afavoreix el recorregut pels diversos corrents del pensament psicoanalític.

Si treballes en l’atenció a menors en temes relacionats amb la salut mental i vols ampliar coneixements sobre la clínica psicoanalítica amb nens i adolescents, aquest és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

Quan acabi el màster l'alumne haurà assolit els objectius següents:

 • Conèixer l'enfocament estructural i els principals principis i mecanismes de l'estructuració de l'aparell psíquic en la infància.
 • Dominar els fonaments de la psicopatologia psicoanalítica, entendre el símptoma segons la psicoanàlisi i assolir els principals postulats de la metapsicologia freudiana a partir de l'estudi i l'anàlisi de la teoria de les pulsions i la sexualitat infantil.
 • Conèixer el procés de diagnòstic psicoanalític a partir d'entrevistes, de la interpretació del joc i del dibuix, de tècniques projectives i del treball amb els pares.
 • Saber aplicar els fonaments teòrics brindats en el vessant pràctic: observar i assolir una mirada clínica en els centres on es facin les pràctiques, abstreure el més rellevant dels casos observats/treballats, aprendre la dinàmica professional, entendre les línies d'actuació i els models terapèutics dels diversos professionals que exposin les sessions clíniques.
Destinataris

Llicenciats en Medicina, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Infermeria i altres titulats universitaris relacionats amb la salut mental del nen i l'adolescent, que desitgin formar-se en la clínica psicoanalítica amb nens i adolescents. 

Professionals vinculats a la salut mental amb nens i adolescents que estiguin interessats a aprofundir en les bases teòriques i pràctiques de la seva feina.

Programa

1. Psicopatologia de la criança
1.1. Introducció a nocions de pediatria i neuropediatria

2. Narcisisme i Èdip: l'organització de l'aparell psíquic

2.1. Fonaments del narcisisme constitutiu del nadó
2.2. Trànsit cap al moment edípic
2.3. Organitzadors fonamentals del psiquisme humà

3. Metapsicologia freudiana l

3.1. La descoberta: la noció de l’inconscient
3.2. La sexualitat infantil: de l'impacte que va suposar la seva enunciació fins a l'imaginari social actual del que és un nen
3.3. Libido. Fases de la sexualitat infantil. Evolució i resignificació
3.4. Pubertat i adolescència. Una clínica particular
3.5. Repressió. Inhibició. Derivacions en el desenvolupament
3.6. El dualisme pulsional i el conflicte com a constants de la vida anímica
3.7. Pulsions sexuals. Pulsions d'autoconservació o del jo
3.8. Observacions clíniques i fenòmens promotors de canvis conceptuals
3.9. Pulsions de vida. Pulsions de mort
3.10. Influència de les teories de les pulsions en el moviment psicoanalític

4. Psicopatologia I

4.1. Neurosis (histèria, fòbia, neurosi obsessiva)
4.2. Trastorns narcisistes no psicòtics
4.3. Psicosi
4.4. Perversió
4.5. Depressió
4.6. Trastorns psicosomàtics

5. Metapsicologia freudiana II
5.1. Primera tòpica: estudi del preconscient, el sistema percepció-consciència de l'inconscient
5.2. Anàlisi i estudi dels somnis
5.3. Procés primari i procés secundari
5.4. Segona tòpica: el jo, el superjò i l'allò
5.5. Superjò, ideal del jo i el jo ideal

6. Apropament a la clínica I
6.1. Exposició en casos clínics
6.2. Il·lustració del procés terapèutic seguit en cada cas
6.3. Treball en grup sobre l'abordatge de casos clínics
6.4. Guies per a l'elaboració d'un psicodiagnòstic
6.5. Guia per a l'adopció d'una orientació terapèutica sobre casos clínics concrets

7. Seminaris I

8. Pràcticum I

9. Psicodiagnòstic amb nens i adolescents
9.1. L’escolta psicoanalítica
9.2. Consulta i demanda
9.3. Les múltiples transferències
9.4. Les entrevistes amb els pares
9.5. Les entrevistes amb el nen i l'adolescent
9.6. El joc i el dibuix
9.7. Les entrevistes de devolució
9.8. Orientació diagnòstica i terapèutica
9.9. Fonaments de la psicoteràpia psicoanalítica

10. Metapsicologia segons Melanie Klein
10.1. Posicions esquizoparanoide i depressiva
10.2. Món interior
10.3. Relació d'objecte primitiu
10.4. Projecció, introjecció, escissió, idealització
10.5. Fantasia inconscient
10.6. Enveja

11. Metapsicologia segons Jacques Lacan
11.1. El real, el simbòlic i l'imaginari
11.2. Estadi del mirall
11.3. El significat i el significant
11.4. Les formacions de l'inconscient
11.5. Las funcions materna i paterna
11.6. Les transferències segons Freud, Klein y Lacan

12. Psicopatologia II
12.1. El narcisisme en l'obra de Freud
12.2. Integració del jo i unitat psicosomàtica
12.3. Error en les interaccions precoces
12.4. Exclusió i atrapament en la diada narcisista
12.5. Trastorns narcisistes no psicòtics en la infància i l'adolescència

13. Apropament a la clínica II
13.1. Exposició de casos clínics
13.2. Il·lustració del procés terapèutic seguit en cada cas
13.3. Treball en grup sobre l'abordatge de casos clínics
13.4. Guies per a l'elaboració d'un psicodiagnòstic
13.5. Guia per a l'adopció d'una orientació terapèutica vers casos clínics concrets

14. Seminaris II
14.1. Exposició de diversos enfocaments teòrics, diferents línies d'investigació, noves
aproximacions a la teoria psicoanalítica
14.2. Abordament dels principals temes que afecten la infància i l'adolescència.
14.3. Creació d'espais de debat

15. Pràcticum II

16. Projecte final

Direcció
Sra. M. Luisa Siquier
Psicòloga i psicoanalista.
Experts

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg i psicoanalista.

Coordinació
Coordinació de pràctiques

Sra. Laura Bendesky
Psicòloga i psicoanalista.

Sra. Mònica Costa
Psicòloga i psicoanalista.

Coordinació acadèmica

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatre i psicoanalista.

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg i psicoanalista.

Sra. Margarita Solé
Metge Psicoanalista

Sra. Marta Albert.
Psicòloga i Psicoanalista

Sra. Sílvia Aznar
Psicòloga Psicoanalista

Quadre docent
Sr. X. Ametller
Psicòleg i psicoanalista.

Sr. A. Angulo
Psicòleg i psicoanalista.

Sr. C. Arnó
Psicòleg i psicoanalista.

Sr. C. Blinder
Metge psiquiatre i psicoanalista.

Sra. L. Jachevasky
Psicòloga i psicoanalista.

Sr. J. Knobel
Psicòleg i psicoanalista.

Sr. C. León
Psicòleg i psicoanalista.

Sra. M. E. Sammartino
Psicòloga i psicoanalista.

Sra. M.Serra
Psicòloga i psicoanalista.

Sr. M. Solé
Metge i psicoanalista.

Sra. F. Scarpato
Psicòloga i psicoanalista.

Sra. M. L. Siquier
Psicòloga i psicoanalista.

Sr. L. Sales
Psicòleg i psicoanalista.

Sra. P. Ducach
Psicòloga i psicoanalista.

Sra. C. Amorós
Psicòloga i psicoanalista.
Sortides professionals

El Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents t'especialitza per a l'abordatge dels símptomes i trastorns mentals infanto-juvenils a través de psicoteràpia psicoanalítica, en tots els nivells assistencials:

 • Gabinets psicològics infantils.
 • Hospitals generals i psiquiàtrics.
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
 • Centres residencials d'acció educativa (CRAE’s).
 • Centres i altres espais d'atenció a la infància i adolescència.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa