Institut de Formació Contínua

Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
6.340 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
02 octubre 2018
Final curs:
25 juny 2020
Horari:

Dimarts i dijous de 19:30h a 21:30h. Un dissabte al mes de 10:00h a 14:00h. Supervisions quinzenals de 50 minuts els dimarts o dijous.

Lloc:
ECPNA. Rda. General Mitre, 203, 1º 2ª. 08023 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Comprensió de l’estructura i el funcionament mental del nen i de l’adolescent i capacitació per dur a terme un procés psicodiagnòstic complet (abordatge dels símptomes i els trastorns mentals) i la posterior orientació terapèutica.
 • Compta amb pràctiques en diversos centres d'atenció a la infància i adolescència.
 • Inclou seminaris d'aprofundiment, sessions clíniques i supervisions de casos clínics reals que afavoreixen el networking i el recorregut per les diverses corrents del pensament psicoanalític i creen espais de debat i reflexió.
Presentació

TDAH, bullying, addiccions (a substàncies, pantalles...) Com podem entendre'ls i ajudar-los?

Investigacions en diversos camps proven que és al llarg de la infància i l'adolescència quan es creen les bases de la personalitat. És un procés en el qual entren en joc múltiples variables amb grans impactes en l'estructuració del psiquisme, en la formació del sentit d'identitat i en les relacions que establim amb el món que ens envolta.

En línia amb els nous plans de salut mental i els últims projectes legislatius europeus, el Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents aborda les necessitats de la infància des d'una perspectiva holística i integradora, contemplant els diversos entorns i sistemes en què té lloc el desenvolupament: la família, l'escola, la societat, la cultura, l'economia, etc.

La formació gira al voltant de tres eixos fonamentals:

 • Ofereix a l'alumne un recorregut teòric per les diferents etapes del desenvolupament humà.
 • Capacita per al domini de les diverses tècniques i eines d'intervenció.
 • Apropa l'alumne a la realitat assistencial i als diversos dispositius d'atenció i protecció del menor que actualment operen al territori.
Acreditació acadèmica
Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

Quan acabi el màster l'alumne haurà assolit els objectius següents:

 • Conèixer l'enfocament estructural i els principals principis i mecanismes de l'estructuració de l'aparell psíquic en la infància.
 • Dominar els fonaments de la psicopatologia psicoanalítica, entendre el símptoma segons la psicoanàlisi i assolir els principals postulats de la metapsicologia freudiana a partir de l'estudi i l'anàlisi de la teoria de les pulsions i la sexualitat infantil.
 • Conèixer el procés de diagnòstic psicoanalític a partir d'entrevistes, de la interpretació del joc i del dibuix, de tècniques projectives i del treball amb els pares.
 • Saber aplicar els fonaments teòrics brindats en el vessant pràctic: observar i assolir una mirada clínica en els centres on es facin les pràctiques, abstreure el més rellevant dels casos observats/treballats, aprendre la dinàmica professional, entendre les línies d'actuació i els models terapèutics dels diversos professionals que exposin les sessions clíniques.
Destinataris

Llicenciats en Medicina, Psicologia, Pedagogia, Psicopedagogia, Infermeria i altres titulats universitaris relacionats amb la salut mental del nen i l'adolescent, que desitgin formar-se en la clínica psicoanalítica amb nens i adolescents. 

Professionals vinculats a la salut mental amb nens i adolescents que estiguin interessats a aprofundir en les bases teòriques i pràctiques de la seva feina.

Programa

1. Psicopatologia de la criança
1.1. Introducció a nocions de pediatria i neuropediatria

2. Narcisisme i Èdip: l'organització de l'aparell psíquic

2.1. Fonaments del narcisisme constitutiu del nadó
2.2. Trànsit cap al moment edípic
2.3. Organitzadors fonamentals del psiquisme humà

3. Metapsicologia freudiana l

3.1. La descoberta: la noció de l’inconscient
3.2. La sexualitat infantil: de l'impacte que va suposar la seva enunciació fins a l'imaginari social actual del que és un nen
3.3. Libido. Fases de la sexualitat infantil. Evolució i resignificació
3.4. Pubertat i adolescència. Una clínica particular
3.5. Repressió. Inhibició. Derivacions en el desenvolupament
3.6. El dualisme pulsional i el conflicte com a constants de la vida anímica
3.7. Pulsions sexuals. Pulsions d'autoconservació o del jo
3.8. Observacions clíniques i fenòmens promotors de canvis conceptuals
3.9. Pulsions de vida. Pulsions de mort
3.10. Influència de les teories de les pulsions en el moviment psicoanalític

4. Psicopatologia I

4.1. Neurosis (histèria, fòbia, neurosi obsessiva)
4.2. Trastorns narcisistes no psicòtics
4.3. Psicosi
4.4. Perversió
4.5. Depressió
4.6. Trastorns psicosomàtics

5. Metapsicologia freudiana II
5.1. Primera tòpica: estudi del preconscient, el sistema percepció-consciència de l'inconscient
5.2. Anàlisi i estudi dels somnis
5.3. Procés primari i procés secundari
5.4. Segona tòpica: el jo, el superjò i l'allò
5.5. Superjò, ideal del jo i el jo ideal

6. Apropament a la clínica I
6.1. Exposició en casos clínics
6.2. Il·lustració del procés terapèutic seguit en cada cas
6.3. Treball en grup sobre l'abordatge de casos clínics
6.4. Guies per a l'elaboració d'un psicodiagnòstic
6.5. Guia per a l'adopció d'una orientació terapèutica sobre casos clínics concrets

7. Seminaris I

8. Pràcticum I

9. Psicodiagnòstic amb nens i adolescents
9.1. L’escolta psicoanalítica
9.2. Consulta i demanda
9.3. Les múltiples transferències
9.4. Les entrevistes amb els pares
9.5. Les entrevistes amb el nen i l'adolescent
9.6. El joc i el dibuix
9.7. Les entrevistes de devolució
9.8. Orientació diagnòstica i terapèutica
9.9. Fonaments de la psicoteràpia psicoanalítica

10. Metapsicologia segons Melanie Klein
10.1. Posicions esquizoparanoide i depressiva
10.2. Món interior
10.3. Relació d'objecte primitiu
10.4. Projecció, introjecció, escissió, idealització
10.5. Fantasia inconscient
10.6. Enveja

11. Metapsicologia segons Jacques Lacan
11.1. El real, el simbòlic i l'imaginari
11.2. Estadi del mirall
11.3. El significat i el significant
11.4. Les formacions de l'inconscient
11.5. Las funcions materna i paterna
11.6. Les transferències segons Freud, Klein y Lacan

12. Psicopatologia II
12.1. El narcisisme en l'obra de Freud
12.2. Integració del jo i unitat psicosomàtica
12.3. Error en les interaccions precoces
12.4. Exclusió i atrapament en la diada narcisista
12.5. Trastorns narcisistes no psicòtics en la infància i l'adolescència

13. Apropament a la clínica II
13.1. Exposició de casos clínics
13.2. Il·lustració del procés terapèutic seguit en cada cas
13.3. Treball en grup sobre l'abordatge de casos clínics
13.4. Guies per a l'elaboració d'un psicodiagnòstic
13.5. Guia per a l'adopció d'una orientació terapèutica vers casos clínics concrets

14. Seminaris II
14.1. Exposició de diversos enfocaments teòrics, diferents línies d'investigació, noves
aproximacions a la teoria psicoanalítica
14.2. Abordament dels principals temes que afecten la infància i l'adolescència.
14.3. Creació d'espais de debat

15. Pràcticum II

16. Projecte final

Direcció
Sra. M. Luisa Siquier
Psicòloga i psicoanalista.
Experts

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta

Coordinació
Secretari acadèmic

Sr. Xavier Ametller
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Coordinació acadèmica i clínica

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Sra. Margarita Solé
Metge i psicoterapeuta. 

Sra. Laura Bende
sky
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sra. Helena Soriano

Psicòloga i psicoterapeuta.

Sra. Sandra Nuri

Psicòloga i psicoterapeuta.

Quadre docent
Sra. Margarita Ibáñez
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Xavier Ametller
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Joan Romeu
Psicòleg i psicoterapeuta.

Sra. Margarita Solé
Metge i psicoterapeuta.

Sra. Mª Elena Sammartino
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sra. Aurora Angulo
Psicòloga i psicoterapeuta.

Sr. Joseph Knobel
Psicòleg clínic i psicoterapeuta.

Sr. Carlos Blinder
Metge psiquiatra i psicoterapeuta.

Sra. Marta Serra
Psicòloga clínica i psicoterapeuta.

Sr. Enric Berenguer
Psicòleg clínic i psicoanalista.
Sortides professionals

El Màster en Clínica Psicoanalítica amb Nens i Adolescents t'especialitza per a l'abordatge dels símptomes i trastorns mentals infanto-juvenils a través de psicoteràpia psicoanalítica, en tots els nivells assistencials:

 • Gabinets psicològics infantils.
 • Hospitals generals i psiquiàtrics.
 • Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP).
 • Centres residencials d'acció educativa (CRAE’s).
 • Centres i altres espais d'atenció a la infància i adolescència.
On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA