Institut de Formació Contínua

Màster en Cures Infermeres a l'Atenció Primària (CADI)

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
65 ECTS
 
Preu:
3.200 *
Idioma:
Català
Inici curs:
25 octubre 2019
Final curs:
20 octubre 2021
Horari:

On-line. Examen presencial, amb possibilitat de recuperació en la segona convocatòria

Hores bonificables:
875 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Infància i adolescència
1.1. Protocol d’activitats preventives i de promoció de la salut en l’edat pediàtrica.
1.2. Avantatges de la lactància materna i consells d’alimentació en la infància i adolescència.
1.3. Desenvolupament psicomotor del nen i les seves alteracions.
1.4. Administració de les vacunes sistemàtiques i no sistemàtiques i les seves contraindicacions.
1.5. Desenvolupament físic i valoració de l’adolescent a la consulta d’Atenció Primària.
1.6. Característiques de les principals malalties infeccioses durant la infància. 

2. Ús de fàrmacs. Investigació i evidencia científica en infermeria
2.1. L’anamnesi farmacològica i el registre de fàrmacs.
2.2. Els mecanismes d’acció, els efectes farmacològics i l’avaluació de l’efectivitat dels fàrmacs.
2.3. La detecció de reaccions adverses i les interaccions dels fàrmacs.
2.4. Característiques de les diferents vies d’administració i peculiaritats en l’administració dels fàrmacs.
2.5. Com iniciar un projecte d'investigació en ciències de la salut.
2.6. Com desenvolupar un projecte d'investigació.
2.7. Què és una pràctica infermera basada en l'evidència científica.
2.8. Com aplicar l'evidència científica a la pràctica professional.

3. Diabetis
3.1. Diagnòstic i tractament de les persones amb diabetis mellitus.
3.2. Objectius i continguts de la visita de seguiment d’infermeria a un pacient diabètic.
3.3. Característiques bàsiques de l’alimentació de les persones diabètiques.
3.4. El procés d’insulinització i l’aprenentatge de l’autoanàlisi de les persones amb diabetis.
3.5. L’exercici físic en les persones diabètiques: els seus efectes, riscos i les seves contraindicacions.
3.6. La classificació de les complicacions de la diabetis.

4. Gent gran i salut mental
4.1. Marc de referència sobre la cura i la promoció de l'envelliment saludable: envelliment actiu, model de promoció de la salut.
4.2. El procés de cures en l'atenció a les persones que envelleixen.
4.3. Valoració de la història de la vida i els patrons funcionals de salut de Marjory Gordon. Diagnòstics infermers, resultats esperats (NOC) i intervencions infermeres (NIC).
4.4. L'ansietat com a senyal d'alarma en l’ésser humà.
4.5. El procés de dol i les transicions psicosocials com a moments de més vulnerabilitat en l’ésser humà i la contenció assistencial des de l’atenció primària.
4.6. L’entrevista clínica i l’aplicació de tècniques psicodinàmiques i cognitivoconductuals com a elements terapèutics i de contenció emocional.
4.7. Les recomanacions per a l’entrevista del pacient deprimit i abordatges terapèutics adients.

5. Atenció domiciliària. Malalt crònic. Malalt amb càncer avançat i terminal
5.1. La metodologia per realitzar un pla de cures infermeres en l’atenció domiciliària.
5.2. La implicació de la família o persona cuidadora en les cures de la persona atesa a domicili.
5.3. Valoració i tractament del malalt crònic amb hipertensió i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC).
5.4. Continguts bàsics d’educació per a la salut als malalts hipertensos i/o amb EPOC.
5.5. Característiques de la situació de malaltia avançada i terminal, agonia i mort.
5.6. Els símptomes digestius i respiratoris més freqüents en el malalt terminal.
5.7. La comunicació amb el malalt terminal i la seva família.
5.8. El dolor oncològic, la seva classificació, valoració i el seu tractament.  

6. Examen

Segon curs

7. Activitats Preventives i La Violència de Gènere
7.1. El concepte de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària.
7.2. Les activitats preventives recomanades segons edat i gènere: immunitzacions, cribratges, consells de salut,...
7.3. La detecció i abordatge de la violència de gènere.
7.4. Els problemes de salut més freqüents en les dones maltractades i en els seus fills i filles.
7.5. Els rols de gènere i la socialització.
7.6. El cicle de la violència.

8. Atenció a les persones amb demència i La comunicació en la relació assistencial
8.1. El deteriorament cognitiu i la demència i el seu procés diagnòstic a l'Atenció Primària (AP).
8.2. Valoració de les necessitats del malalt amb demència segons fase evolutiva.
8.3. Perfil de la persona cuidadora del malalt amb demència i els grups d'autoajuda.
8.4. L'acte relacional en el context assistencial: escoltar, reconèixer, oferir, demanar i acordar.
8.5. La comunicació interprofessional i el treball en equip a l'atenció sanitària.
8.6. La gestió alternativa de conflictes.

9. Atenció als processos aguts de salut a l’Atenció Primària. Atenció a les ferides agudes i cròniques
9.1. Problemes respiratoris més freqüents en Atenció Primària.
9.2. Valoració i tractament dels problemes de salut de mal d'esquena, tracte urinari i diarrea aguda.
9.3. Úlceres per pressió: valoració i tractament.
9.4. Ferides d'origen venós i arterial.
9.5. Valoració, cura i tractament de les cremades.

10. Gestió de Casos i Intervenció en el tabaquisme
10.1. Metodologia de la gestió de casos.
10.2. La infermera gestora de casos i la infermera d'enllaç.
10.3. La mediació cultural.
10.4. El Programa PREALT i els recursos comunitaris.
10.5. Epidèmia de tabaquisme i la seva morbiditat.
10.6. Estratègies per ajudar als pacients a deixar de fumar.
10.7. Intervenció i l'ús de medicació per pacients que volen deixar el tabac.
10.8. Seguiment als pacients que han deixat de fumar.

11. Alimentació-Nutrició i Atenció comunitària en l’àmbit educatiu
11.1. L'abordatge integrals dels conceptes d'alimentació i nutrició dels adults joves i la gent gran
11.2. Les bases de l'alimentació equilibrada.
11.3. Composició nutricional dels aliments i requeriments nutricionals de les persones.
11.4. Tòpics i conductes alimentàries errònies.
11.5. Els determinants de salut.
11.6. La participació comunitària, els models d’intervenció comunitària i les seves fases.
11.7. Els programes de salut i la seva avaluació.
11.8. El programa Salut i Escola.
11.9. La Consulta Oberta i l’entrevista amb l’adolescent. 

12. Examen

13. Projecte Final
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA