Institut de Formació Contínua

Màster en Cures d'Infermeria al Malalt Crític

Modalitat Presencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
2.400 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
12 setembre 2019
Final curs:
18 juny 2020
Horari:

Dimarts i Dijous de 9:00h a 13:00h.

Lloc:
Escola d'Infermeria. Campus Bellvitge, Feixa Llarga s/n. 08907 Hospitalet de LLobregat

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Aspectes de relació humana, gestió i organització de les unitats de cures intensives
1.1. Història de l'atenció al malalt crític
1.2. Descripció de l'estructura de la unitat de cures intensives
1.3. Aspectes organitzatius i de gestió que afecten al procés d´atenció del malalt ingressat a una UCI
1.4. Descripció del diferents nivells assistencials en les cures al malalt crític
1.5. Seguretat clínica relacionada amb el malalt crític. Protocols i guies clíniques
1.6. Drets i garanties del malalt crític
1.7. Problemàtica psicosocial a una UCI

2. Valoració i monitoratge del malalt crític

2.1. Valoració del malalt
2.2. Exploració física
2.3. La dificultat de l'anamnesi
2.4. Monitorització
2.5. Proves complementàries i diagnòstiques
2.6. Valoració del malalt sedat i amb dolor

3. Fàrmacs d’ús freqüent en el malalt crític

3.1. Farmacocinètica
3.2. Farmacodinàmica
3.3. Grups de fàrmacs
3.4. Vies d´administració
3.5. Dosificacions
3.6. Seguiment de l´administració

4. Situacions de risc per alteracions dels sistemes cardiocirculatori i respiratori

4.1. Valoració del malalt amb patologia greu del sistema cardiocirculatori
4.2. Síndrome coronària
4.3. Trastorns del ritme
4.4. Crisi hipertensiva
4.5. Insuficiència cardíaca aguda
4.6. Dissecció aòrtica
4.7. Taponament cardíac
4.8. Síndrome de distress respiratori
4.9. Tromboembolisme pulmonar
4.10. Pneumopaties
4.11. Agudització de patologia bronquial
4.12. Atenció d'infermeria al malalt amb patologia cardíaca i/o respiratòria
4.13. ECMO, assistència ventricular i marcapassos
4.14. Via aèria difícil
4.15. Ventilació mecànica invasiva i no invasiva
4.16. Suport Vital Immediat

5. Control i prevenció de la infecció, situacions de risc per alteracions immunològiques i hematològiques, i situació de xoc

5.1. Patologia infecciosa
5.2. Mesures de prevenció de la infecció
5.3. Estudis epidemiològics
5.4. Infecció nosocomial
5.5. Recollida de mostres
5.6. Malalties autoimmunes del sistema neuromuscular, hematopoètic, del fetge i sistèmiques
5.7. Anèmia i alteracions de la coagulació
5.8. Etiologia de la insuficiència circulatòria
5.9. Atenció d'infermeria al malalt en xoc

6. Situacions de risc per alteracions dels sistemes digestiu, endocrí i renal. Nutrició del malalt crític

6.1. Valoració del malat amb patologia greu del sistema digestiu
6.2. Malalties del tracte intestinal superior
6.3. Trastorns gàstric i duodenals
6.4. Cirurgia gàstrica
6.5. Trastorns intestinals
6.6. Trastorns hepàtics del pàncrees i de les vies biliars
6.7. Atenció d’infermeria al malalt amb patologia digestiva i endocrina greu
6.8. Nutrició del malalt crític
6.9. Atenció d’infermeria al malalt amb patologia renal
6.10. Depuració extrarenal

7. Situacions de risc per alteracions dels sistemes neurològic i musculoesquelètic

7.1. Valoració del malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic
7.2. Patologia neuromuscular
7.3. Coma
7.4. Mort cerebral
7.5. Accident vascular cerebral
7.6. Traumatisme craneoencefàlic
7.7. Politraumatismes
7.8. Atenció d'infermeria al malalt amb patologia greu del sistema neurològic i musculoesquelètic

8. Atenció al Malalt crític amb necessitats especials: problemes obstètrics greus, intoxicacions, cremades, trasplantaments i donació d´òrgans

8.1. Atenció d´infermeria a la pacient obstètrica greu
8.2. Atenció d'infermeria al malalt intoxicat
8.3. Atenció d'infermeria al malalt amb trastorns dermatològics i grans cremades
8.4. Atenció d'infermeria al malalt trasplantat
8.5. Donació d'òrgans

9. Pràcticum


10. Treball Final

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA