Institut de Formació Contínua

Màster en Direcció d'Institucions Educatives

validat-cat

Modalitat On-line

Testimonial ex-alumnes

Dos ex-alumnes del Màster ens expliquen la seva experiència i trajectòria laboral.

Veure el vídeo

Presentació del Màster

Coneix el Màster en Direcció d'Institucions Educatives a través del Director Dr. Serafín Antúnez

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
4.140 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Fi docència:
15 febrer 2020
Fi projecte:
01 març 2020
Hores bonificables:
745 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Organització d'institucions educatives i funció directiva

1.1. Introducció a l'anàlisi i estudi de les institucions educatives

 • La institució escolar com a escenari i marc dels processos d’ensenyament i d’aprenentatge. Evidències i corol·laris
 • La diagnosi com a mitjà necessari per al coneixement de l’escola i per a intervenir-hi
 • Els components del centre escolar com a referències per a la diagnosi
 • Teories i enfocaments per a analitzar els centres escolars

1.2. Acció Directiva

 • Justificació dels processos de direcció en els centres escolars
 • Naturalesa i característiques del treball directiu
 • La direcció de si mateix
 • Cap a una acció directiva participativa i democràtica
 • El director i l’equip docent
 • L’acció directiva i l’entorn institucional

1.3. Acció directiva i innovació en les organitzacions educatives

 • La innovació en les organitzacions educatives
 • Enfocaments tecnològics per a la millora
 • Enfocaments culturals i crítics per a la millora

1.4. Directrius Institucionals

 • La necessitat de directrius institucionals en un centre educatiu. El projecte educatiu de centre (PEC)
 • El PEC i els plans específics
 • Les normatives internes

2. Direcció aplicada

2.1. Normativa escolar: resolució de casos pràctics

 • La normativa i el sistema educatiu
 • Anàlisi i reflexió sobre normativa específica: actuacions i processos (primera part)
 • Anàlisi i reflexió sobre normativa específica: actuacions i processos (segona part)

2.2. La gestió de la informació

 • El context de referència per a la gestió de la informació en les institucions educatives
 • La comunicació i la informació en les institucions educatives
 • L’activitat administrativa i la gestió de la informació

2.3. Gestió econòmica

 • Nocions i exercicis de gestió econòmica-financera bàsica
 • El pressupost. Finançament dels centres docents

2.4. Gestió curricular

 • Les “invariables” organitzatives en la gestió del currículum escolar
 • Dinàmiques institucionals en l’elaboració del currículum escolar

2.5. Imatge institucional i promoció externa

 • Introducció al màrqueting educatiu
 • Gestió estratègica de les variables de màrqueting
 • El centre educatiu a Internet

3. Metodologia de recerca educativa

3.1. Metodologia de recerca en les organitzacions educatives 

 • Diversitat metodològica de la recerca educativa
 • Tècniques de recollirà i anàlisi de la informació

4. Qualitat, millora i desenvolupament organitzatiu

4.1. Qualitat i educació: debat virtual
4.2. Avaluació institucional

 • Marc teòric de l’avaluació institucional
 • Com desenvolupar un procés d’avaluació institucional: principis, fases i característiques
 • La instrumentació per a l’avaluació institucional

5. El factor humà en les organitzacions educatives

5.1. Treball en equip, motivació i negociació

 • Les reunions de treball. Els processos de comunicació. La resolució de problemes
 • La motivació del professorat
 • La negociació

5.2. La gestió del canvi

 • La gestió del canvi en els centres educatius
 • Gestió de persones, canvi i conflicte

6. Treball final de Màster

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA