Institut de Formació Contínua

Màster en Direcció de Protocol, Relacions Institucionals i Organització d'Esdeveniments

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.170 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
29 novembre 2019
Hores bonificables:
792 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Fonaments i origen del protocol

1.1. Introducció a la pràctica del protocol

 • Què és i per què serveix
 • Claus: correcte ordre, lloc i tractament
 • Definicions i cites cèlebres
 • Legislació de protocol oficial

1.2. El treball al Departament de Protocol i organització d’esdeveniments

 • Funcions
 • Organització
 • Eines de gestió
 • Gestió del pressupost

2. De la tècnica a l’organització

2.1. La producció d’actes i esdeveniments: etapes, disseny, muntatge i mitjans tècnics

 • Etapes
 • Programa: definició
 • Disseny i gestió de l’escenari
 • Disseny i gestió de l’escenari: l’espai físic
 • Mitjans tècnics en actes públics i privats

2.2. Fases: prèvia, execució i avaluació

 • Recopilació d’informació
 • Fase prèvia: avantprojecte, reunió i opinió tècnica
 • Fase prèvia: Projecte de programa
 • Fase prèvia: Invitacions i tipus d’actes
 • Fase d’execució: Organització
 • Fase d’execució: Comunicació i assajos
 • Fase d’avaluació: Execució i valoració
 • Presidència d’un acte i Lloc d’Honor
 • Amfitrió i cessió de la Presidència: Llibre d’Honor

2.3. Coordinació de l’acte: funció dels departaments

 • Departament de Protocol
 • Departament de Seguretat
 • Departament de comunicació

2.4. La taula: tècniques de col·locació

 • Introducció
 • Col·locació dels elements
 • Tipus de taula
 • Classes o sistemes de presidència: el sistema francès
 • Classes o sistemes de presidència: el sistema anglosaxó
 • Normes generals de col·locació a la taula
 • Sistemes de col·locació de convidats

3. Esdeveniments empresarials i corporatius

3.1. El paper del protocol d’empresa

 • Introducció
 • Actes mixtes
 • Actes mixtes: desenvolupament

3.2. L’organització de congressos

 • Comitè Organitzador, d’honor i científic
 • Lloc i tema
 • Gestor de congressos i ponents
 • Promoció, patrocini, horaris, comunicació i planning

3.3. El protocol social i els formalismes en un marc internacional

 • Salutació i les seves formes
 • Salutació a personalitats
 • Salutació en recepcions i còctels
 • Presentacions
 • Importància del regal d’empresa i institucional
 • Protocol en els mitjans de transport
 • L’etiqueta (vestimenta)

3.4. Formalismes textuals i protocol•laris

 • Importància de l’escrit: claus
 • Carta: estructura
 • Carta: tipus
 • Currículum vitae: estructura
 • Carta de presentació

4. Tècniques de màrqueting
4.1. Fonaments del màrqueting
4.2. Màrqueting i publicitat
4.3. Màrqueting digital
4.4. Mesurament i avaluació. El ROI

5. La comunicació en actes i esdeveniments

5.1. Institucions relacionades amb els mitjans de comunicació

 • Introducció
 • Oficina de Justificació de la Difusió (OJD)
 • OJD interactiva
 • Estudi General de Mitjans (EGM)

5.2. Els Gabinets de Comunicació i/o Premsa

 • Introducció
 • La comunicació interna
 • Funcions i estructura dels gabinets de comunicació

5.3. Eines de comunicació i d’ informació

 • Notes i comunicats de premsa
 • Notes i comunicats de premsa: estructura
 • Notes i comunicats de premsa: seguiment
 • Rodes i conferències de premsa
 • Rodes i conferències de premsa: convocatòria dels mitjans de comunicació
 • Rodes i conferències de premsa: espais
 • El dossier de premsa

5.4. Mitjans de comunicació de masses

 • Televisió
 • Ràdio
 • Premsa escrita
 • Aspectes que s’han de tenir en compte per a les entrevistes en els mitjans de comunicació

5.5. Comunicació en situació de crisi

 • Definició
 • Passos s’han de seguir en situacions de crisi

5.6. Comunicació digital

 • Estratègies digitals en comunicació
 • Ecosistemes digitals
 • Sistemes i eines de mesurament
 • El paper del Community

6. Projecte I

7. Protocol esportiu, universitari i de les forces armades

7.1. Jocs Olímpics

 • Breu història dels Jocs Olímpics
 • El protocol olímpic
 • La cerimònia dels premis
 • La vexil•lologia
 • Les invitacions i acreditacions
 • La tribuna d’honor
 • L’organització d’un esdeveniment esportiu

7.2. Protocol Universitari

 • Autoritats acadèmiques i estructura de les universitats
 • Actes acadèmics més significatius

7.3. Forces Armades

 • Organització de l’acte
 • Les invitacions
 • Espai i logística
 • L’execució d’un acte militar
 • Actes militars propis de la Defensa
 • Els honors militars

8. Protocol a l’administració: general, autonòmica i local

8.1. Organització

 • Introducció
 • L’organització administrativa
 • Departaments de protocol a l’Administració General de l’Estat

8.2. Actes

 • Actes públics
 • Fases i imatge d’un acte
 • Normativa legal
 • Cartes credencials

8.3. Actes d’Estat i dol oficial

 • Actes i visites d’Estat
 • Dol oficial

8.4. Protocol autonòmic: l’Estat de les Autonomies

 • Comunitats Autònomes
 • Estatut d’Autonomia
 • Precedència a les Comunitats Autònomes
 • Precedència en un acte d’una Comunitat
 • President autonòmic: la seva figura
 • President autonòmic: les seves competències
 • Tractaments i el Dia de la Comunitat

8.5. Protocol local: Municipis i províncies

 • Municipi
 • Competències municipals
 • Estructura municipal
 • Diputació
 • Tractaments
 • Alcalde: presa de possessió
 • Agermanament entre ciutats
 • Casaments als Ajuntaments

8.6. Normativa local

 • Llei 7/1985: limitacions i necessitat de canvi
 • Necessitat de modernització
 • Llei 57/2003: règim jurídic, participació ciutadana, gestió dels serveis públics
 • Llei 57/2003: Govern local
 • Llei 57/2003: altres canvis

9. Protocol multiconfessional

9.1. L’Església Catòlica

 • Introducció
 • El Baptisme, l’Eucaristia i les Ordenacions
 • El Matrimoni
 • Enterraments i funerals

9.2. Altres religions

 • L’Església Ortodoxa
 • L’Església Anglicana. Protestantisme
 • La Comunitat jueva
 • L’Islam

10. Protocol d’organismes internacionals

10.1. L’ONU i l’OTAN

 • L’Organització de les Nacions Unides (ONU)
 • L’Organització del Tractat de l’Atlàntic del Nord (OTAN)
 • Estructura de L’OTAN

10.2. La Unió Europea (UE)

 • Els símbols de la UE
 • El Consell Europeu
 • El Parlament Europeu
 • La Comissió de la Unió Europea
 • Altres institucions de la UE

11. Projecte

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA