Institut de Formació Contínua

Màster en Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual

Modalitat Presencial

 
Inici curs:
07 gener 2020
Final curs:
13 juliol 2020
 

PAS 1: PRE-MATRÍCULA
 
Per iniciar el procés de matrícula cal, en primer lloc, omplir correctament el formulari de matricula.

 • Fer efectiu el pagament de la reserva de plaça (10 % de l’import del curs). Sense aquest pagament la prematrícula queda sense efecte.
 • Remetre la documentació necessària, indicada a l’apartat de documentació de prematrícula.
 • El període per a la recepció de sol·licituds d’admissió és des del 1 d'abril de 2019 fins el 15 de juliol de 2019.
 • L’import de la prematrícula només es retornarà en cas de no ser admès.
 • A finals de juliol es comunicarà als candidats la resolució del procés d’admissió i els alumnes admesos podran procedir a realitzar la matrícula definitiva.
PAS 2: MATRÍCULA
 
Per finalitzar el procés de matrícula s’ha de:
 • Efectuar el pagament de l’import de matrícula pendent (90 % de l’import del curs).
 • Entregar tota la documentació necessària, indicada a l’apartat documentació de matrícula.
 • El període de matrícula dels candidats admesos finalitzarà el dia 27 de setembre de 2019.
DOCUMENTACIÓ
 
Documentació de prematrícula (necessària per valorar la candidatura)
 
Per fer la prematrícula s’haurà d’enviar, en format digital a la teva assessora:
 
Vanessa Coderch (vcoderch@ub.edu) abans del 15 de juliol de 2019:
 
A) Estudiants amb titulacions obtingudes a una universitat espanyola
 
-          Breu currículum vitae
-          Carta de motivació i si disposa de carta de recomanació
-          Fotocòpia (per ambdues cares) del document d'identitat vigent (DNI/Passaport). Si el document d'identitat no és espanyol, la fotocòpia ha de portar compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen.
-          Fotocòpia, amb compulsa original, del títol universitari (per ambdues cares)
-          Fotocòpia simple de l’expedient acadèmic de titulació universitària
 
B) Estudiants amb titulacions obtingudes en una universitat estrangera
 
-          Breu currículum vitae
-          Carta de motivació i si disposa de carta de recomanació
-          Fotocòpia (per ambdues cares) del document d'identitat vigent (DNI/Passaport). Si el document d'identitat no és espanyol, la fotocòpia ha de portar compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen.
-          Fotocòpia, amb compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen, del títol universitari, prèviament legalitzat per via diplomàtica
-          Fotocòpia, amb compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen, de l'expedient acadèmic de la titulació universitària, legalitzat degudament per via diplomàtica
-          Comprovant del pagament de la reserva de plaça (10 % de l’import del curs)
-          Sol·licitud d’autorització al rector (la pots descarregar aquí)
 
Documentació de matrícula (necessària per la matrícula)
 
Per fer la matrícula s’haurà d’enviar físicament, en format paper, a l'IL3-UB-SAC (C/ Ciutat de Granada, 131, 08018, Barcelona, Espanya) abans del 27 de setembre de 2019:
 
Donat el període de vacances d’agost, recomanem remetre la documentació entre l’1 i el 27 de setembre.
 
A) Estudiants amb titulacions obtingudes a una universitat espanyola
 
-          Breu currículum vitae 
-          Fotocòpia (per ambdues cares) del document d'identitat vigent (DNI/Passaport). Si el document d'identitat no és espanyol, la fotocòpia ha de portar compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen.
-          Fotocòpia, amb compulsa original, del títol universitari (per ambdues cares)
-          Fotocòpia simple de l’expedient acadèmic de titulació universitària
-          Quatre fotografies en color, en format carnet
 
B) Estudiants amb titulacions obtingudes en una universitat estrangera
 
-          Breu currículum vitae 
-          Fotocòpia (per ambdues cares) del document d'identitat vigent (DNI/Passaport). Si el document d'identitat no és espanyol, la fotocòpia ha de portar compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen.
-          Fotocòpia, amb compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen, del títol universitari, prèviament legalitzat per via diplomàtica
-          Fotocòpia, amb compulsa original de l'ambaixada o consolat d'Espanya al país d'origen, de l'expedient acadèmic de la titulació universitària, legalitzat degudament per via diplomàtica
-          Quatre fotografies en color, en format carnet
-          Sol·licitud d’autorització al rector (la pots descarregar aquí)
 
Els documents (a excepció del passaport) que no estiguin en castellà han d’anar acompanyats d’una traducció original feta per un traductor jurat inscrit a Espanya.

Inicia el teu procés de matrícula

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA