Institut de Formació Contínua

Màster en Drogodependències

Modalitat Presencial

Testimonial ex-alumnes

"A partir del Màster vaig aconseguir el treball on estic"

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
82 ECTS
 
Preu:
6.500 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
26 octubre 2018
Final curs:
09 octubre 2020
Horari:

Divendres de 9:30h a 14:00h i de 15:00h a 18:00h. Les pràctiques es fan alguns dissabtes i altres dies entre semana, oferint diverses opcions per a facilitar l'assistència als participants que treballen.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa
Primer curs

1. Conceptes bàsics i introducció multidisciplinar a la problemàtica vinculada a les drogues
1.1. Presentació del curs.
1.2. Conceptes bàsics, terminologia i classificacions.
1.3. Aspectes històrics, culturals i socioeconòmics.
1.4. Epidemiologia.
1.5. Factors de risc i de protecció: genètics, psicobiològics i psicosocials.
1.6. Fonaments de dret penal i dret administratiu en matèria de drogues.
1.7. Dret civil, dret laboral i normatives internacionals.
1.8. Qüestions legals, peritatges judicials i reglament penitenciari en drogodependències.

2. Les diverses substàncies, patologia i terapèutica
Aquest mòdul està dedicat a l'estudi de les diverses substàncies, dels seus efectes i de la terapèutica dels problemes que se'n deriven. Se segueix un esquema comú per a l'anàlisi de cada substància (amb algunes modificacions pròpies de cadascun dels casos):
2.1. Descripció del producte i el seu procés d'obtenció.
2.2. Bases bioquímiques i metabòliques.
2.3. Farmacocinètica i farmacodinàmica.
2.4. Efectes immediats i a llarg termini sobre l'organisme i la conducta. Repercussions sobre terceres persones (sobre el fetus, els consumidors passius...), familiars i socials.
2.5. Patologia dual més freqüent relacionada amb aquesta substància. Implicacions.
2.6. Diagnòstic de la síndrome de dependència.
2.7. El procés terapèutic, les seves fases i objectius.
2.8. Programes, tècniques i recursos terapèutics.
2.9. Actuació en urgències i principals complicacions mèdiques.
2.10. Avaluació de tècniques i programes terapèutics.

Unitats del mòdul:
• Alcohol i alcoholisme.
• Consum i dependència del tabac.
• Cànnabis.
• La cocaïna i d'altres psicoestimulants.
• Els opiacis.
• L'abús dels psicofàrmacs.
• D'altres al·lucinògens naturals i sintètics.
• Els dissolvents volàtils i d'altres substàncies diverses.
• Les addiccions sense substància: ludopatia, addiccions tecnològiques i d'altres.

3. Les mesures preventives en l’àmbit de les drogues
3.1. Bases de la intervenció preventiva.
3.2. Estratègies de la prevenció.
3.3. Plans d'actuació territorial.
3.4. La intervenció des del lloc de treball.
3.5. Prevenció des dels serveis socials i sanitaris.
3.6. La prevenció i el paper dels mitjans de comunicació.
3.7. Prevenció a les institucions educatives / prevenció familiar.
3.8. La prevenció comunitària.

4. Pràcticum de primer curs: prevenció
4.1. Prevenció i reducció de danys: 90 hores
4.1.1. Serveis d'informació i orientació
4.1.2. Prevenció als mitjans de comunicació i mitjançant les noves tecnologies
4.1.3. Prevenció familiar, a les institucions educatives, als serveis de salut i benestar, al lloc de treball i en la comunitat
4.1.4. Reducció de danys amb drogodependents i amb usuaris "recreatius"

5. Pràcticum de primer curs: tractament
5.1. Tractament i reinserció: 110 hores
5.1.1. Assistència ambulatòria d'alcohòlics i d'altres drogodependents.
5.1.2. Comunitat terapèutica, pisos protegits i altres recursos connectats amb els circuits residencials.
5.1.3. Centres de dia, treball a centres penitenciaris, recursos d'inserció-reinserció sociolaboral connectats amb aquests circuits (tallers, cursos de formació...).
5.1.4. Urgències i desintoxicació hospitalàries.

6. Treball de fi de màster: primer curs
Al llarg de dos cursos cal realitzar un treball de recerca, teoria o clínic sota la supervisió d'un tutor. Al primer curs es realitza la fase de plantejament i revisió bibliogràfica, i s'inicia el treball aplicat.

Explicació sobre el Pràcticum de primer curs:
Es tracta d'un rotatori de 200 hores presencials en una selecció dels centres concertats (vegeu la relació d'entitats), dividit en dos mòduls (prevenció i tractament). El seu objectiu és que els alumnes puguin conèixer l'abordatge de les drogodependències en diferents dispositius. Les estades als centres solen ser visites o estades comentades, amb activitats pràctiques breus o amb observació d'actuacions reals. D'altres pràctiques són simulacions o "role-playings" realitzades a les aules de l'IL3-UB o a les institucions concertades. 

Segon curs

A diferència del primer, al segon curs s'ofereixen un seguit de mòduls monogràfics, alguns obligatoris i d'altres optatius, triats pels participants en funció dels seus interessos vocacionals. Els seminaris optatius que es detallen més a baix són els bàsics que hem ofert els darrers cursos, com a base per a la selecció posterior, en funció de la demanda.

Els seminaris tenen una càrrega lectiva de 3 crèdits ECTS cadascun. Els alumnes han d'aconseguir crèdits per valor d’un mínim de 24 ECTS.

* mòduls de caràcter obligatori

7. Primer Seminari Opcional

8. Segon Seminari Opcional

9. Tercer Seminari Opcional

10. Quart Seminari Opcional

11. Cinquè Seminari Opcional

12. Tractament individual en addiccions *

13. Teràpia grupal de les addiccions *

14. Terapia familiar de les addiccions *

Oferta opcional de seminaris en promocions anteriors:
• Abordatge farmacològic en drogodependències.
• La reducció de danys en drogodependències.
• La reinserció social dels drogodependents. Intervenció en institucions penitenciàries.
• Investigació aplicada en drogodependències.
• La gestió i planificació de serveis en drogodependències i el treball multidisciplinari.
• Tècniques de prevenció escolar.
• Tècniques i programes de prevenció familiar.
• Indicadors sociosanitaris en l'avaluació de programes locals de drogodependències.
• Prevenció i intervenció amb la violencia i maltractaments vinculats a l'abús de drogues.
• Intervenció grupal amb grups no patològics (en prevenció).

15. Pràcticum de segon curs
Les practiques consisteixen en una estada mínima de 300 hores en un únic centre, escollit per l'alumne entre la relació que segueix, sota la supervisió d'un tutor expert. Pels participants, el fet d'escollir el tipus de pràctica desitjada permet adaptar el curs "a la mida" de la professió i les expectatives de cadascun.

16. Treball de fi de màster- segon curs
Al segon curs es completa l'elaboració del Projecte de Màster, especialment en la vessant aplicada, i es presenta per a la seva valoració.

RELACIÓ DELS CENTRES / INSTITUCIONS CONVENIADES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES

• Centre d'Atenció i Seguiment 'Sants'. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD. Associació Benestar i Desenvolupament.
• Centre d'Atenció i Seguiment 'Sarrià'. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD. Associació Benestar i Desenvolupament.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Nou Barris". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per Institut Genus.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Garbivent". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per INPROSS.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Horta-Guinardó". Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per INPROSS.
• Centre d'Atenció i Seguiment "Barceloneta". Agència de Salut Pública de Barcelona.
• Centre d'Atenció a les Drogodependències d'Osona. Hospital General de Vic.
• CAS de Tortosa. Gestionat per SAGESSA.
• Centre d'Atenció i Seguiment de La Garrotxa. Hospital de Sant Jaume, Olot (Girona).
• Centre de Dia per a Drogodependents. Fundació Salut i Comunitat. L'Hospitalet (Barcelona).
• Centre de Dispensació de Metadona (Barcelona). Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
• Bus de Dispensació de Metadona. Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per Institut Genus.
• Centre d'Atenció i Seguiment (CAS) "Teresa Ferrer". IAS. Girona.
• Centre "Delta" d'Atenció a les Drogodependències. Badalona (Barcelona).
• CAS de les presons de Brians. Gestionat per FSC.
• Comunitats Terapèutiques 'Can Coll' i "Riera Major". Fundació Salut i Comunitat (FSC). Navàs (Barcelona) i Viladrau (Girona).
• Comunitat Terapèutica La Coma, ATRA. Monistrol, Barcelona.
• Comunitat Terapèutica de l'Associació "Egueiro". Valls (Tarragona).
• C.T. urbana del Centre Català de Solidaritat (CECAS). Barcelona.
• C.T. "Mas Tabà" . CAT Barcelona.
• C.T. CITA. Dosrius, Barcelona.
• C.T. "Can Serra". ATARTS. Girona.
• Centres i serveis d'atenció per a alcohòlics de l'associació "Rauxa". Barcelona.
• Dispensari d'alcoholisme i toxicomanies. Hospital de Sant Joan de Reus (Tarragona).
• Unitat de Patologia Dual. Complex Hospitalari Benito Menni.
• Fundació de Salut Pública. Dispensari d'alcoholisme i altres toxicomanies de Granollers (Barcelona).
• CAS de Sant Cugat del Vallés (Barcelona).
• CAS en drogodependències, Hospital de la Vall d'Hebron, Barcelona.
• Secció d'alcoholisme i toxicomanies, i servei d'urgències. Hospital Mútua de Terrassa (Barcelona).
• Secció de sanitat i servei de rehabilitació. Direcció General de Serveis Penitenciaris i Rehabilitació. Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
• Servei d'alcoholisme i altres toxicomanies de l'Hospital Joan XXIII (Tarragona).
• Servei d'Atenció a les Drogodependències de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
• Servei de reducció de danys associats al consum de drogues (SAPS) Creu Roja, Barcelona.
• Sala de consum supervisat Baluard, Agència de Salut Pública de Barcelona. Gestionat per ABD.
• SPOTT (Servei de Prevenció, Orientació i Teràpia per a Toxicòmans). Diputació de Barcelona.
• Unitat d'alcohologia. Hospital Clínic de Barcelona. Departament de Sanitat. Generalitat de Catalunya.
• Hospital Provincial de Santa Maria, Lleida.
• Unitat de Toxicomanies. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
• Serveis de prevenció de l'entitat "Promoció i Desenvolupament Social" (PDS).
• Serveis de Prevenció, Fundació Salut i Comunitat (FSC).
• Departament de Prevenció. Fundació Salut i Comunitat.
• Serveis de Prevenció. Ajuntament de Lleida.
• Institut Hipòcrates, Barcelona.
• Centre Marenostrum, Barcelona.
• Hospital de Santa Maria. CAS de Lleida, Lleida.
• Hospital Benito Menni Complex Assistencial en Salut Mental, Barcelona.
• Centre integral Lluis Companys CAS Creu Roja, Barcelona.
• Centre d'Atenció i Seguiment de Tortosa.
• Atenció i Investigació de Socioadiccions (AIS). Barcelona.
• Institut d'Adiccions Hipòcrates.
• Programa Drogodependències “La Modelo”. Fundació Salut i Comunitat.
• Servei d'Atenció a les Drogodependències de L’Hospitalet de Llobregat. (Barcelona).
• Unitat de Desintoxicació i Servei d'Urgències. Hospital del Mar. IMAS, Ajuntament de Barcelona.
• Unitat de Toxicomanies. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona).
• Unitat de Desintoxicació. Hospital Germans Trias i Pujol, Servei Català de la Salut, Badalona.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA