Institut de Formació Contínua

Màster en Empresa Internacional i Comerç Exterior

Modalitat Presencial

Experiència de l'alumnat

"El que més destacaria d'aquest màster és el professorat, molt variat i que conjumina una gran experiència professional i el coneixement teòric"

Islam Abd El Faltah,
Assistent del Conseller Econòmic en l'Ambaixada d'Egipte, Barcelona.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.770 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
19 octubre 2017
Fi docència:
27 juliol 2018
Fi projecte:
15 juliol 2018
Horari:

De dilluns a dijous de 18:30h a 21:30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo

 

 • Capacita per a la presa de decisions en l'entorn competitiu i d'internacionalització de l'empresa i l'economia.
 • Aporta una visió integral del procés d'internacionalització d'empreses mitjançant una metodologia activa, pràctica i participativa basada en el mètode Harvard.
 • Comptaràs amb 12 tutors d'impartició vinculats professionalment al sector amb una àmplia trajectòria professional, visitaràs 4 centres relacionats amb la Importació-Exportacion (Borsa de Barcelona, ZAL, Port de Barcelona, Terminal de Contenedorers Best-Hutchison), realitzaràs activitats tutoritzades en cada mòdul, així com resolució de casos pràctics per aplicar els coneixements.

 

Presentació

El fenomen de la globalització està present en múltiples aspectes i entorns de l’economia. També el món empresarial es veu afectat de manera evident i la internacionalització és, sovint, una estratègia competitiva obligada.

Els intercanvis comercials entre països són una realitat vigent en els nostres dies que ha desplaçat la visió domèstica i ha ampliat el camp d’operacions de les unitats de producció i serveis. Les empreses s’inicien en la internacionalització, amplien els seus públics, estableixen relacions de cooperació amb mercats i àmbits geogràfics i culturals diferents. És necessari assegurar un nivell màxim en la qualitat de la comunicació intercultural per poder obtenir el màxim resultat de les diverses accions comercials amb empreses o entitats internacionals.

El Màster en Empresa Internacional i Comerç Exterior recull els fruits del treball d’una de les àrees acadèmiques principals de l’Escola d’Empresarials. El màster pretén proporcionar una formació especialitzada en tècniques de gestió empresarial a titulats universitaris que vulguin exercir una professió relacionada amb les empreses que es caracteritzen per les seves fortes relacions comercials exteriors o que treballen en un entorn internacional.

Impartit per un quadre docent multisectorial amb àmplia experiència en comerç exterior i expansió internacional, el programa aprofundeix en les estratègies de comerç i màrqueting internacional, el procés d’implantació en l’exterior, les operacions logístiques, les polítiques comercials dels diversos àmbits geogràfics, els Incoterms, els mitjans de pagament i cobrament en les operacions de compra-venda internacional, els aspectes de tributació i aranzels d’importació, assegurances, transport i tots els processos involucrats en les operacions de comerç internacional.

Si vols especialitzar-te en tècniques de creixement empresarial a escala internacional, aquest màster t’ofereix la millor formació, amb l’aportació d’experiències reals, seminaris i conferències de perfeccionament a càrrec de professionals i experts del sector.

Des de l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona proposem als alumnes realitzar una activitat complementaria al màster. Es tracta del curs MOST Management, organitzat per l’Escola Europea de Short Sea Shipping. L’activitat es realitza a bord d’un buc Ro-Pax en el creuer entre Barcelona i Civitavecchia durant 4 dies. Durant el trajecte els alumnes assistiran a classes i workshops i coneixeran la vida a bord del buc. Si vols més informació, deixa'ns les teves dades.

Acreditació acadèmica
Màster en Empresa Internacional i Comerç Exterior per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

Quan acabi aquest màster, seràs capaç de:

 • Identificar i caracteritzar els diferents entorns del comerç internacional.
 • Relacionar la influència de la política econòmica amb els principals indicadors de l'economia.
 • Explicar l'evolució econòmica i comercial d'un país a través dels seus indicadors econòmics, financers i comercials.
 • Entendre les característiques econòmiques de la Unió Europea i discutir-ne les diferents polítiques.
 • Aplicar tècniques de màrqueting en mercats exteriors i familiaritzar-se amb l'entorn internacional i les seves peculiaritats.
Destinataris

Titulats universitaris i professionals amb experiència, interessats en ampliar i millorar els seus coneixements en l'àmbit del Comerç Exterior com a part del desenvolupament de la seva carrera professional.

Programa

1. Internacionalització de l'empresa i contractació internacional
1.1. Com abordar l'empresa global
1.2. Anàlisi del procés estratègic de la internacionalització
1.3. Pautes d'organització per optimitzar l'exportació
1.4. Com vendre en els mercats internacionals
1.5. Formes d'implantació: accés, desenvolupament i consolidació a l'exterior. Creació d'estructures i aliances. Joint-Ventures, franquícies. Xarxes comercials de suport
1.6. Ajudes públiques a la internacionalització de les empreses
1.7. Com aconseguir acords efectius en la negociació amb els clients internacionals
1.8. Incoterms i punts clau de l'operador internacional: comprar, vendre, importar, exportar

2. Principis d'economia internacional i Unió Europea
2.1. Globalització i entorn econòmic internacional
2.2. Globalització i especialització productiva
2.3. Punts crítics en les relacions econòmiques internacionals
2.4. Els trilemas de la globalització
2.5. Conjuntura econòmica internacional i economies emergents
2.6. Integració comercial, la UE i el comerç exterior. Les relacions comercials de la UE
2.7. Finances internacionals. Entorn financer internacional i interdependències comercials i financeres
2.8. L'euro, la política monetària i el BCE. La determinació dels tipus de canvis fixos i lliurement fluctuants. Crisi i bombolles especulatives. Mecanismes de transmissió i interdependències en l'economia. Integració monetària: àrees monetàries òptimes
2.9. Anàlisi de polítiques comercials i econòmiques a la UE. Pressupost de la UE i finançament. La PAC i altres polítiques

3. Transport marítim, terrestre i aeri
3.1. Transport marítim: característiques i diferents mercats de línia regular i tramp
3.2. El subministrament de vaixells i anàlisi de l'oferta i la demanda
3.3. El vaixell. Evolució històrica. Tipologies i prestacions
3.4. Anàlisi de la línia regular i característiques essencials
3.5. Transport terrestre: introducció i normativa
3.6. Bases conceptuals de l'empresa transportista i l'empresa transitària. Agents corresponsals
3.7. Elements clau en el contracte de transport. El transitari
3.8. Modalitats de transport
3.9. Especificitats, regulació i tendències en transport per carretera i ferroviari
3.10. Transport aeri: Associació Internacional de Transport Aeri - IATA
3.11. Especificitats, responsabilitats, càrregues i rutes
3.12. Gestió dels aeroports i companyies aèries. AENA
3.13. Operacions aeroportuàries
3.14. Transport multimodal: especificacions pràctiques del transport multimodal, condicions de lliurament i responsabilitats en les diferents fases
3.15. El contracte de transport i l'operador multimodal: FBL, FCT, SDT
3.16. Les noves tendències del mercat

4. Màrqueting internacional
4.1. Processos d'internacionalització: enfocament eficient
4.2. Anàlisi de l'entorn mundial: selecció de mercat de destinació. Recerca i entrada en mercats exteriors
4.3. Estratègies de penetració
4.4. Gestió de marca i aplicació del mix de màrqueting
4.5. Pla financer provisional i gestió de pressupost
4.6. El pla de màrqueting internacional

5. Finançament internacional
5.1 Documentació de les operacions de finançament internacional
5.2 Anàlisi del mercat de divises
5.3 Gestió del risc
5.4 Finançament de les operacions internacionals
5.5 Gestió del crèdit
5.6 Documentació per a licitacions i concursos internacionals

6. Tributació sobre el comerç exterior
6.1. Codi duaner comunitari. L'aranzel duaner
6.2. Els convenis i acords internacionals: sistema de preferències generalitzades
6.3. Les destinacions duaneres: perfeccionament actiu i passiu Transformació sota control duaner. Importació temporal. Trànsit
6.4. IVA, Impostos especials. Convenis per evitar la doble imposició internacional. Exempcions
6.5. Els drets antidumping i compensatoris
6.6. La problemàtica agrícola
6.7. Seguretat i control de les mercaderies
6.8. Inspecció i recursos administratius

7. Operacions de trànsit, transaccions operatives i assegurances
7.1. Logística. Estratègia i eficàcia global
7.2. Restriccions al comerç: política comercial i fiscal en el context internacional
7.3. Trànsit de mercaderies, infraestructures: gestió de terminals i vies d'accés
7.4. Obligacions i responsabilitats dels operadors econòmics
7.5. Les figures especials d'Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i l’Expedidor Conegut (EC)
7.6. Tendència de la gestió en el mercat global
7.7. Assegurança de mercaderies. Fonaments i categories en l'assegurança de transport. Abast i cobertura
7.8. Elements, subjectes i aspectes que incideixen en l'assegurança de transport de mercaderies
7.9. Interessos i imports assegurables. Transferència de costos i riscos
7.10. Restriccions i límits de responsabilitat
7.11. Riscos assegurables i exclusions - Cobertura de P&I. Pòlisses i clàusules
7.12. Gestió de sinistres i avaries. Selecció d’asseguradora

8. Noves tecnologies
8.1. Prospecció de mercats internacionals. Sistemes de localització de mercats exteriors. Cerca i monitorització
8.2. Fonts d'informació: prospecció, accessibilitat i documentació clau
8.3. Eines i canals de prospecció
8.4. Digital màrqueting en l'empresa internacional. Desenvolupament, execució i control
8.5. Estratègies d'entrada a mercats internacionals
8.6. Selecció i posicionament en cercadors i xarxes socials: anàlisi web. SEO, SEM
8.7. Altres canals digitals: e-marketplaces sectorials, directoris internacionals, comparadors de productes, etc.
8.8. Analítica web per a l’export manager

9. Projecte d'investigació
Desenvolupament d'una operació internacional de comerç exterior basat en empreses i casos reals.

Direcció
Dr. Joan-Francesc Pont Clemente
Catedràtic de Dret Financer i Tributari. Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona.
Experts

Dr. Joan Ramón Rodoreda
Professor titular de Dret Financer i Tributari.

Quadre docent
Sr. Josep Lluís Aznar
Advocat. Consultor de Comerç Internacional.

Dr. Pere Coll
Agent de duanes Pujol Rubio,S.A. Consultor de Comerç Internacional.

Sr. Víctor de Francisco
Director de REEXPORTA - Think About Export, S.L.

Sr. Sergi Estragués
Director general de Griffith Laboratories España.

Sr. Claudio Pérez
Consultor financer d'empreses i expert en Finances Internacionals.

Dr. Óscar Mascarilla
Professor del departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona. Especialista en Economia Internacional.

Sra. Marcela Mulé
Psicòloga. Consultora organitzacional.

Sr. Albert Pallarés
Director General de Combalia Agencia Maritima S.A. / NYK Line

Sr. Jordi Pesas
Responsable de l'àrea de Transports de Ferrer & Ojeda Asociados.

Sr. Eduard Rodés
Director de la Escola Europea de Short Sea Shipping.

Dr. Joan Ramon Rodoreda
Professor titular de Dret Financer i Tributari.

Dra. Esther Subirà
Catedràtica del departament d'Economia i Organització d'Empreses.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l’actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l’accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

Per tal de facilitar l’accés als programes formatius, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona et proporciona la informació necessària per poder aconseguir una de les beques que diferents institucions nacionals i internacionals ofereixen

 Pots consultar els diferents programes de beques fent clic aquí 
A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:
 • Els associats a "Alumni UB" tindran un descompte de 200€ en la matrícula. En programes de menys de 2.000€, el descompte serà del 10%.
 • Personal del Grup UB (10% de descompte).
 • Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona (10% de descompte).

Confirma els imports en el moment de formalitzar la matrícula.

La majoria dels nostres programes (tant presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva Assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

 • No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
 • Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
 • No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
 • És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
 • Hi ha alguns cursos no admeten descomptes.

 

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • Catalunya Caixa