Institut de Formació Contínua

Màster en Empresa Internacional i Comerç Exterior

Modalitat Presencial

Experiència de l'alumnat

"El que més destacaria d'aquest màster és el professorat, molt variat i que conjumina una gran experiència professional i el coneixement teòric"

Islam Abd El Faltah,
Assistent del Conseller Econòmic en l'Ambaixada d'Egipte, Barcelona.

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.770 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
19 octubre 2017
Fi docència:
27 juliol 2018
Fi projecte:
15 juliol 2018
Horari:

De dilluns a dijous de 18:30h a 21:30h.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Internacionalització de l'empresa i contractació internacional
1.1. Com abordar l'empresa global
1.2. Anàlisi del procés estratègic de la internacionalització
1.3. Pautes d'organització per optimitzar l'exportació
1.4. Com vendre en els mercats internacionals
1.5. Formes d'implantació: accés, desenvolupament i consolidació a l'exterior. Creació d'estructures i aliances. Joint-Ventures, franquícies. Xarxes comercials de suport
1.6. Ajudes públiques a la internacionalització de les empreses
1.7. Com aconseguir acords efectius en la negociació amb els clients internacionals
1.8. Incoterms i punts clau de l'operador internacional: comprar, vendre, importar, exportar

2. Principis d'economia internacional i Unió Europea
2.1. Globalització i entorn econòmic internacional
2.2. Globalització i especialització productiva
2.3. Punts crítics en les relacions econòmiques internacionals
2.4. Els trilemas de la globalització
2.5. Conjuntura econòmica internacional i economies emergents
2.6. Integració comercial, la UE i el comerç exterior. Les relacions comercials de la UE
2.7. Finances internacionals. Entorn financer internacional i interdependències comercials i financeres
2.8. L'euro, la política monetària i el BCE. La determinació dels tipus de canvis fixos i lliurement fluctuants. Crisi i bombolles especulatives. Mecanismes de transmissió i interdependències en l'economia. Integració monetària: àrees monetàries òptimes
2.9. Anàlisi de polítiques comercials i econòmiques a la UE. Pressupost de la UE i finançament. La PAC i altres polítiques

3. Transport marítim, terrestre i aeri
3.1. Transport marítim: característiques i diferents mercats de línia regular i tramp
3.2. El subministrament de vaixells i anàlisi de l'oferta i la demanda
3.3. El vaixell. Evolució històrica. Tipologies i prestacions
3.4. Anàlisi de la línia regular i característiques essencials
3.5. Transport terrestre: introducció i normativa
3.6. Bases conceptuals de l'empresa transportista i l'empresa transitària. Agents corresponsals
3.7. Elements clau en el contracte de transport. El transitari
3.8. Modalitats de transport
3.9. Especificitats, regulació i tendències en transport per carretera i ferroviari
3.10. Transport aeri: Associació Internacional de Transport Aeri - IATA
3.11. Especificitats, responsabilitats, càrregues i rutes
3.12. Gestió dels aeroports i companyies aèries. AENA
3.13. Operacions aeroportuàries
3.14. Transport multimodal: especificacions pràctiques del transport multimodal, condicions de lliurament i responsabilitats en les diferents fases
3.15. El contracte de transport i l'operador multimodal: FBL, FCT, SDT
3.16. Les noves tendències del mercat

4. Màrqueting internacional
4.1. Processos d'internacionalització: enfocament eficient
4.2. Anàlisi de l'entorn mundial: selecció de mercat de destinació. Recerca i entrada en mercats exteriors
4.3. Estratègies de penetració
4.4. Gestió de marca i aplicació del mix de màrqueting
4.5. Pla financer provisional i gestió de pressupost
4.6. El pla de màrqueting internacional

5. Finançament internacional
5.1 Documentació de les operacions de finançament internacional
5.2 Anàlisi del mercat de divises
5.3 Gestió del risc
5.4 Finançament de les operacions internacionals
5.5 Gestió del crèdit
5.6 Documentació per a licitacions i concursos internacionals

6. Tributació sobre el comerç exterior
6.1. Codi duaner comunitari. L'aranzel duaner
6.2. Els convenis i acords internacionals: sistema de preferències generalitzades
6.3. Les destinacions duaneres: perfeccionament actiu i passiu Transformació sota control duaner. Importació temporal. Trànsit
6.4. IVA, Impostos especials. Convenis per evitar la doble imposició internacional. Exempcions
6.5. Els drets antidumping i compensatoris
6.6. La problemàtica agrícola
6.7. Seguretat i control de les mercaderies
6.8. Inspecció i recursos administratius

7. Operacions de trànsit, transaccions operatives i assegurances
7.1. Logística. Estratègia i eficàcia global
7.2. Restriccions al comerç: política comercial i fiscal en el context internacional
7.3. Trànsit de mercaderies, infraestructures: gestió de terminals i vies d'accés
7.4. Obligacions i responsabilitats dels operadors econòmics
7.5. Les figures especials d'Operador Econòmic Autoritzat (OEA) i l’Expedidor Conegut (EC)
7.6. Tendència de la gestió en el mercat global
7.7. Assegurança de mercaderies. Fonaments i categories en l'assegurança de transport. Abast i cobertura
7.8. Elements, subjectes i aspectes que incideixen en l'assegurança de transport de mercaderies
7.9. Interessos i imports assegurables. Transferència de costos i riscos
7.10. Restriccions i límits de responsabilitat
7.11. Riscos assegurables i exclusions - Cobertura de P&I. Pòlisses i clàusules
7.12. Gestió de sinistres i avaries. Selecció d’asseguradora

8. Noves tecnologies
8.1. Prospecció de mercats internacionals. Sistemes de localització de mercats exteriors. Cerca i monitorització
8.2. Fonts d'informació: prospecció, accessibilitat i documentació clau
8.3. Eines i canals de prospecció
8.4. Digital màrqueting en l'empresa internacional. Desenvolupament, execució i control
8.5. Estratègies d'entrada a mercats internacionals
8.6. Selecció i posicionament en cercadors i xarxes socials: anàlisi web. SEO, SEM
8.7. Altres canals digitals: e-marketplaces sectorials, directoris internacionals, comparadors de productes, etc.
8.8. Analítica web per a l’export manager

9. Projecte d'investigació
Desenvolupament d'una operació internacional de comerç exterior basat en empreses i casos reals.

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • Catalunya Caixa