Institut de Formació Contínua

Màster en Finances Corporatives

Modalitat On-line

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.570 *
Idioma:
Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
30 desembre 2019
Hores bonificables:
650 h. (Hores per poder realitzar el càlcul de la bonificació a empreses)

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Tres raons per escollir-lo
 • Capacita per a la direcció i gestió financera de l'empresa.
 • Obtens una visió actualitzada i global de la realitat econòmica del mercat, perquè està impartit per un equip multidisciplinari de professionals.
 • Compta amb el prestigi de la Universitat de Barcelona, considerada la universitat nº1 de l'Estat espanyol en els principals rànquings mundials (CHE-ExcellenceRanking, QS World University Rankings, TTHES, 4ICU, entre d'altres).
Presentació

Com pot la meva empresa generar valor? Com puc aconseguir la gestió més eficient dels recursos financers? Quin model financer és l’adequat per a la meva empresa? En quins actius reals ha d’invertir la meva empresa?

En aquest món en constant canvi, la funció financera de l’empresa exigeix més que mai una gran comprensió i domini econòmic dels mercats globals. Les finances se centren en el futur de l’empresa a través de l’estudi del valor. Ajuden a prevenir resultats, a entendre millor els aspectes financers per a la presa de decisions dels inversionistes, representen una aproximació a la realitat de l’empresa i aporten dades per a la predicció i el control del negoci.

Per poder mantenir-se i créixer, les empreses han d’aprofitar al màxim els seus recursos financers. És imprescindible comptar amb un equip de persones amb competències professionals específiques de l’àmbit de les finances, capaces d’analitzar, planificar i aplicar els recursos financers més adequats per assolir els seus objectius.

El Màster en Finances Corporatives està orientat a formar especialistes en direcció i gestió financera de l’empresa. El seu programa està actualitzat i adaptat a la realitat econòmica del moment i aprofundeix en aspectes de finançament d’inversions, fusions i adquisicions, tipus d’emissió o titulació d’actius.

Dirigit pel catedràtic de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona, el curs compta amb un quadre docent d’alt valor, amb gran experiència i responsabilitats en diverses àrees de les finances corporatives, l’anàlisi financera, el mercat de capitals o la formació.

Si ets un professional de les finances o de l’empresa i vols especialitzar-te en les finances corporatives, aquest és el teu màster.

Acreditació acadèmica
Màster en Finances Corporatives per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 60 crèdits ECTS.
Objectius

El Màster en Finances Corporatives té per objectiu principal formar especialistes en direcció i gestió financera de l'empresa. Per aconseguir-ho, proporciona les eines necessàries per a l'anàlisi financera amb l'objectiu que, al finalitzar el curs, siguis capaç de:

 • Entendre l'efecte de l'estructura financera en el global de l'empresa.
 • Estudiar els mercats i el control corporatiu.
 • Analitzar i avaluar les oportunitats d'inversió de l'empresa.
 • Dirigir l'àrea economicofinancera d'una organització.
 • Decidir sobre la inversió de nous actius, la substitució d'actius vells, les fusions i adquisicions, l'anàlisi de l'endeutament o l'emissió d'accions i obligacions.
Destinataris

Professionals del món de les finances i l’empresa i titulats superiors que vulguin dedicar-se a les finances corporatives.

Programa

1. Sistema financer i mercats financers
1.1. Introducció al sistema financer
1.2. Renda fixa
1.3. Renda variable (expert)
1.4. Divises
1.5. Derivats

2. Modelització financera
2.1. Introducció a la modelització financera
2.2. Principis avançats d’estadística aplicada als mercats financers
2.3. Principis avançats de matemàtiques aplicades als mercats financers
2.4. Conceptes comptables per a la modelització financera
2.5. Disseny i desenvolupament de models financers en Excel
2.6. Aplicabilitat de models financers al negoci bancari
2.7. Models financers: conceptes generals
2.8. Modelització financera: conceptes matemàtics
2.9. Modelització financera: conceptes comptables
2.10. Modelització financera: conceptes estadístics
2.11. Disseny i desenvolupament de models financers amb Excel
2.12. Aplicabilitats de models financers al negoci bancari: conceptes generals

3. Valoració d’empreses
3.1. Valoració dinàmica
3.2. Anàlisi dels fluxos a descomptar
3.3. Context econòmic i valoració
3.4. Projecció: aspectes previs
3.5. Projecció del compte de resultats
3.6. Projecció del balanç
3.7. Paràmetres de la valoració
3.8. Introducció
3.9. Mètodes de valoració
3.10. Valoració per mètodes estàtics
3.11. Objectiu i enfocament segons el propòsit de la valoració
3.12. Valoració empreses no cotitzades en borses de valors
3.13. Com llegir balanços
3.14. Estructura de capital, objectius financers de l’empresa

4. Política financera a curt termini i gestió de tresoreria
4.1. Necessitats de finançament
4.2. Puntes de tresoreria
4.3. Revolving
4.4. Factoring
4.5. Confirming
4.6. Forfaiting
4.7. Leasing
4.8. Renting

5. Esquemes de reorganització empresarial

5.1. Finançament de les fusions i adquisicions
5.2. Capital risc
5.3. Anàlisi finançament de les fusions i adquisicions
5.4. Organització del procés
5.5. Negociació
5.6. Adquisicions hostils
5.7. Casos especials d’adquisició d’empreses
5.8. Aspectes per aprofundir
5.9. Reflexions sobre les fusions i adquisicions
5.10. Cas pràctic
5.11. Situacions concursals: suspensió de pagaments i fallida

6. Asset finance: emissions públiques i col·locacions privades
6.1. L’estructura financera. Implicacions financeres d’una emissió de renda fixa
6.2. Direcció, assegurament i col•locacions d’emissions de renda fixa
6.3. Els ratings
6.4. Gestió de riscs inherents al negoci d’assegurament d’emissions de renda fixa
6.5. Objecte d’una emissió de renda fixa i subjectes participants
6.6. Fases del procés d’emissió
6.7. El procés d’emissió
6.8. Fullet d’emissió
6.9. Col·locació

7. Asset finance: préstecs sindicats
7.1. Introducció als préstecs sindicats
7.2. Obligacions i costos per al prestatari o acreditat
7.3. El negoci de la sindicació
7.4. Tipus de mercat
7.5. Multidivisa i MOF
7.6. Gestió de riscos
7.7. Disseny d’una emissió de renda fixa
7.8. Presentació del cas
7.9. Revisió d’aspectes conceptuals
7.10. Desenvolupament del cas
7.11. Desenllaç i tancament del cas

8. Asset finance: titulització d’actius
8.1. Fluxos financers de les operacions de titulització
8.2. Riscos i titulització
8.3. Titulització i la seva incidència en el balanç
8.4. Titulització d’actius: marc legal, fiscal i comptable
8.5. Avantatges i inconvenients de la titulització d’actius
8.6. Noves tendències en titulització
8.7. Aspectes generals
8.8. Originació
8.9. Constitució i emissió
8.10. Administració

9. Asset finance: ofertes públiques d’actius

9.1. Anàlisi financer-borsari
9.2. Anàlisi del context d’operació
9.3. Assessorament en les operacions financeres
9.4. Casos pràctics
9.5. Oferta Pública de Venda (OPV)
9.6. Oferta Pública de Finançament (OPF)
9.7. Oferta Pública d’Adquisició (OPA)

10. Asset finance: trade and commodity finance
10.1. Entorn internacional
10.2. Utilització pràctica dels Incoterms
10.3. Criteris per a l’elecció dels Incoterms
10.4. Duanes
10.5. Les entitats financeres i el comerç exterior
10.6. La cobertura dels riscs comercials
10.7. Com pot arribar una empresa als mercats exteriors?
10.8. Cobertura del risc de canvi
10.9. El finançament del comerç internacional
10.10. Les garanties bancàries internacionals
10.11. Logística internacional
10.12. La documentació de les operacions de comerç exterior
10.13. Finançament de les inversions a l’exterior

11. Project finance
11.1. Project finance
11.2. Estructures de finançament aplicables en project finance
11.3. Riscs en project finance
11.4. Agències de crèdit a l’exportació
11.5. Contractes d’assegurances en project finance
11.6. Security en project finance
11.7. Contractes en project finance
11.8. Fonaments principals d’un project finance
11.9. El model financer
11.10. Capacitat de deute
11.11. Retorn per als accionistes
11.12. Documents del projecte
11.13. Estructura financera
11.14. Cas pràctic. Projecte de Gas Natural Liquidificat (LNG)
11.15. Cas pràctic. Blue Stream

12. Riscs inherents a les finances corporatives
12.1. Tipologies de riscs
12.2. Riscos de les operacions financeres
12.3. Gestió del risc empresarial
12.4. Eines per atenuar el risc

13. Projecte final

Direcció
Dr. Joan Tugores Ques
Catedràtic del Departament de Teoria Econòmica de la Universitat de Barcelona.
Coordinació

Sr. Lluis Sust Híjar
Director de Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. Professor Associat i co-coordinador del Màster de Mercats Financers i del Màster en Finances Corporatives de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Tutors d'impartició

Sr. Manuel Cabeza Lamban
Analista financer i formador en Finances Doctor en Cièncias Econòmiques. Professor associat al màster de Mercats Financers i al Màster en Finances Corporatives IL3 - Universitat de Barcelona.

Sr. Bas Fransen
Cap de Renda Fixa. Caixa d'Enginyers. Analista Financer Americà CFA. Analista financer europeu. CEFA. Màster en Tècniques Quantitatives aplicades als Derivats per la UPC. Professor Associat al Màster de Mercats Financers i al Màster en Finances Corporatives IL3 - Universitat de Barcelona.

Sr. Francisco Illueca Martínez
Director financer de Fersa Energies Renovables SA. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. Professor associat i co-coordinador del màster de Mercats Financers i al màster en Finances Corporatives IL3 - Universitat de Barcelona.

Sra. Patricia Rodriguez Martínez
Economista. Responsable del Departament Financer i Finances Corporatives de Catalana Occidente. Professora associada al màster en Finances Corporatives IL3 - Universitat de Barcelona.

Sr. Miguel Ángel Sierra Ibáñez.
Diplomat en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense de Madrid. Professional bancari des de 1972. Expert en Mercats Financers. Director de tresoreria al Banco Europeo de Finanzas.

Sr. Lluis Sust Híjar
Director de Mercat de Capitals de Caixa d'Enginyers. Màster en Mercats Financers per la Universitat de Barcelona. Professor Associat i co-coordinador del Màster de Mercats Financers i del Màster en Finances Corporatives IL3 - Universitat de Barcelona.
Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

 • BKC - Barcelona Knowledge Campus
 • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

 • Banco Santander
 • BBVA