Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Modalitat Semipresencial

Experiència de l'alumnat

Concepció Barbeta,
Directora de Residència de Gent Gran de Feixa Llarga (Hospitalet de Llobregat).

Veure el vídeo

Casos de simulació Màster GESAPH

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.470 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
08 novembre 2018
Final curs:
15 octubre 2019
Horari:

Un dia per setmana (dimecres) de 9:30h a 19:00h. Primer dimecres presencial: 14 de novembre.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Sistemes sanitaris i de serveis socials
1.1. Evolució i tendències dels sistemes sanitaris i de benestar social a nivell internacional i de Catalunya
1.2. Polítiques socials i sanitàries i els instruments de planificació: Pla estratègic social, Pla de Salut, PIAISS.
1.3. La compra, provisió i prestació de serveis per a les administracions i empreses de salut i serveis socials. La compra socialment responsable

2. Direcció i estratègia. Marc ètic, jurídic i normatiu
2.1. Marc jurídic i normatiu en la prestació de serveis
2.2. Drets i deures de la ciutadania en el sistema sanitari i de serveis socials
2.3. Ètica i Gestió en els Serveis sanitaris i serveis socials
2.4. Planificació estratègica i gestió empresarial a les organitzacions
2.5. Organització de les empreses, funcions de direcció, llocs de treball i la seva aplicació
2.6. Direcció per objectius

3. Organització d'activitats i recursos
3.1. Gestió per processos i per projectes
3.2. Estratègies de gestió dels serveis sanitaris d'atenció primària i hospitalaris
3.3. Atenció integrada, conseqüències per a l'organització d'activitats i recursos
3.4. L'organització de serveis sociosanitaris, dispositius diürns, residencials d'atenció a la gent gran i dependència, d'atenció intermèdia per a la garantia de continuïtat assistencial
3.5. Models d'organització de serveis socials bàsics i atenció comunitària
3.6. La gestió de la innovació i el canvi en les organitzacions
3.7. Integració assistencial i pràctiques col.laboratives entre diferents nivells assistencials

4. L'ús de la informació i habilitats en les decisions assistencials i d'empresa. Aplicació de les TICS
4.1. La utilització de la informació integrada per a la presa de decisions
4.2. Sistemes d'informació per morbiditat, risc social i territorialitat
4.3. Tecnologies de la informació i la comunicació com a palanca de transformació
4.4. Web social i treball col·laboratiu, participació en xarxes socials i comunitats
4.5. Aplicació de les TIC’s a model assistencials no presencials integrals de salut i social
4.6. La coordinació de les decisions assistencials

5. La gestió econòmica, de mercats i serveis
5.1. Principis bàsics de gestió econòmica
5.2. Comptabilitat pressupostària pública i general
5.3. L'anàlisi de necessitats i disseny de serveis. El pla de màrqueting
5.4. Estratègia comunicativa en el servei i la comunicació externa

6. Qualitat
6.1. Principis bàsics en qualitat assistencial integral
6.2. La seguretat de les persones i els pacients

7. Equips humans
7.1. Els nous rols professionals, desenvolupament de les competències i perfils professionals
7.2. El lideratge d'equips de professionals. El perfil i coaching
7.3. La negociació i el conflicte
7.4. Habilitats Directives, gestió del temps i la delegació
7.5. Pla de Formació i carrera professional
7.6. Relacions laborals i sistema de contractació

8. Mòdul específic de sector sanitari i sector social
8.1. Acreditacions d'equips i centres assistencials. Models d'acreditació del Departament de Salut i àmbit sociosanitari
8.2. Aspectes pràctics de seguretat del pacient
8.3. Les guies de pràctica clínica en sanitat
8.4. La gestió de la prestació farmacèutica integrada
8.5. La gestió clínica de productes intermedis
8.6. El tercer sector i empreses de serveis socials. Concessions administratives
8.7. De la institucionalitat a l'atenció comunitària i dispositius de proximitat en l'àmbit social
8.8. L'atenció social a col·lectius especialment vulnerables: protecció a la infància, adolescència, malaltia mental, gent gran amb dependència.
8.9. Atenció a la violència a la dona i fills, immigració i asil.

9. Projecte d'aplicació pràctica
9.1. Temps de treball presencial dels alumnes per equips
9.2. Desenvolupament autònom del projecte

Universitat de Barcelona
© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA