Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió Integral de Serveis en Atenció Primària, Socials i Hospitalaris. GESAPH

Modalitat Semipresencial

Experiència de l'alumnat

Concepció Barbeta,
Directora de Residència de Gent Gran de Feixa Llarga (Hospitalet de Llobregat).

Veure el vídeo

Casos de simulació Màster GESAPH

Veure el vídeo

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
60 ECTS
 
Preu:
5.470 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
07 novembre 2019
Final curs:
29 octubre 2020
Horari:

Un dia per setmana (dimecres) de 9:30h a 19:00h. Primer dimecres presencial: 13 de novembre.

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Programa

1. Sistemes Sanitaris i de Serveis Socials
1.1. Evolució i tendències dels sistemes sanitaris i de benestar social en l’àmbit internacional i de Catalunya
1.2. Polítiques socials i sanitàries i els instruments de planificació: Pla estratègic social, Pla de Salut, PIAISS
1.3. La compra, provisió i prestació de serveis per a les administracions i empreses de salut i serveis socials. La compra socialment responsable

2. Direcció i Estratègia. Marc jurídic i normatiu
2.1. Marc jurídic i normatiu en la prestació de serveis
2.2. Planificació estratègica i gestió empresarial a les organitzacions
2.3. Direcció per objectius
2.4. Organització de les empreses, funcions de direcció, llocs de treball i la seva aplicació
2.5. Drets i deures de la ciutadania en el sistema sanitari i de serveis socials

3. L’atenció integrada i l’organització d'activitats i recursos
3.1. Estratègies de gestió dels serveis sanitaris d'atenció primària i hospitalaris
3.2. Atenció integrada, conseqüències per a l'organització d'activitats i recursos
3.3. L'organització de serveis sociosanitaris, dispositius diürns, residencials d'atenció a la gent gran i dependència i d'atenció intermèdia per a la garantia de continuïtat assistencial
3.4. Models d’organització de serveis socials bàsics i atenció comunitària
3.5. La gestió de la innovació i el canvi en les organitzacions
3.6. Integració assistencial i pràctiques col·laboratives entre diferents nivells assistencials 

4. L'ús de la Informació i eines de presa de decisions. Els sistemes i les TICS
4.1. La utilització de la informació integrada per a la presa de decisions
4.2. Tecnologies de la informació i la comunicació com a palanca de transformació

5. Serveis integrats, comunicació i gestió econòmica
5.1. Comptabilitat pressupostària pública i general
5.2. L'anàlisi de necessitats i disseny de serveis. El pla de màrqueting
5.3. Estratègia comunicativa en el servei i la comunicació externa

6. Qualitat
6.1. Principis bàsics en qualitat assistencial integral
6.2. La seguretat de les persones i els pacients
6.3. Gestió per processos i per projectes
6.4. Acreditacions d’equips i centres assistencials

7. Equips Humans
7.1. El lideratge d'equips de professionals
7.2. La negociació i el conflicte
7.3. Pla de formació i carrera professional
7.4. Relacions laborals i sistema de contractació
7.5. Gestió de les emocions
7.6. Ètica en la gestió

8. Aspectes específics: serveis socials i sanitaris
8.1. La gestió de la prestació farmacèutica integrada
8.2. La gestió clínica de productes intermedis
8.3. De la institucionalitat a l'atenció comunitària i dispositius de proximitat en l'àmbit social
8.4. L'atenció social i sanitària a col·lectius especialment vulnerables: protecció a la infància, adolescència, malaltia mental, gent gran amb dependència.
8.5. Integració assistencial i pràctiques col·laboratives entre diferents nivells assistencials

9. Projecte

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA