Institut de Formació Contínua

Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria

Modalitat Semipresencial

 
Tipologia:
Màster
Crèdits:
90 ECTS
 
Preu:
4.975 *
Idioma:
Català i Castellà
Inici curs:
21 octubre 2019
Final curs:
12 juny 2021
Horari:

Dimarts i dimecres de 9:30h a 18:00h. (una vegada al mes)

Lloc:
IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

* L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

 
Presentació

La raó de ser dels equips d’atenció primària és donar resposta a l’atenció sanitària integral, preventiva, curativa i rehabilitadora. Per aconseguir-ho de forma òptima, els serveis d’infermeria han d’estar ben gestionats, tenir ben definits tots els elements que caracteritzen la seva missió i haver desenvolupat un model d’autoavaluació amb criteris mínims i d’excel•lència que totes les àrees puguin fer servir per orientar la seva gestió. Han d’unificar i consensuar criteris, procediments i metodologies per garantir una adequada utilització dels recursos i la qualitat de les cures.

Resulta evident doncs, la necessitat de formació específica en l’àrea de gestió per al personal dels serveis d’infermeria, tenint en compte, a més, la posició estratègica que tenen aquests professionals en el sistema de salut.

El Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria aborda aspectes clau dels sistemes i les polítiques de sanitat: teories i tendències en la gestió, direcció i organització en planificació estratègica, en polítiques de formació i investigació, en desenvolupament professional del personal, en lideratge i motivació, en la gestió dels recursos humans, polítiques de personal, gestió del temps, mesurament de les càrregues de treball, gestió dels recursos materials, i en la comunicació i el màrqueting en salut.

Si ets diplomat en Infermeria, Podologia o Fisioteràpia i vols aprendre a gestionar un servei d’infermeria, el Màster en Gestió en Serveis d’Infermeria és el teu curs.

Acreditació acadèmica
Màster en Gestió en Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 90 crèdits ECTS. 
Objectius

L'objectiu principal del màster és proporcionar als diplomats en Infermeria, Fisioteràpia i Podologia una formació que els permeti desenvolupar tasques de gestió en la prestació de serveis de salut. Els objectius que es pretenen aconseguir amb l'aplicació dels coneixements adquirits en el màster són, concretament:

  • Establir els estàndards de qualitat assistencial.
  • Ser capaç de fer una anàlisi de situació de cada àrea d'infermeria segons criteris definits per millorar el nivell de qualitat assistencial.
  • Millorar el funcionament intern dels serveis d'infermeria pel que fa a recursos humans, gestió de temps i càrregues de treball, comunicació i gestió dels recursos materials.
Destinataris

Diplomats en Ciències de la Salut (Infermeria, Podologia, Fisioteràpia).

Programa

1. Salut i gestió
1.1. Teories de l’administració
1.2. Polítiques i models sanitaris
1.3. Sistemes de salut
1.4. Macro i micro economia de la salut
1.5. Finançament dels serveis sanitaris
1.6. Planificació i avaluació econòmica
1.7. Assignació de recursos al sector salut

2. Marc conceptual de la gestió infermera

2.1. Models teòrics
2.2. Anàlisis dels models d’infermeria
2.3. Estratègies per a l’adopció d’un model
2.4. Operativització del model
2.5. Implantació de plans de cures
2.6. Polítiques de recerca i mètodes estadístics. Dissenys qualitatius
2.7. Protocols de recerca

3. Planificació i desenvolupament de processos
3.1. Gestió per processos
3.2. Procés de planificació estratègica
3.3. Anàlisi i diagnòstic de l'entorn
3.4. Diagnòstic intern de l'organització
3.5. Formulació de plans estratègics i operatius

4. Gestió del lideratge
4.1. Dissenys organitzacionals.
4.2. Característiques de la direcció
4.3. Procés de presa de decisions
4.4. Direcció per programes
4.5. Direcció per objectius
4.6. Direcció per valors
4.7. Teories de la motivació
4.8. Factors que incideixen en la motivació
4.9. Teories i estils de lideratge
4.10. Característiques del líder efectiu
4.11. Rol del gestor de cures
4.12. Concepte i tipus de poder
4.13. Utilització positiva del poder

5. Projecte de gestió I
5.1. Selecció del tema a treballar
5.2. Realització de l’esquema de treball
5.3. Revisió bibliogràfica relacionada amb el tema
5.4. Iniciació tutorial

6. Gestió de recursos humans
6.1. Polítiques de personal
6.2. Definició de llocs de treball
6.3. Selecció de personal
6.4. Avaluació de personal
6.5. Aspectes de legislació laboral relacionats amb la gestió de personal
6.6. Processos de comunicació
6.7. Procés de resolució de problemes
6.8. Evolució de les càrregues de treball d'infermeria
6.9. Sistemes MEDICUS,GRASP I APACHE
6.10. Evolució i característiques del sistema PRN
6.11. Diferents mètodes i sistemes de treball
6.12. Criteris d'elecció i procés d'implantació
6.13. Anàlisi de les propostes existents sobre carrera professional
6.14. Estratègies de desenvolupament professional

7. Qualitat assistencial
7.1. Problemes ètics en la presa de decisions
7.2. Problemes ètics en la distribució de recursos
7.3. Diferents models en la presa de decisions ètiques
7.4. Polítiques de qualitat
7.5. Metodologia de qualitat
7.6. Desenvolupament de programes de garantia de qualitat

8. Instruments de gestió
8.1. Tipologia d'hospitals i centres de salut
8.2. Plans funcionals
8.3. Participació en el procés de planificació
8.4. Sistemes de gestió d'inventaris
8.5. Sistemes de selecció i distribució de material
8.6. Gestió de stocks
8.7. Polítiques d'imatge i comunicació. Plans de comunicació
8.8. Definició i tècniques de màrqueting
8.9. Plans de màrqueting en salut
8.10. Comptabilitat. Definició i tipus
8.11. Pressupost. Definició i tipus
8.12. Gestió dels pressupostos
8.13. Tècniques per aprofitar el temps
8.14. Planificació i organització de reunions
8.15. Obstacles per a l'administració efectiva del temps

9. Ètica i mediació
9.1. Concepte, característiques i evolució de la professionalització
9.2. Estratègies de desenvolupament professional
9.3. Relació i conflictes en el treball
9.4. Mediació en les organitzacions de salut

10. Pràcticum

11. Projecte de gestió II
11.1. Revisió bibliogràfica
11.2. Realització del pla estratègic d'una institució
11.3. Realització d'un pla de qualitat
11.4. Realització d'un pla funcional
11.5. Anàlisi de la política de personal d'un servei

Direcció
Dra. Pilar Delgado Hito
Professora col·laboradora. Sigma Theta Tau International. Departament d'Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica de l'Escola Universitària d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.
Experts

Sra. Rosa Blasco
Llicenciada en Psicologia. Diplomada en Infermeria. Professora d’Administració d’Infermeria de la Universitat de Barcelona. Directora del màster de Gestió en Serveis d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Coordinació

Sra. Marta Romero García
Infermera assistencial. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Professora Associada de l'Escola Universitària d’Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Quadre docent
Sra. Linda Aiken
Professora d'Infermeria de la Universitat de Pennsylvania.

Sra. Pilar Antón Almenara
Professora titular d'Ètica i Legislació de la Universitat de Barcelona. Màster en Bioètica i Dret per la Universitat de Barcelona.

Sr. Ricard Armengol

Sra. Ángeles Arrabal Digón
Infermera. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sra. Isabel Arrieta

Sra. Montserrat Artigas Lelong
Infermera del Servei Català de la Salut.

Sra. Ana Barquero

Sra. Rosa Blasco Santamaría
Professora titular d'Administració de Serveis d'Infermeria de la Universitat de Barcelona.

Sr. Joan Carles Contel
Adjunt d'Infermeria a l'ABS Castelldefels (Barcelona). Professor associat de la Universitat de Barcelona.

Sra. María Casado Gonzájez
Directora de l'Observatori de Bioètica i Dret. Professora titular de Filosofia del Dret, Moral i Política de la Universitat de Barcelona.

Sr. Núria Cuxart Ainaud
Vicepresidenta del Col·legi Oficial de Diplomats d'Infermeria de Barcelona. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Sra. Pilar Delgado

Sra. Mercedes Ferro Montiu
Directora d'Infermeria de l'Hospital Provincial de Navarra, a Pamplona. Màster en Gestió de Serveis d'Infermeria per la Universitat de Barcelona.

Sra. Concepción García González
Professora titular de Fonaments d'Infermeria de la Universidad de Sevilla.

Sr. Salvador García Sánchez
Professor titular de Psicologia de la Universitat de Barcelona.

Sr. Joan Guardia Olmos
Professor titular de la Universitat de Barcelona.

Sr. Rafael Manzanera

Sra. M Victoria Navarro

Sra. Gloria Novel Martí

Descomptes, beques i finançament

A causa de l'actual conjuntura econòmica, la qual ens ha dut a valorar la necessitat de facilitar encara més als nostres alumnes l'accés a la formació contínua, l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona ha implantat un nou sistema de pagament fraccionat. Així doncs, hem posat en marxa una sèrie de facilitats de pagament per a la gran majoria dels nostres Màsters i Postgraus, amb 4 terminis de pagament per als programes anuals i 7 per als biennals, excepte casos excepcionals.

A més, a molts dels cursos de la nostra oferta formativa, disposem de descomptes especials per a certs col·lectius:

• Els associats a Alumni UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula, amb una limitació de 200€ com a màxim per matrícula i any acadèmic. Caldrà aportar el certificat acreditatiu de soci d'Alumni UB i estar al corrent de l'abonament de la quota de soci.
• Personal del Grup UB tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Exalumne de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona, tindran un descompte del 10% sobre l'import de la matrícula.
• Col·lectius amb descompte matrícula corporativa o entitat col·laboradora (consulta amb la teva assessora)

Recorda confirmar, en el moment de validar la teva matricula, si ets beneficiari d'algun dels nostres descomptes i si tens qualsevol dubte, consulta a una de les nostres assessores.

La majoria dels nostres programes (tan presencials com on-line) compleixen els requisits per ser bonificats a través de la Fundació Tripartida. Si desitges més informació per tramitar la bonificació per a la teva empresa, consulta amb la teva assessora en el moment de formalitzar la matrícula.

Condicions:

• No s'aplicarà cap descompte que no estigui acreditat.
• Els descomptes no són acumulables i només s'aplicaran als cursos amb preu superior a 1.000€.
• No s'aplicaran descomptes una vegada iniciat el curs.
• És responsabilitat de l'alumne informar de la seva voluntat d'acollir-se a un determinat descompte.
• Hi ha cursos que no admeten descomptes.

On ens pots trobar

L'IL3-UB forma part del districte tecnològic 22@, integrant-se plenament a la revolució tecnològica de la ciutat comtal. Un espai de convivència que acull entitats científiques, tecnològiques i del coneixement que consoliden Barcelona com una de les ciutats pioneres d'Europa.

Entre els carrers Ciutat de Granada i Tànger s'erigeix l'edifici de l'IL3-UB. L'Antiga Fàbrica Canela reconvertida ara en un espai de 4.857 m2, on trobaràs aules, oficines i tots els serveis per gaudir de l'aprenentatge en un centre innovador i funcional.

IL3-UB

C/Ciutat de Granada, 131
08018 Barcelona

Telèfon d'Informació i Matrícula:
(+34) 93 309 36 54
Fax: (+34) 93 403 76 92

© Institut de Formació Contínua - Universitat de Barcelona C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona - Espanya Tel. +34 93 403 96 96 - Telèfon d'Informació: +34 93 309 36 54

Dos campus d'Excel·lència Internacional:

  • BKC - Barcelona Knowledge Campus
  • Health Universitat de Barcelona Campus

Amb la col·laboració de:

  • Banco Santander
  • BBVA